dot_animation
27.11.2020
14:39
Søg på brancher
facebook

DNA-test for skimmelsvamp
afslører fugtige bygninger

Selv usynligt skimmelsvamp bliver afsløret af DNA-testmetoden, der giver analysesvar i løbet af blot seks-syv timer 

Ny forskning viser, at selv i skoler og andre større bygninger, hvor der ikke er noget synligt skimmelsvamp i lokalerne, kan der findes skimmelsvamp fra skjulte fugtskader. Men det kan afsløres ved hjælp af DNA-teknologi, hvor man nu kan få analysesvar på seks-syv timer sammenlignet med seks-syv dage for traditionelle skimmelanalyser.

OBH-Gruppen Rådgivende Ingeniører A/S introducerede i 2010 en ny DNA-testmetode i Danmark. Den bygger på en patenteret metode fra USA, der er blevet testet videre på i Sverige, inden OBH-Gruppen bragte den til Danmark og adapterede den til danske forhold. 

- For at forbedre den yderligere har vi indledt et samarbejde med det danske innovationsfirma HouseTest og bl.a. reduceret analysetiden betydeligt og styrket præcisionen yderligere, fortæller biolog og ph.d. Niels Skals OBH-Gruppen. 

Har undersøgt 21 skoler

Det er ikke kun de levende sporer fra skimmelsvampe, der kan gøre folk syge. Også sporer fra skjult og dødt skimmelsvamp kan give gener. De døde sporer finder man ikke med de gængse målemetoder, men de kan spores med DNA-teknik. Det viser resultater fra et nyt forskningsprojekt, hvor man har undersøgt forekomsten af både levende og døde skimmelsvampesporer på 21 skoler i Danmark, Sverige, Norge, Frankrig og Italien. Samtidig undersøgtes mere end 600 skolebørns helbred samt forekomsten af luftvejsgener, eksem og høfeber.

Skimmelforekomster i skolerne blev sporet med DNA- teknik på samme måde som den, politiet anvender til at sikre spor fra gerningssteder. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Pediatric Allergy and Immunology. Professor Torben Sigsgaard fra Aarhus Universitet, som også er leder af Center for Indeklima og Sundhed i Boliger, deltog i den videnskabelige undersøgelse, der involverede syv klasserum på aarhusianske skoler.  

Fandt noget i alle lokaler

Man fandt levende sporer og DNA fra skimmelsvampe i alle undersøgte lokaler. I lokaler med fugtproblemer var mængderne signifikant større. Undersøgelsen viste endvidere, at jo mere skimmelsvamp man fandt i lokalerne jo dårligere var elevernes helbred. Desuden fandt man en sammenhæng mellem forekomsten af DNA fra bestemte typer af skimmelsvamp og vejrtrækningsbesvær, høfeber, hoste og nedsat lungefunktion.

Undersøgelsen konkluderer, at skoler rutinemæssigt bør tjekke niveauet af DNA fra skimmelsvampe og levende sporer.

Den mest sikre metode

- Resultaterne dokumenterer de erfaringer, vi har gjort med DNA-profiler af mere end 400 bygninger i Danmark. Med DNA-metoden har vi fået en meget større præcision. Det er den mest sikre metode, vi har, og vi behøver ikke at lukke op i konstruktionerne for at foretage en vurdering. DNA profilen af en bygning afslører desuden rengøringsniveauet i bygningen. To andre væsentlige fordele ved metoden er, at den er objektiv og hurtig, siger Niels Skals.

Maj 2012

 

Nyt forskningsprojekt, hvor man har anvendt DNA-testmetoden, viser forekomsten af både levende og døde skimmelsvampesporer på 21 skoler i Danmark, Sverige, Norge, Frankrig og Italien.