dot_animation
26.5.2024
1:24

Springbræt til robotteknologi i affaldssektoren

En projektgruppe støttet af Innovationsnetværket RoboCluster er i gang med at kortlægge de robotteknologiske muligheder – målet er grundigere affaldssortering

I Danmark indsamles hvert år omkring 15 millioner tons affald. Disse enorme mængder kan betragtes som en stor ressource for genbrug af råmaterialer. Trods det gennemføres der på nuværende tidspunkt ikke fuldstændige genanvendelsesprocesser. Desuden genanvendes kun halvdelen af elektronisk skrot, som indeholder værdifulde metaller og sjældne jordarter.


seMere

Kan robotten styres med en berøring?

En projektgruppe støttet af Innovationsnetværket RoboCluster er gået i gang med et studie af mulighederne for at udvikle nye kommunikationsmåder mellem mennesker og robotter – gennem skub, træk og berøringer

En øget indførsel og brug af robotteknologi tæt på mennesker kræver nye metoder til, hvordan mennesker og robotter kommunikerer og interagerer med hinanden. Teknologierne skal i højere grad end i dag kunne samarbejde sikkert og ikke mindst meningsfuldt med mennesker.


seMere

Ny radrenserrobot til landbruget

Et innovativt samarbejde som det, der har resulteret i Vibro Crop Robotti, sætter en tyk streg under perspektiverne ved at lade virksomheder og forskere mødes omkring nye idéer og markeder, siger Cluster Manager fra Innovationsnetværket RoboCluster

Første skud på stammen til en kommerciel radrenserrobot er resultatet af et innovationssamarbejde mellem to danske virksomheder og forskere fra Syddansk Universitet. Samarbejdet, der peger frem mod en øget brug af robotteknologi i landbruget, tog sin begyndelse i regi af Innovationsnetværket RoboCluster.


seMere

Dansk robothistorie: Succes for gående robot

Et projekt af den type regnes af robotforskere for at være blandt de absolutte "sværvægtere", siger professor fra Aalborg Universitet

Syv års forberedelser kulminerede, da den opretstående ”AAU-BOT1” skrev dansk robothistorie ved at tage de første menneskelignende skridt i laboratoriet på Aalborg Universitet.


seMere

Fintfølende robotter med kraftstyring

Universal Robots har indbygget en unik kraftstyring i softwaren til sine robotter UR5 og UR10, hvilket gør robotterne i stand til at påvirke et emne med et bestemt pres 

At skabe produkter af høj kvalitet kræver stor præcision i produktionen. Derfor gør Universal Robots det nu muligt at få deres fleksible industrirobotter til at tage fat om og håndtere genstande af forskellig størrelse uden at mase dem. Det kan være fødevarer eller produkter, som opbevares i bøjeligt og skrøbeligt emballage. Muligheden for at påvirke et emne med et bestemt pres kan eksempelvis også være nyttig, hvis robotten skal automatisere slibning af emner, der ikke er helt jævne og plane. Kraftstyringen sikrer, at hele emnet bliver slebet ensartet.


seMere

RealRobot - fremtidens slagteriarbejder

Udvikling af realtidsstyrede robotter skal bidrage til at sikre danske slagteriers konkurrenceevne på det globale marked

Konkurrencen i den globale kødindustri er hård, og omkostnings-effektiviseringer er nødvendige, hvis de danske slagterier skal være konkurrencedygtige med de udenlandske aktører. En del manuelle arbejdsprocesser er allerede automatiseret – særligt med udgangspunkt i ønsket om at nedbringe mængden af tunge løft og ensidigt gentaget arbejde.


seMere

Robotteknologi til kamp mod muslinger

Offshore-branchen kan spare store summer, hvis belægninger på havfundamenter kan udføres automatisk og kontinuerligt

Alger, søanemoner, muslinger og andre belægninger af mikroorganismer (biofouling) udgør en konstant risiko mod offshore-installationer under vand – f.eks. fundamenter til vindmøller og olie-/gasrigge. Den uønskede vækst vanskeliggør ikke blot inspektion og service, men øger i takt med mængden af belægninger også vandets pres på installationerne. Manuelt og omkostningstungt dykkerarbejde er i dag den eneste mulighed for effektiv bekæmpelse af den skadende biofouling. Intelligent og kontinuerlig bekæmpelse med robotteknologi vil kunne skabe helt nye muligheder for offshore-branchen.


seMere

Lettere inspektion af galmider

Specielle udendørskameraer giver danske frugtavlere mulighed for hurtigt at detektere galmider i solbærbuske, afdække store områder af plantagen og slå effektivt ned, hvor det er nødvendigt

Alene i Danmark må 120 solbæravlere hver vinter manuelt inspicere mange kilometer solbærbuske for mideangrebne knopper. Hvis bare én angreben knop overses, risikerer man, at den inficerer mange omkringstående buske – ikke kun med galmiderne selv, men også andre farlig vira, som miderne bærer på. I EU er det ulovligt at sprøjte mod disse mider.


seMere

Fra ét til 45 markeder på tre år

Der er ikke et land i verden, ikke en branche og ikke en type kunde, Universal Robots ikke kan sælge sin robot til

En robot ind bag i bilen og så af sted ud til kunderne. Sådan startede CCO og Vice President Thomas Visti sin tid i Universal Robots, sådan foregår salget stadig væk, og sådan var det også, da en robot fra Odense-firmaet for første gang krydsede grænsen på vej til en præsentation hos VW i Tyskland. Det skete i slutningen af 2009. Og siden er hele verden blevet markedsplads for den lille handy robot fra Universal Robots.


seMere

Unik robot – global succes

Stifterne af Universal Robots ville lave ”præcis den robot, verden har brug for” – og det har man åbenbart gjort

Robotfodbold var hans hobby, mens han studerede datalogi, fysik og multimedie på Aarhus Universitet. I 1998 blev han verdensmester i robotfodbold og rejste verden rundt for at lære børn at programmere robotter til fodbold. Derefter fulgte et forskerjob ved USC Robotics Lab i Los Angeles og en stilling som gæsteunderviser ved AIST i Tokyo. I 2001 var han tilbage i Danmark, nærmere betegnet Odense, hvor han tog en Ph.D. i robotteknologi ved Syddansk Universitet, og hvor han arbejdede med en transformerrobot, som kunne skifte sin egen form. Her deltog han også i et forskningsprojekt, der havde til formål at bringe flere robotter ind i fødevareindustrien.


seMere

Lille robot kører efter sanserne

En lille, ny robot, der er kommet til verden i laboratorierne på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, har mekaniske øjne og ører og giver operatøren helt nye muligheder for intuitiv styring 

Det ligner en krydsning imellem en hund og et elektronikskab. Et lille væsen fyldt med dioder, kabler, antenner og sensorer. Og så kan den noget helt særligt. Den både ser og hører og sender fuldstændig autentisk sansefeedback tilbage til dens operatør.


seMere

Dansk robotteknologi imponerer

Svejserobot fra Inrotech bryder med alle hidtidige måder at anvende og betjene svejserobotter på inden for værftsindustrien

Danske Inrotech har formået at løse en kendt problematik med svejserobotter, som verdens førende skibsværfter og robotleverandører hidtil ikke har kunnet løse. Senest har det vakt stor interesse hos den koreanske skibsbyggergigant, Samsung.


seMere

Et supplement til det, mennesker selv formår

”Robotteknologier vil i de kommende år blive et stadig mere efterspurgt supplement til det, som mennesker selv formår”, skriver Marianne Sandgaard, Innovationsnetværket RoboCluster, og Anders Stengaard Sørensen, Syddansk Universitet, i en artikel i magasinet MTI – Medicinsk Teknologi og Informatik, som MagasinetInnovation.dk her bringer et uddrag af

”Med robotternes indtog i almindelige menneskers verden er der behov for at rette fokus mod andet end blot robotternes tekniske formåen. Fokus skal i lige så høj grad rettes mod de fagområder, som gør robotterne klar til at indgå i nære relationer med mennesker.


seMere