dot_animation
17.7.2024
18:31

Dansk smerteforskning giver bedre medicin

Avanceret smerteforskning skal vende udviklingen for afprøvning af lægemidler i Danmark

Ca. 16 procent af verdens befolkning lider af kroniske smerter, som ofte ikke kan afhjælpes optimalt af eksisterende smertepræparater. Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI), Aalborg Universitet er verdens førende smerteforskningscenter, som i 25 år målrettet har forsket inden for nye teknologier til måling af smerter og anvendelse af disse til at vurdere lægemidlers effekt på smertesystemet.


seMere

Banebrydende hospitalslogistik

IHL-konceptet – et dansk udviklet system med potentiale til et kæmpe eksporteventyr – vil betyde en revolution af arbejdsgangene på sygehusene

Intelligent hospitalslogistik (IHL), et innovativt lager- og logistiksystem til eksisterende og nye sygehuse, har været på tegnebrættet i knap to år og opnår nu tilsagn fra Markedsmodningsfonden (tidligere Fornyelsesfonden) på i alt 12 mio. kr., hvilket er det største tilsagn i fondens historie. IHL er et system, hvor tøj, mad, medicin, instrumenter, udstyr og meget andet kommer ud af væggen, lige præcis hvor og når plejepersonalet har brug for det. Alt skal være tilgængeligt inden for 25 meter og fem minutter.


seMere

Intelligent forsendelseskasse skaber jobs og eksport

Nystartet offentlig-privat innovationsprojekt vil give adgang til et globalt milliardmarked for sundhedsteknologi

”Den intelligente forsendelseskasse” – et nyt innovationsprojekt, som skal sikre bedre diagnosticering og optimeret håndtering af blod- og andre prøver på deres vej fra de praktiserende læger til analyse på sygehusene, og som Intelligent Systems A/S og Idéklinikken på Aalborg Universitetshospital er initiativtagere til – er i starten af januar blevet skudt i gang med kick-off møde på Odense Universitetshospital. Det er et af flere projekter, der fokuserer på at skabe en mere intelligent logistik til fremtidens sygehuse, og det forventes at skabe 25-30 arbejdspladser i Danmark over de næste år med mulighed for yderligere arbejdspladser de følgende år. Bl.a. i kraft af projektets internationale potentiale.


seMere

Massive udfordringer i Kina

Innovation Centre Denmark-delegation brandede Danmark som førende inden for transformation af serviceydelser

Kina står over for massive udfordringer i deres sundhedssystem og har i stigende grad brug for innovative og langsigtede sundhedsIT-løsninger. Det gælder bl.a. inden for telemedicin, mobilteknologi og datasystemer. Sundhedsområdet er højt prioriteret i Kinas nuværende 12. femårsplan, og målet er, at Kina over de næste 30 år skal bygge 5.000 nye hospitaler.


seMere

Særlige muligheder mod syd

Tyskland er Danmarks tredjestørste eksportmarked inden for medicinske og farmaceutiske produkter 

Tyskland står overfor nogle af de samme sundhedsmæssige udfordringer, som vi gør i Danmark. Befolkningen er aldrende og stadig mere sundheds- og plejekrævende. Samtidig er Tyskland et af de lande i verden, der bruger flest ressourcer på sundhedssektoren (287 mia. EUR i 2010, hvilket svarer til 11,6 pct. af det tyske BNP eller 3.510 EUR pr. indbygger). Danmark har allerede godt fat i markedet. Inden for medicinske og farmaceutiske produkter er Tyskland Danmarks tredjestørste eksportmarked, men der er mere at komme efter, og nøglen til at udnytte det fulde eksportpotentiale er innovationssamarbejde.


seMere

En femtedel af brutto-nationalproduktet

USA står over for en kæmpe udfordring med en aldrende befolkning og ser IT-løsninger som en vej til at optimere sundhedssektoren

SundhedsIT-løsninger spiller en vigtig rolle i at reducere omkostningerne i en moderne sundhedssektor. I USA anslås udgifterne til sundhedssektoren at komme til at lægge beslag på en femtedel af landets bruttonationalprodukt i 2017. Knap dobbelt så meget som i Danmark. Ifølge Camilla Rygaard-Hjalsted, leder af Innovation Centre Denmark i Silicon Valley, er det behovet for at reducere sundhedsomkostningerne, der står bag den øgede interesse for sundhedsIT hos amerikanske investorer.


seMere

Dansk sundhedsinnovation jorden rundt

Innovation Centre Denmark og danske virksomheder drager ud i verden med innovative IT-baserede løsninger på fremtidens sundhedsudfordringer

Fire gange inden for de seneste 10 måneder er en dansk delegation indenfor sundhedsinnovation draget ud i verden med innovative IT-baserede løsninger på fremtidens sundhedsudfordringer. Senest har ”Health Care Van 2.0” været en tur i Silicon Valley i USA. Tidligere har destinationen heddet Sydtyskland (Dortmund/Midt-Vesttyskland) og Kina (Shanghai). Målet er at sikre grobunden for fremtidens vækst i Danmark igennem internationale partnerskaber. 


seMere

Skal forbedre blodprøvens vej til hospitalet

Innovationsnetværket RoboCluster deltager i et nyt projekt omkring udviklingen af en intelligent forsendelseskasse

Et hurtigere og mere nøjagtigt svar på patientens blodprøve. Det er målet med en intelligent forsendelseskasse, som er under udvikling lige nu, og som skal forbedre blodprøvens vej fra de praktiserende læger til analyselaboratoriet på sygehuset.


seMere

En stærk hånd til gigtplagede

Offentligt-privat samarbejde om brugerdreven innovation skal hjælpe mennesker med svage hænder og håndled til at kunne præstere kraft- og pincetgreb på højde med ikke-gigtramte

Der er hjælp på vej til gigtplagede mennesker, som har svært ved at holde om og holde fast i ting på grund af manglende og stadig svindende kræfter i hænderne. Helt bogstaveligt er der brug for en stærk hånd, og det er også navnet på et projekt, der har været undervejs siden 2007 og bygger på offentligt-privat samarbejde om brugerdreven innovation.


seMere

Klinik for idéer på Aalborg Sygehus

Siden starten i 2009 har Idéklinikken modtaget 300 idéer fra medarbejderne og forventer at få solgt den første til produktion inden for det næste halve års tid

- Vi behandler idéer i stedet for patienter.

Pernille Mejer Højholt, leder af Idéklinikken på Aalborg Sygehus, startede i april 2009 sammen med sygehusets daværende forskningschef denne innovationsenhed op, og som tingene har udviklet sig, kan man vist godt tillade sig at konkludere, at det var en rigtig god idé, de fik for et par år siden.


seMere

Aalborg-læges idé kan sikre bypass-patienter

I dag får hver tredje patient problemer med hjertet efter operationen

- Hvert år bliver der udført en million bypass-operationer verden over. Hver tredje patient får efterfølgende problemer med hjertet, uden at lægerne reelt kan gøre noget ved det. De opdager det nemlig ikke under operationerne, men lukker øjnene og håber, at det går godt.


seMere