dot_animation
17.7.2024
18:0

Nyt dansk NH3-konsortium

Konsortiet skal udvikle teknologi til at udnytte ammoniaks unikke, men ret ukendte egenskab som medie for lagring af energi – og derigennem være med til at indfri Danmarks vision om at være 100 pct. fossilfrit i 2050

Danmark skal være 100 pct. fossilfrit i 2050 bl.a. gennem udbygning af vindenergi og udnyttelse af biomasse. For at kunne realisere denne vision skal alle grene af den danske energisektor (strøm, varme, transport osv.) være fuldt integrerede og med mulighed for lagring af energi i stor skala. Batterier og andre lagringsteknikker har alle styrker og svagheder, men ingen har endnu vist sig at være praktiske eller økonomiske.


seMere

Bioenergi-virksomheder indgår samarbejdsaftaler i Kina

Innovationsnetværket for Biomasse har succes med proaktiv indsats inden for partnersøgning i Kina

Seks samarbejdsaftaler til en anslået værdi af syv-10 mio. kr. blev i  juli 2013 underskrevet i Beijing som resultat af Innovationsnetværket for Biomasses satsning på Kina. Aftalerne viser, at det kan være en god forretning for samfundet at støtte danske virksomheder i deres internationaliseringsproces på vanskelige markeder.


seMere

Pilotproduktion af ren syntesegas

Nyt dansk projekt kan bidrage til lovende teknologi til industriel produktion af renset syntesegas fra forgasning af biomasse som f.eks. træpiller, halm og landbrugsaffald

I de næste to år skal Teknologisk Institut sammen med Haldor Topsøe, Skive Fjernvarme og ChimneyLab Europe teste en pilotreaktor til katalytisk rensning af forgasset biomasse. Teknologien konverterer træ til el, varme og på sigt flydende brændstof som f.eks. benzin i en ren og driftsikker industriel produktion.


seMere

Ny batteriteknologi til vindmøller

Med det nye batteri tilføres en ekstra frihedsgrad, der muliggør en forøget indtjening på den enkelte vindmølle

I vindmølleparken i Lem Kær hjælper et stort batteri nu vindmøller til at levere mere strøm under skiftende vindforhold. Det er første gang i verden, at en vindmølleproducent, Vestas, selv opstiller et energilager, der er koblet kommercielt til forsyningsnettet.


seMere

Danmarks første nano-fabrik klar til produktion

Teknologisk Institut er klar til storskala produktion af katalytiske nano-partikler til brændselsceller, der kan blive batteriernes højteknologiske afløser

Teknologisk Institut har nu fået etableret Danmarks første fuldskala produktionsapparat til fremstilling af nano-partikler til brændselsceller. Center for Nano- og Mikroteknologi er færdig med at udvikle den første version af en reaktor til pilotproduktion. Processen er udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet under projektet MicroPower og medfinansieret af Højteknologifonden.


seMere

Skaber 6.000 jobs med grøn vækst

Fjernvarmen blandt de største jobskabere i 2013 med investeringer i solvarmeanlæg, geotermi, biomasse og kilometervis af nye ledningsnet

Fjernvarmeværkerne landet over investerer for ca. fem mia. kr. i 2013 i grøn vækst. Det skaber 6.000 arbejdspladser, viser undersøgelse fra Dansk Fjernvarme, der er interesseorganisation for godt 400 værker svarende til ca. 99 pct. af fjernvarmen herhjemme.


seMere

Millioner at spare på afkøling

Ny nanoteknologi vil markant reducere energiforbruget i ventilations- og kølesystemer i Danmark

Selv om man i Nordeuropa bruger mest energi på opvarmning, er der store penge at spare, når man reducerer energiforbruget på varme, ventilation og aircondition, de såkaldte HVAC-systemer. HVAC konsumerer ca. 35 pct. af det samlede energiforbrug i beboelses- og erhvervsbyggeri, men nu skal et nyt EU-støttet projekt skabe nye teknologier, som kan hjælpe med at reducere energiforbruget.


seMere

Giver danskerne indblik i deres energiforbrug

Med et nyt forskningsprojekt vil studerende og forskere fra AU Herning gøre op med forsyningsselskabernes monopol og opdrage danskerne til at sætte energiforbruget ned

Med intelligente elmålere og fokus på energiforbrug vil nogle måske mene, at Danmark er nået langt i indsatsen for at gøre danskerne bevidste om deres energiforbrug. Ikke desto mindre er det fortsat forsyningsselskaberne, der ubestridt ejer dataene og dermed bestemmer, hvor detaljeret forbrugerne skal kunne analysere deres forbrug.


seMere

Internationalt gennembrud for smart grid virksomhed

GreenWave Realitys intelligente løsninger til energikontrol i hjemmet kan spare 10-20 pct. energi

Danske GreenWave Reality, der udvikler intelligente løsninger til energikontrol i hjemmet, står foran et stort internationalt gennembrud. Virksomheden har inden for de sidste måneder indgået aftaler med energiselskaberne E.ON og Fortum og har netop modtaget ”Integrated Home Systems & Multi-Room Audio/Video” på verdens største messe for forbrugerelektronik, CES i Las Vegas. Desuden har virksomheden modtaget prisen som bedste virksomhed i kategorien ”smart grid/sustainable IT” i Global Cleantech Cluster Associations årlige kåring af vækstvirksomheder.


seMere

Udviklingsprojekter inden for solceller

En række eksempler på projekter, som Gaia Solar A/S deltager i

I Gaia Solar Innovation, nyetableret innovationsafdeling hos solcelleproducenten Gaia Solar A/S, arbejder man både med egenfinansierede projekter og eksternt støttede projekter. Design Line, et kvadratisk glas-glas solcellemodul, hører til i den første kategori. Det samme gør en trekantet version, som virksomheden netop har udviklet, og som man forventer at lancere i starten af 2013.

Herunder følger eksempler på eksternt støttede udviklingsprojekter, som Gaia Solar deltager i.


seMere

Hele virksomheden med i ny innovationsafdeling

Alle medarbejdere bliver interviewet med henblik på at gøre Gaia Solar A/S bedre og mere gearet til innovation

En mindre, ekstremt travl og hastigt voksende virksomhed med en – i forhold til virksomhedens størrelse – massiv satsning på innovation er den korte version af ”rigets tilstand” hos Gaia Solar A/S i Hvidovre. Her mod slutningen af 2012 kan virksomheden så småt begynde at gøre status over året, hvor solceller for alvor fik deres gennembrud, og konstatere, at der er sket en fordobling af både antal medarbejdere og omsætning.


seMere

Verdens længste vindmøllevinge - og tre mere på vej

”Der er overkapacitet på vindmøllemarkedet, og for at gøre os fortjente til den næste opgave, skal vi hele tiden tænke fremad og fokusere på innovation”, siger Flemming Sørensen, teknisk direktør i SSP Technology A/S

Den første var 34 meter lang. Den seneste, som netop er blevet leveret, er 83,5 meter lang – verdens længste. 11 år ligger der mellem de to begivenheder. 11 år med en ubrudt kæde af innovation, for alt hvad der foregår, og alt hvad der bliver produceret hos SSP Technology A/S, har den sydfynske virksomhed selv udviklet.


seMere

Brændselscellesystemer til teleselskab i Kina

Dantherm Power leverer 50 nødstrømsforsyninger baseret på brændselsceller og brint til verdens største telekommunikationsselskab 

Efter en ihærdig indsats er det lykkedes Dantherm Power at blive udvalgt til at levere 50 nødstrømforsyninger baseret på brændselsceller og brint til verdens største telekommunikationsselskab, China Mobile. Leverancen ses som en første prøveordre, der for Hobro-virksomheden selvsagt har meget spændende perspektiver.


seMere

Unik vindmåleteknologi introduceres på det globale marked

DTU Vindenergi har solgt patenterne på sit spinneranemometer, der kan påvise krøjefejl på vindmøller og give en bedre produktion og et bedre afkast 

En unik og velafprøvet vindmåleteknologi, det såkaldte spinneranemometer, der kan påvise krøjefejl på vindmøller og således modvirke produktionstab og overbelastning, er udviklet af professor Troels Friis Pedersen fra DTU Vindenergi, Danmarks Tekniske Universitets videncenter for vindenergi på Risø. Og bliver nu introduceret på det globale marked.


seMere