dot_animation
17.7.2024
19:1

Fokus på forretningsudvikling inden for sundheds-IT og velfærdsteknologi

Innovationskraft og internationalisering øges gennem samarbejde mellem de små og mellemstore virksomheder og de etablerede virksomheder, lyder det fra velfærdsklyngen Welfare Tech

Danmark har i de senere år intensiveret arbejdet med at udbrede og høste gevinsterne ved telemedicin, sundheds-IT og velfærdsteknologi. Både i kommuner, regioner og på nationalt plan er der stort politisk fokus på området, som har resulteret i nye handlingsplaner, strategier og en lang række innovationsprojekter. Senest er en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi med 75 mio. kr. til investeringer i ny telemedicin sat i verden for skabe bedre sammenhænge på tværs af sundhedssektoren og sikre behandling, der tager afsæt i den enkelte borger/patients behov.


seMere

At motivere er vigtig del af fremtidens velfærdsteknologi

Opsamling og måling af data ved hjælp af sensorer er meget i fokus hos Veltek på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Fortæl, hvad problemet er – kontrol med vejrtrækning, bedre muskeltræning, inkontinens blandt kvinder osv. Og ingeniørerne i velfærdsteknologienheden Veltek på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet i Odense lægger sig i selen for at finde en løsning. Formålet er at udvikle produkter, der kan sættes i produktion og skabe arbejdspladser.


seMere