dot_animation
17.7.2024
17:49

Eksporterer dansk ældrevelfærd til Kina og Taiwan

Omfattende industrialisering og urbanisering har skabt afstand mellem voksne børn og deres forældre, så de ikke i samme grad som tidligere bor og lever sammen

Velfærdsdesignerne hos innovationsvirksomheden Copenhagen Living Lab har siden nytår udviklet et tæt samarbejde med kommuner, universiteter og entreprenører i Kina og Taiwan omkring etablering af bedre rammer og betingelser for det stigende antal af ældre i de to regioner.


seMere

Ny innovationsfond skal styrke vækst og beskæftigelse

Med et budget på 1,5 milliarder kroner skal fonden sikre, at offentlige og private investeringer i forskning og udvikling omsættes til konkrete løsninger på samfundets udfordringer og til vækst og job i erhvervslivet

Danmark har brug for et mere enkelt og slagkraftigt forsknings- og innovationssystem, som er gearet til at håndtere nye, komplekse samfundsudfordringer og understøtte konkrete innovationsbehov i virksomhederne. Det mener uddannelsesminister Morten Østergaard, som nu inviterer Folketingets partier til de indledende forhandlinger om en ny samlet innovationsfond – Danmarks Innovationsfond.


seMere

Klynger skal give mindre virksomheder et innovationsløft

Vi skal sikre dem hurtig adgang til den nyeste viden og teknologi, siger uddannelsesminister Morten Østergaard 

Som led i regeringens innovationsstrategi vil man gøre klynger og netværk til et springbræt for små og mellemstore danske virksomheders deltagelse i internationalt samarbejde om innovation og eksportfremstød. Otte ministerier, regionerne og KL har fremlagt en samlet strategi for, hvordan Danmark styrker og professionaliserer de danske klynger og innovationsværk, og et centralt indsatsområde er at styrke deres internationale aktiviteter.


seMere

Sætter ind overfor organiseret kriminalitet

Legind Technologies A/S vil sammen med et større konsortium udvikle en intelligent informationsscanner, der skal kunne opspore organiseret kriminalitet og advare politiet

I fremtiden kan det blive endnu sværere at gennemføre organiseret kriminalitet. EU-projektet, ePOOLICE, har nemlig sat sig for at udvikle en intelligent informationsscanner der vil gøre det muligt for politiet at komme de organiserede kriminelle i forkøbet.


seMere

Innovation i det offentlige bremses automatisk

Ny forskning viser, at medarbejdere i særligt offentlige organisationer forbinder innovativ arbejdsadfærd med en risiko for, at det påvirker deres eget eller kollegaernes job, og at jobsikkerhed derfor er afgørende for kreativiteten

Den offentlige sektor skal slankes, og det skal ske via effektivisering og mere innovativ opgaveløsning. Sådan har retorikken længe lydt blandt politikerne på Christiansborg. Men i så fald skal den ledelsesmæssige tilgang til innovationsledelse ændres, viser ny forskning fra Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences.


seMere

Sådan bliver ældre mere selvhjulpne

e-mergency på vej mod gennembrud med interaktive løsninger og velfærdsteknologi til både almindeligt ældre og demente mennesker

Et internationalt gennembrud venter lige om hjørnet for det lille Odense-firma e-mergency, der har specialiseret sig i interaktive løsninger og velfærdsteknologi – et område, som firmaet først har kastet sig over i 2011 efter en større ”omvej” siden starten i 2001. Men som til gengæld synes at blive den direkte vej ind i en spændende fremtid med fokus på at gøre ældre mennesker, både almindeligt ældre og demente, mere selvhjulpne.


seMere

Dansk knowhow bag drift af kinesiske plejehjem

Cura Pleje A/S har indgået aftale med kinesisk provins og ser det som en åbning for andre danske virksomheder til et marked med milliardpotentiale

En ny aftale om stordrift af kinesiske plejehjem er startskuddet til eksport af dansk viden om god pleje af ældre borgere. I løbet af et par år vil aftalen omfatte drift af plejehjem med op mod 10.000 ældre kinesere i alt. En unik aftale, lyder det fra Cura Pleje A/S, der sammen med en række andre danske virksomheder har deltaget i flere rejser til Kina for at knytte kontakter med private og offentlige aktører.


seMere

En god dag ved egen kraft

På fire plejecentre i Fredericia har de arbejdet med projektet ”Længst Muligt I Eget Liv”, og resultaterne er overraskende positive

Projektet ”Længst Muligt I Eget Liv” har været en stor succes over for ældre borgere i Fredericia Kommune og er blevet kendt langt uden for landets grænser for det rehabiliterende arbejde. Nu er visionen fra ”Længst Muligt I Eget Liv” også blevet brugt i et projekt på fire af kommunens plejecentre, og resultaterne viser, at borgerne får større livskvalitet og personalet større arbejdsglæde.


seMere

Større træfsikkerhed, når det gælder velfærdsydelser

Brugerdreven innovation er metoden, når Copenhagen Living Lab hjælper kommuner med at lukke gabet mellem ydelser og økonomi – et gab der råber på nye løsninger

- Med en brugerdreven tilgang til udvikling af nye velfærdsløsninger øger man træfsikkerheden og begrænser sine risici for tab.

Det fastslår Hans Henrik Agger, CEO i Copenhagen Living Lab, der bistår primært kommuner, men også andre grene af det offentlige og private virksomheder med at realisere innovations- og forretningspotentiale. Metoden er brugerdreven innovation, der er udviklet for 10-15 år siden på Stanford University i USA og siden er blevet forfinet – ligeledes af amerikanerne – til det private marked.


seMere

Sådan lykkes man med innovation i Gentofte Kommune

Siden 2004 har kommunen arbejdet på at opbygge en innovationskultur, og i dag har man et udviklingspotentiale, der er større end nogensinde før

- Det er hårdt arbejde.

Så bastant og kontant udtrykker kommunaldirektør i Gentofte Kommune, Jan Nielsen, sig, når han beretter om, hvordan man har fået opbygget en egentlig innovationskultur og gjort innovation til en naturlig del af kommunens organisation med ca. 9.000 medarbejdere. Det har været en lang proces, som tog sin begyndelse i 2004.


seMere

Medlemmer strømmer til ”Innovation i kommunerne”

LindkedIn-gruppen har mere end 3.000 medlemmer, der interesserer sig for og diskuterer innovation i kommunerne

Fem nye medlemmer. Det er det første, som toner frem på skærmen, da Maja Gro Lilsig – partner i konsulenthuset Public Intelligence og manager i LinkedIn-gruppen ”Innovation i kommunerne” – efter vel overstået interview med MagasinetInnovation.dk igen starter sin computer op.


seMere

Gode eksempler på innovation i det offentlige - men fokus er forkert

Er kulturen i det offentlige gearet til innovation? Thomas Stack fra brandingbureauet Brandhouse giver sit bud på, hvad der kræves, og hvor fokus skal ligge  

- Som jeg ser det, er der en masse gode eksempler på innovation i det offentlige, men det overordnede fokus er forkert. Man innoverer mere indefra og ud end udefra og ind. Det er de forkerte processer, der fokuseres på. Der er ganske enkelt for lidt fokus på borgeren – på at borgeren får noget ud af det. Det meste går ud på at effektivisere og spare personale, ikke at skabe maksimal værdi.


seMere

Største forsknings- og innovationsprojekt inden for velfærdsteknologi

Det overordnede mål med Patient@Home er at bidrage til færre og kortere sygehusophold

Patient@Home er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt. Projektets overordnede mål er at give et teknologisk bidrag til færre og kortere sygehusophold. Udgangspunktet er et tværgående samarbejde mellem personale, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner, som ved hjælp af nye velfærdsteknologiske produkter vil gøre det muligt at forbedre rehabiliteten og plejen af patienter samt øge brugen af hjemmemonitoreret behandling.


seMere

Innovativ ledelse svarer ikke til virkeligheden

70 pct. af alle forandringsprojekter i organisationer fejler, og i Socialt Leder Forum vil man nu sætte fokus på emnet i forhold til udviklingshæmmede mennesker

Mange af de modeller og forandringsprojekter, som skal skabe innovation i organisationer, fejler. Interesseorganisationen Socialt Leder Forum vil skabe bedre vilkår, og mener, at der skal sættes fokus på innovativ ledelse i tilbud til udviklingshæmmede mennesker. 


seMere

Er det offentlige klar til at tage risikoen ved at arbejde med innovation?

Gitte Miller Balslev, indehaver af konsulentvirksomheden MillerQuest, søger svaret i arbejdet med PhD-afhandling om offentlig innovation, der er hendes bidrag til forskningsprojektet CLIPS

Hun har på det nærmeste lukket sin konsulentvirksomhed ned i tre år – tager kun udvalgte opgaver – for at skrive PhD-afhandling om offentlig innovation som sit bidrag til forskningsprojektet Collaborative Innovation in the Public Sector, i daglig tale CLIPS.


seMere

Samarbejdsdrevet innovation skal udvikle offentlig politik og service

Det omfattende forskningsprojekt CLIPS kører i fire år og skal sætte en ny innovationsdagsorden i den offentlige sektor

CLIPS – Collaborative Innovation in the Public Sector – er et omfattende forskningsprojekt, der blev startet op den 1. juli 2009 og slutter den 1. juli 2013. Det finansieres af Det Strategiske Forskningsråd, som hører under Styrelsen for Forskning og Innovation.


seMere