dot_animation
23.6.2024
12:52

Genbruger vand og fjerner forurening

Med en særlig inddampningsteknologi renser anlæg fra Envotherm A/S industrielt spildevand og gør det mere rent end vandet i drikkevandshanen

- Hvor andre tager udgangspunkt i, hvordan man fjerner forureningen fra vandet, har vi valgt at gå den modsatte vej: At fjerne vandet fra ”skidtet” – tungmetaller, køle-smøremidler, affedtnings- og vaskemidler m.m. Vand er fællesnævneren, når det gælder spildevand, hvorimod forureningen kan være alt muligt forskelligt. 


seMere