dot_animation
23.6.2024
13:14

MagasinetInnovation.dk på stand by

MagasinetInnovation.dk står på stand by, indtil en ny redaktionel konstruktion bliver fundet. Henvendelse kan stadig ske til redaktion@magasinetinnovation.dk eller til erhvervsjournalist Knud Erik Jensen på mobil 21 75 01 02.

Gratis adgang

Nu er der gratis adgang til alle artikler i MagasinetInnovation.dk.

Formålet med magasinet er at bidrage til at fremme innovation i dansk erhvervsliv – både det private og det offentlige. Du kan støtte MagasinetInnovation.dk ved at donere et beløb til dækning af udgifterne, der er forbundet med at producere magasinet.

Klik på ”Donation”.


seMere