dot_animation
27.11.2020
15:29
Søg på brancher
facebook

Patientkuffert
til barselsforældre

Et pilotprojekt på Odense Universitetshospital skal afklare, om telemedicin kan understøtte ambulant fødsel

På barselsklinikken ”Vuggen” på Odense Universitetshospital vil man nu afprøve, om telemedicin kan være med til at skabe større tryghed hos familier, der udskrives efter ambulant fødsel. 32 familier får tilbudt at få en babykuffert med hjem. Med babykufferten kan de komme i direkte kontakt med deres barselsklinik via video.

En fødsel er en stor omvæltning for de fleste. Man kan være usikker på den nye situation og måske lidt utryg ved alt det nye, selvom fødslen er gået godt og man er blevet forberedt på tiden efter fødslen. I dag er de nybagte forældre tilknyttet barselsklinikken i op til syv dage efter udskrivelsen. Forældrene kan ringe til barselsklinikken og få råd og vejledning, hvis der f.eks. er problemer med amning eller gulsot. Personalet vurderer, om problemet kan løses over telefonen, eller forældrene må en tur ind på barselsklinikken, så sundhedspersonalet kan give personlig vejledning.

Videokontakt døgnet rundt

Pilotprojektet på Odense Universitetshospital skal afprøve, om man med en telemedicinsk løsning kan understøtte forældrene efter fødslen. Over en periode på to måneder udleveres fire babykufferter på skift til 32 nybagte forældre.

Babykufferten indeholder en video med zoom, hvor forældre og personale kan se hinanden og tale sammen via en sikker netværksforbindelse over sundhedsdatanettet. I stedet for at skulle køre ind til barselsklinikken kan forældre og personale komme i direkte kontakt via videoen, og personalet kan observere mor/barn i f.eks. en ammesituation og tale med familien om, hvordan det går. Forældrene sparer køreturen ind til barselsklinikken og kan få en vejledning i eget hjem døgnet rundt. Barselsfamilierne har babykufferten i op til seks dage, afhængig af den enkelte familiens situation.

Evaluering

Pilotprojektet gennemføres i oktober og november 2012. Herefter evalueres projektet, og de første erfaringer med brugen af kufferten skal derefter danne baggrund for en vurdering af, om den skal indgå i ét eller flere Ph.d.-projekter og eventuel udbredes på Region Syddanmarks øvrige fødesteder.

Barselskufferten er udviklet i samarbejde mellem OUH og firmaet Medisat, som også er kendt for KOL-kufferten.

Oktober 2012

  Forældre og personale kan se hinanden og tale sammen via en sikker netværksforbindelse.