dot_animation
26.5.2024
2:1

Udvikling af den biobaserede økonomi

Ny fireårig bevilling til Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) fra Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har bevilget støtte til Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) for endnu en fireårig periode. INBIOM modtager i alt kr. 14 mio. i støtte til at omsætte viden til resultater og herigennem skabe jobs og vækst i de danske biomasserelaterede sektorer. Den statslige støtte skal medfinansieres af bl.a. private og regionale midler, så netværket igangsætter aktiviteter for mere end kr. 40 mio. i de kommende fire år. 


seMere

Nye partnere og åbent teknologifokus

Innovationsnetværket RoboCluster forstærker nu yderligere den danske innovationsindsats på området for robotteknologi, automation og industriel IT

FORCE Technology, DAu og DI ITEK styrker fra 2014 Innovationsnetværket RoboClusters indsats for at gøre Danmark til foregangsland for udvikling og innovativ anvendelse af robotteknologi, automation og industriel IT.


seMere

288 mio. kr. til 22 innovationsnetværk

Rådet for Teknologi og Innovation har tildelt bevillinger for 2014-2018 

22 innovationsnetværk er godkendt for perioden 2014-2018. Rådet for Teknologi og Innovation har den 4. december 2013 tildelt bevillinger for samlet 288 mio. kr. til 22 innovationsnetværk, som tilsammen dækker vigtige områder for dansk erhvervsliv og forskning.

Et innovationsnetværk er et samarbejde mellem virksomheder, universiteter, teknologiske vidensformidlere, den offentlige sektor og andre relevante aktører inden for et bestemt fagligt område. Innovationsnetværkene finansieres af Uddannelsesministeriet og har mindst 50 pct. medfinansiering fra private virksomheder, organisationer, fonde m.v.


seMere

Skaber udvikling i rekordmange danske virksomheder

Innovationsnetværk Danmarks 22 landsdækkende netværk skabte i 2012 innovation i 870 virksomheder – det hidtil bedste resultat i netværkenes historie 

Der er sket en markant fremgang i resultaterne af Innovationsnetværk Danmarks 22 landsdækkende netværk. I 2012 skabte netværkene innovation i 870 virksomheder. Det er en tredobling siden opstarten i 2007 og det bedste resultat i netværkets historie. Det viser Innovationsnetværk Danmarks ”Performanceregnskab 2013”.


seMere

21 løsninger på samfundets udfordringer

Sammen med innovationsstrategien ”Danmark – Løsningernes land” varsler INNO+- kataloget et skifte i forsknings- og innovationspolitikken 

INNO+-kataloget skal med sine 21 forslag til store danske innovationssatsninger hjælpe Folketingets politikere til at sætte handling bag ordene i innovationsstrategien ”Danmark – løsningernes land”.


seMere

Innovation vil forøge værditilvæksten med 2,1 mia. kr.

En netop offentliggjort rapport udarbejdet af Centre for Economic and Business Research fra CBS og DJØF viser, at Danmark kan mindske arbejdsløsheden og øge BNP gennem flere innovative virksomheder

Den 20. december 2012 lancerede regeringen sin nye innovationsstrategi, hvor man argumenterer for, at Danmark skal i top 5, når det kommer til innovative virksomheder i OECD landende. Hvis Danmark skal nå denne målsætning, vil det betyde, at 5.400 flere danske virksomheder skal være innovative. Ifølge en netop offentliggjort rapport fra Centre for Economic and Business Research (CBS) og DJØF vil dette føre til en 0,27 procent vækst i Danmarks BNP, og en værditilvækst på 2,1 mia. kr. kroner i den private sektor - en rapport som bliver bakket op af eksperterne.


seMere

Kønsdiversitet fremmer innovation

”E-arbejdsbogen ”Sådan får du succes med kønsdiversitet” vender ”pligten” til en ”værdi” for virksomhedens vision og innovation”, siger de to forfattere

- Kvinder tænker anderledes og ser anderledes på forretningsgang end mænd. Kvinder sætter spørgsmålstegn ved måden, ting bliver gjort på, og ser andre måder at gøre tingene på. Kvinder har andre typer af netværk, erfaring, viden og uddannelse. Der er brug for flere kvinder i erhvervslivet, så vi kan få den skæve kønsfordeling udlignet. For det er nu engang sådan, at jo mere forskellige vi er, jo større grad af kønsdiversitet der er i en organisation, jo bedre resultater opnås der. Og jo mere innovation skabes der. Det ved vi fra undersøgelser.


seMere

Ny grøn videns- og erhvervsklynge

Den stigende globale befolkningstilvækst øger efterspørgslen på mad, energi og andre ressourcer, som skabes af biomasser

En ny klyngesatsning, BioCluster Foulum, skal på sigt blive et internationalt kraftcenter for udvikling af nye løsninger til det biobaserede samfund. Det er vurderingen, at der er store perspektiver i at udvikle nye grønne og bæredygtige løsninger – og at der kan skabes mange nye danske jobs i denne grønne omstilling.


seMere

DMN - nyt innovationsnetværk

Dansk MaterialeNetværk giver medlemsvirksomhederne adgang til en bred vifte af fagkompetencer inden for plast, kompositer, aluminium, letvægtsmetaller og rustfrit stål

De fremadrettede krav til klynger og innovationsnetværk, bl.a. udviklingen på europæisk plan i retning af større og mere professionelle klynger og netværk, fører nu til dannelsen af Dansk MaterialeNetværk, DMN. Det sker ved en sammensmeltning af innovationsnetværkene AluCluster, Plastcenter Danmark og Stålcentrum.


seMere

Ny børneplatform skal indtage verdensmarkedet

Aktører på tværs af brancher og virksomheder vil trille danske produkter ind på alverdens børneværelser

- Verdensmarkedet for børneprodukter er på tusind mia. kroner. Danske små og mellemstore virksomheder har ikke muskler til hver især at gå ind på markeder som USA, Kina og Japan, men hvis vi går samlet, er vi faktisk en ret stor aktør.


seMere

Europamestre i ekstern innovation

Danmark ligger på en klar førsteplads, når det kommer til hyre eksterne eksperter til at håndtere virksomhedernes innovationsindsats

Ifølge en ny rapport fra Europa Kommissionen er Danmark europamestre i at hyre eksterne virksomheder til at stå for vores innovation, når man ser det i forhold til BNP pr. indbygger. En tendens, der bygger på Danmarks høje produktionsomkostninger, kombineret med en vilje til at være de førende virksomheder, vurderer eksperter.


seMere

Et A- og et B-hold i innovation

Store og mellemstore danske virksomheder er i gang med et udskillingsløb, mener grundlæggeren af The Innovation Board

Nogle har, hvad der skal til, arbejder målrettet og systematisk med det. Og kan kendes på, at de har højere kundeloyalitet, kan tage en højere pris, tjener flere penge og ikke mindst har en fremtid. Andre snakker kun om det. Og kan kendes på, at de får sværere og sværere ved at klare sig, kører slingrekurs og har en noget tvivlsom fremtid.


seMere

Innovationsnetværk blandt Europas bedste

Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning har netop fået guldmedalje for at være en af Europas 15 guld-certificerede klynger

- Det er glædeligt, at Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning som en af de første klyngeorganisationer i Europa har modtaget den flotte anerkendelse fra EU. Det viser, at vi i Danmark har innovationsnetværk af højeste internationale standard, som danske virksomheder kan trække på i deres udviklingsarbejde, siger uddannelsesminister Morten Østergaard i en kommentar til, at Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning netop har fået en guldmedalje for at være blandt Europas allerbedste klyngeorganisationer.


seMere

Hug til innovationsprocessen

Ny forskning viser, at størstedelen af virksomhederne arbejder forkert med udvikling og innovation 

Det er et velkendt faktum, at krisetider betyder mindre budgetter til de danske udviklingsafdelinger. Men hvis man skal tro den nyeste forskning, så bør danske virksomheder i stedet sætte alle sejl ind på at benytte deres markedsføringsressourcer i deres produktudvikling.


seMere

Danmarks ældste innovationshus dækker bredt

Innovation Lab kommer hele vejen rundt om ny teknologi, brugere, forretning og kompetencer, processer og organisation

Nutidsarkæologer. Det kalder de sig selv. Og en kendsgerning er det, at Mads Thimmer og Preben Mejer, IT-guru der introducerede PC’en og internettet for danskerne, har ”rodet” meget i nutiden, og hvor den fører os hen, siden de i 2002 sammen etablerede Innovation Lab – et videncenter, der har specialiseret sig i at se nye teknologiske muligheder med en horisont på to-tre år eller mere.


seMere

Mod – det er det, der skal til

”Innovation er højt prioriteret, men ofte bliver det ikke til mere end det – en prioritering”, siger Mads Thimmer fra Innovation Lab

- Innovation er at tænke nye tanker. Det gælder om at ville det nye og ikke at være bange. Har man mod og lyst, så kommer udviklingen én i møde. Har man ikke modet, så bliver alene ens bange anelser bekræftet. Det er ikke redskaber, uddannelse osv., der gør en forskel, men derimod indstilling. Mod. Det er det, der skal til for at lave innovation.


seMere

Her er Danmarks 22 innovationsnetværk

Nogle har focus på særlige brancher eller teknologier – andre er mere tværfaglige

I Danmark findes der 22 innovationsnetværk, som Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer (pr. 1.5.2012).

Innovationsnetværkene er kernen i den nationale infrastruktur for klynger og skal understøtte udviklingen af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner og styrke innovationen i små og mellemstore virksomheder.


seMere

Evnen til at innovere markant stigende

Det viser Performanceregnskab 2012 fra Innovationsnetværk Danmark, som hvert år måler de danske innovationsnetværks resultater og aktiviteter

De danske innovationsnetværk har i 2011 hjulpet markant flere virksomheder med deres innovation sammenlignet med tidligere år. Sidste år udviklede over 700 virksomheder nye produkter, ydelser eller processer som følge af netværkenes aktiviteter. Det er mere end dobbelt så mange som året før. Samtidig fik over 1.800 virksomheder i 2011 tilført nye kompetencer, der øger deres evne til at innovere. Også her er der tale om en fordobling i forhold til 2010.


seMere

Idéer kommer ud af stilhed

Potentialet til at innovere er i os alle, og redskabet, vi skal bruge, er at ”placere os” i nuet, siger Chris Norre, indehaver af firmaet Mind Business

Stilhed. Det er et banalt redskab, men det virker, når det gælder innovation. Vi skal lære at trække vejret ned i maven og være stille, for idéer kommer ud af stilhed. Vi skal gøre stilhed til en integreret del af at innovere. ”Ud af hovedet og ned i mavefornemmelsen”, lyder opfordringen fra Chris Norre, cand. mag. i filosofi og idræt fra Københavns Universitet og indehaver af firmaet Mind Business.

Med andre ord: Vi skal en tur tilbage i sandkassen.


seMere

Millioner til fornyelse i mindre virksomheder

Virksomheder med op til 50 ansatte inden for velfærd og miljø kan søge Fornyelsesrådgivning og få gang i innovation

- Vi medvirker til at skabe fokus på produktudvikling, øger kendskabet til, hvordan man gør, og giver konkrete redskaber til udviklingsprocesser.

Sådan opsummerer Jesper Holst-Egede, vækstkonsulent i Væksthus Syddanmark, intentionerne med det landsdækkende program, Fornyelsesrådgivning, der er målrettet mindre virksomheder (op til 50 ansatte) inden for velfærd og miljø. Han og kollegaen Dorte Eg Auerbach er tovholdere og koordinatorer på projektet for alle fem væksthuse i Danmark. Dog går den første kontakt fra interesserede virksomheder via det regionale væksthus.


seMere