dot_animation
23.6.2024
12:20

MagasinetInnovation.dk på stand by

MagasinetInnovation.dk står på stand by, indtil en ny redaktionel konstruktion bliver fundet. Henvendelse kan stadig ske til redaktion@magasinetinnovation.dk eller til erhvervsjournalist Knud Erik Jensen på mobil 21 75 01 02.

Gratis adgang

Nu er der gratis adgang til alle artikler i MagasinetInnovation.dk.

Formålet med magasinet er at bidrage til at fremme innovation i dansk erhvervsliv – både det private og det offentlige. Du kan støtte MagasinetInnovation.dk ved at donere et beløb til dækning af udgifterne, der er forbundet med at producere magasinet.

Klik på ”Donation”.


seMereSe Flere

Sådan skabes en ægte innovationskultur

At gøre sine medarbejdere mere innovative, så gode idéer udvikles for siden at blive realiseret og skabe værdi, er essensen af at skabe en stærk innovationskultur

Af Jonathan Løw og Mads Bab

- Jonathan Løw er innovationsekspert og iværksætter og driver virksomheden Listen Louder, der arbejder med innovation, ledelse og autentisk markedsføring. Mads Bab er ledelsesrådgiver med udgangspunkt i virksomheden Gnist og ekstern lektor ved Aarhus Universitet

Internationale undersøgelser peger på, at evnen til at fremme innovation er blandt de vigtigste egenskaber for fremtidens ledertalenter, og der findes næppe mange ledere herhjemme, som ikke vil hævde, at de i forvejen støtter op omkring innovation og ønsker at fremme en innovativ kultur i deres organisation.


seMereSe Flere

288 mio. kr. til 22 innovationsnetværk

Rådet for Teknologi og Innovation har tildelt bevillinger for 2014-2018 

22 innovationsnetværk er godkendt for perioden 2014-2018. Rådet for Teknologi og Innovation har den 4. december 2013 tildelt bevillinger for samlet 288 mio. kr. til 22 innovationsnetværk, som tilsammen dækker vigtige områder for dansk erhvervsliv og forskning.

Et innovationsnetværk er et samarbejde mellem virksomheder, universiteter, teknologiske vidensformidlere, den offentlige sektor og andre relevante aktører inden for et bestemt fagligt område. Innovationsnetværkene finansieres af Uddannelsesministeriet og har mindst 50 pct. medfinansiering fra private virksomheder, organisationer, fonde m.v.


seMere
Se Flere

Innovationspriser til larvefødder, vandsensor og tørreenhedsbeholder

For 10. gang har Agro Business Park afholdt sin innovationskonkurrence

Vinderne af Agro Business Parks innovationskonkurrence 2013 blev kåret i forbindelse med et arrangement under temaet ”Fremtidens iværksættere i den biobaserede økonomi”. Vinderprojekterne er et drejeligt larvebæltemodul til jordbrugets robotter, traktorer og tungtlastede vogne, en sensor til kontinuerlige målinger af bakteriekoncentration i drikkevand og en fleksibel tørreenhedsbeholder til målrettet absorbering af fugt i fødevarer og/eller prøvematerialer.


seMereSe Flere

Fire års forskning i offentlig innovation

Den offentlige sektor har trods rygter om det modsatte gode forudsætninger for at arbejde med innovation, lyder en af konklusionerne på CLIPS-projektet

Af Eva Sørensen og Jacob Torfing

- professorer i henholdsvis offentlig administration og politik og institutioner på Roskilde Universitet og projektleder og viceprojektleder på det fire år lange forskningsprojekt CLIPS, Collaborative Innovation in the Public Sector, som nu er slut.

Der finder masser af innovation sted i den offentlige sektor, og i de senere år har innovationsdagsordenen for alvor fået fat. Meget af den innovation, der finder sted, er imidlertid drevet af enkeltpersoner og særlige programmer. Der er behov for at gøre innovationsindsatsen mere systematisk, at øge medarbejdernes og de offentlige lederes innovationskompetencer og udvikle de offentlige styreformer offentlige institutioner, så de i højere grad understøtter innovation. Dertil kommer behovet for at ændre kulturen, så den understøtter en vedvarende indsats for at skabe nye og bedre løsninger på de udfordringer som møder den offentlige sektor.


seMere
Se Flere

Undersøger proteinhydrolysaters evne til at modvirke fedme og diabetes

Diet4Life står bag videnstungt fødevareforskningsprojekt, som Agro Business Innovation A/S og Seed Capital Denmark har investeret i

Agro Business Innovation A/S har sammen med Seed Capital Denmark investeret i et videnstungt fødevareforskningsprojekt , der skal undersøge, om kosttilskud baseret på specifikke proteinhydrolysater kan modvirke udvikling af fedme og diabetes og dermed anvendes i forbindelse med vægtkontrol.


seMereSe Flere

Ny 3D teknologi producerer eksportkød af høj kvalitet

Danish Meat Research Institute på Teknologisk Institut har udviklet en avanceret robot, som giver mere ensartede og præcise udskæringer af svinekamme

I fremtiden bliver det lettere for de danske slagterier at levere mere ensartede og kundetilpassede produkter til eksportmarkederne. Danish Meat Research Institute (DMRI) på Teknologisk Institut har i et unikt samarbejde mellem maskinfabrikken Attec og slagterierne Tican og Danish Crown udviklet en ny avanceret robotskæremaskine, som med utrolig høj præcision kan tilskære fedtlaget på svinekamme. Resultatet bliver mere ensartede produkter af højere kvalitet og med mindre spild.


seMere
Se Flere

Dansk smerteforskning giver bedre medicin

Avanceret smerteforskning skal vende udviklingen for afprøvning af lægemidler i Danmark

Ca. 16 procent af verdens befolkning lider af kroniske smerter, som ofte ikke kan afhjælpes optimalt af eksisterende smertepræparater. Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI), Aalborg Universitet er verdens førende smerteforskningscenter, som i 25 år målrettet har forsket inden for nye teknologier til måling af smerter og anvendelse af disse til at vurdere lægemidlers effekt på smertesystemet.


seMereSe Flere

En stærk hånd til gigtplagede

Offentligt-privat samarbejde om brugerdreven innovation skal hjælpe mennesker med svage hænder og håndled til at kunne præstere kraft- og pincetgreb på højde med ikke-gigtramte

Der er hjælp på vej til gigtplagede mennesker, som har svært ved at holde om og holde fast i ting på grund af manglende og stadig svindende kræfter i hænderne. Helt bogstaveligt er der brug for en stærk hånd, og det er også navnet på et projekt, der har været undervejs siden 2007 og bygger på offentligt-privat samarbejde om brugerdreven innovation.


seMere
Se Flere

Springbræt til robotteknologi i affaldssektoren

En projektgruppe støttet af Innovationsnetværket RoboCluster er i gang med at kortlægge de robotteknologiske muligheder – målet er grundigere affaldssortering

I Danmark indsamles hvert år omkring 15 millioner tons affald. Disse enorme mængder kan betragtes som en stor ressource for genbrug af råmaterialer. Trods det gennemføres der på nuværende tidspunkt ikke fuldstændige genanvendelsesprocesser. Desuden genanvendes kun halvdelen af elektronisk skrot, som indeholder værdifulde metaller og sjældne jordarter.


seMereSe Flere

Patentpris skærper investorers interesse

Danmark er et af de lande, man holder særligt øje med i Europa i forhold til innovation, siger direktør Jesper Kongstad fra Patent- og Varemærkestyrelsen

Høreapparatproducenten Widex A/S er den fjerde danske virksomhed på bare fem år, der er nomineret til den fornemme europæiske patentpris, European Inventor Award, og det skærper europæiske investorers interesse, lyder det fra Jesper Kongstad, direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen.


seMere
Se Flere

Skaber udvikling i rekordmange danske virksomheder

Innovationsnetværk Danmarks 22 landsdækkende netværk skabte i 2012 innovation i 870 virksomheder – det hidtil bedste resultat i netværkenes historie 

Der er sket en markant fremgang i resultaterne af Innovationsnetværk Danmarks 22 landsdækkende netværk. I 2012 skabte netværkene innovation i 870 virksomheder. Det er en tredobling siden opstarten i 2007 og det bedste resultat i netværkets historie. Det viser Innovationsnetværk Danmarks ”Performanceregnskab 2013”.


seMereSe Flere

Eksporterer dansk ældrevelfærd til Kina og Taiwan

Omfattende industrialisering og urbanisering har skabt afstand mellem voksne børn og deres forældre, så de ikke i samme grad som tidligere bor og lever sammen

Velfærdsdesignerne hos innovationsvirksomheden Copenhagen Living Lab har siden nytår udviklet et tæt samarbejde med kommuner, universiteter og entreprenører i Kina og Taiwan omkring etablering af bedre rammer og betingelser for det stigende antal af ældre i de to regioner.


seMere
Se Flere

Ny dansk teknologi kan mindske CO2-udledning med millioner af tons

Store mængder beton anvendes til boliger, infrastruktur og industri -  skal det ske uden en tilsvarende stigning i udledningen af CO2, er ny teknologi nødvendig

Den globale produktion af cement er i voldsom vækst. Store mængder beton anvendes til boliger, infrastruktur og industri, der skaber velstand i verdens vækstøkonomier. Skal det ske uden en tilsvarende stigning i udledningen af CO2, er ny teknologi nødvendig. Nu er det lykkedes et dansk samarbejde at erstatte op til en tredjedel af de CO2-tunge råmaterialer i cement med en ny udgave af et gammelkendt byggemateriale, nemlig ler. Ler kan efter behandling med den nye proces tilføres cementen, uden at det væsentligt ændrer cementens egenskaber. Kan teknologien skaleres op, vil det få stor global betydning og løfte dansk eksport af energiteknologi.


seMereSe Flere

21 løsninger på samfundets udfordringer

Sammen med innovationsstrategien ”Danmark – Løsningernes land” varsler INNO+- kataloget et skifte i forsknings- og innovationspolitikken 

INNO+-kataloget skal med sine 21 forslag til store danske innovationssatsninger hjælpe Folketingets politikere til at sætte handling bag ordene i innovationsstrategien ”Danmark – løsningernes land”.


seMere
Se Flere

Ekspert om fremtidens offentlige innovation

Der er brug for et endeligt opgør med myten om, at det private erhvervsliv er bedre gearet til innovation og nytænkning end det offentlige 

Det skriver forfatter, foredragsholder og innovationsekspert Jonathan Løw i en af tre artikler i MagasinetInnovation.dk. Jonathan Løw har på få år etableret sig som én af de mest anerkendte erhvervsfolk i Danmark, når snakken går på innovation, kreativitet, social innovation og iværksætteri.


seMereSe Flere

Fokus på forretningsudvikling inden for sundheds-IT og velfærdsteknologi

Innovationskraft og internationalisering øges gennem samarbejde mellem de små og mellemstore virksomheder og de etablerede virksomheder, lyder det fra velfærdsklyngen Welfare Tech

Danmark har i de senere år intensiveret arbejdet med at udbrede og høste gevinsterne ved telemedicin, sundheds-IT og velfærdsteknologi. Både i kommuner, regioner og på nationalt plan er der stort politisk fokus på området, som har resulteret i nye handlingsplaner, strategier og en lang række innovationsprojekter. Senest er en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi med 75 mio. kr. til investeringer i ny telemedicin sat i verden for skabe bedre sammenhænge på tværs af sundhedssektoren og sikre behandling, der tager afsæt i den enkelte borger/patients behov.


seMere
Se Flere

Vil ottedoble dansk produktion af økologisk vinterraps

Iværksættervirksomheden Knold & Top ApS har stor succes med udviklingen af den hvide raps, der har mange unikke egenskaber i forhold til de traditionelle gule raps 

Erik Tybirk, opfinder og direktør i virksomheden Knold & Top ApS, som arbejder med forædling af raps med særligt fokus på alternative blomsterfarver, har udviklet to hvide vårrapssorter, Lysidé og SilverShadow, og en hvid vinterraps, Witt. Formålet med forædlingen er, at sorterne skal være mere miljøvenlige at dyrke, sundere og smage godt.


seMereSe Flere

Nyt dansk NH3-konsortium

Konsortiet skal udvikle teknologi til at udnytte ammoniaks unikke, men ret ukendte egenskab som medie for lagring af energi – og derigennem være med til at indfri Danmarks vision om at være 100 pct. fossilfrit i 2050

Danmark skal være 100 pct. fossilfrit i 2050 bl.a. gennem udbygning af vindenergi og udnyttelse af biomasse. For at kunne realisere denne vision skal alle grene af den danske energisektor (strøm, varme, transport osv.) være fuldt integrerede og med mulighed for lagring af energi i stor skala. Batterier og andre lagringsteknikker har alle styrker og svagheder, men ingen har endnu vist sig at være praktiske eller økonomiske.


seMere
Se Flere

Innovation vil forøge værditilvæksten med 2,1 mia. kr.

En netop offentliggjort rapport udarbejdet af Centre for Economic and Business Research fra CBS og DJØF viser, at Danmark kan mindske arbejdsløsheden og øge BNP gennem flere innovative virksomheder

Den 20. december 2012 lancerede regeringen sin nye innovationsstrategi, hvor man argumenterer for, at Danmark skal i top 5, når det kommer til innovative virksomheder i OECD landende. Hvis Danmark skal nå denne målsætning, vil det betyde, at 5.400 flere danske virksomheder skal være innovative. Ifølge en netop offentliggjort rapport fra Centre for Economic and Business Research (CBS) og DJØF vil dette føre til en 0,27 procent vækst i Danmarks BNP, og en værditilvækst på 2,1 mia. kr. kroner i den private sektor - en rapport som bliver bakket op af eksperterne.


seMereSe Flere

Bioenergi-virksomheder indgår samarbejdsaftaler i Kina

Innovationsnetværket for Biomasse har succes med proaktiv indsats inden for partnersøgning i Kina

Seks samarbejdsaftaler til en anslået værdi af syv-10 mio. kr. blev i  juli 2013 underskrevet i Beijing som resultat af Innovationsnetværket for Biomasses satsning på Kina. Aftalerne viser, at det kan være en god forretning for samfundet at støtte danske virksomheder i deres internationaliseringsproces på vanskelige markeder.


seMere
Se Flere

Kønsdiversitet fremmer innovation

”E-arbejdsbogen ”Sådan får du succes med kønsdiversitet” vender ”pligten” til en ”værdi” for virksomhedens vision og innovation”, siger de to forfattere

- Kvinder tænker anderledes og ser anderledes på forretningsgang end mænd. Kvinder sætter spørgsmålstegn ved måden, ting bliver gjort på, og ser andre måder at gøre tingene på. Kvinder har andre typer af netværk, erfaring, viden og uddannelse. Der er brug for flere kvinder i erhvervslivet, så vi kan få den skæve kønsfordeling udlignet. For det er nu engang sådan, at jo mere forskellige vi er, jo større grad af kønsdiversitet der er i en organisation, jo bedre resultater opnås der. Og jo mere innovation skabes der. Det ved vi fra undersøgelser.


seMereSe Flere

DMN - nyt innovationsnetværk

Dansk MaterialeNetværk giver medlemsvirksomhederne adgang til en bred vifte af fagkompetencer inden for plast, kompositer, aluminium, letvægtsmetaller og rustfrit stål

De fremadrettede krav til klynger og innovationsnetværk, bl.a. udviklingen på europæisk plan i retning af større og mere professionelle klynger og netværk, fører nu til dannelsen af Dansk MaterialeNetværk, DMN. Det sker ved en sammensmeltning af innovationsnetværkene AluCluster, Plastcenter Danmark og Stålcentrum.


seMere
Se Flere

Afrikansk affald skal udnyttes bedre

Teknologisk Institut leder et nyt treårigt EU-projekt, som skal sikre, at mange tusinde tons biologisk affald i Afrika kan omdannes til biokemikalier, brændstof, gødning, foder og fødevarer

Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet skal i samarbejde med forskere fra Sverige, Italien og Malaysia finde ud af, hvordan afrikanske spildprodukter fra landbruget og frugtindustrien bedst kan udnyttes og skabe værdi for afrikanerne i stedet for at gå tabt under Afrikas stærke sol på lossepladsen.


seMereSe Flere

Ny batteriteknologi til vindmøller

Med det nye batteri tilføres en ekstra frihedsgrad, der muliggør en forøget indtjening på den enkelte vindmølle

I vindmølleparken i Lem Kær hjælper et stort batteri nu vindmøller til at levere mere strøm under skiftende vindforhold. Det er første gang i verden, at en vindmølleproducent, Vestas, selv opstiller et energilager, der er koblet kommercielt til forsyningsnettet.


seMere
Se Flere

Ny grøn videns- og erhvervsklynge

Den stigende globale befolkningstilvækst øger efterspørgslen på mad, energi og andre ressourcer, som skabes af biomasser

En ny klyngesatsning, BioCluster Foulum, skal på sigt blive et internationalt kraftcenter for udvikling af nye løsninger til det biobaserede samfund. Det er vurderingen, at der er store perspektiver i at udvikle nye grønne og bæredygtige løsninger – og at der kan skabes mange nye danske jobs i denne grønne omstilling.


seMereSe Flere

Kan robotten styres med en berøring?

En projektgruppe støttet af Innovationsnetværket RoboCluster er gået i gang med et studie af mulighederne for at udvikle nye kommunikationsmåder mellem mennesker og robotter – gennem skub, træk og berøringer

En øget indførsel og brug af robotteknologi tæt på mennesker kræver nye metoder til, hvordan mennesker og robotter kommunikerer og interagerer med hinanden. Teknologierne skal i højere grad end i dag kunne samarbejde sikkert og ikke mindst meningsfuldt med mennesker.


seMere
Se Flere

Banebrydende hospitalslogistik

IHL-konceptet – et dansk udviklet system med potentiale til et kæmpe eksporteventyr – vil betyde en revolution af arbejdsgangene på sygehusene

Intelligent hospitalslogistik (IHL), et innovativt lager- og logistiksystem til eksisterende og nye sygehuse, har været på tegnebrættet i knap to år og opnår nu tilsagn fra Markedsmodningsfonden (tidligere Fornyelsesfonden) på i alt 12 mio. kr., hvilket er det største tilsagn i fondens historie. IHL er et system, hvor tøj, mad, medicin, instrumenter, udstyr og meget andet kommer ud af væggen, lige præcis hvor og når plejepersonalet har brug for det. Alt skal være tilgængeligt inden for 25 meter og fem minutter.


seMereSe Flere

Innovativ adfærd og 80 pct. markedsandel på verdensplan

Dansk Mink Papir A/S lancerede i 2004 FIX-2 konceptet, som i dag genererer ca. halvdelen af omsætningen

Det begyndte med en opfindelse. Taneposer til minkavlere – poser af papir, der bruges med det formål at fjerne mest muligt fedt og fugt fra minkskind og i dag sælges over hele verden i et tocifret antal millioner. Siden er det gået slag i slag. Nye produkter er kommet til, eksisterende er blevet videreudviklet. Innovation i rendyrket form. Hos Dansk Mink Papir A/S beskriver man det selv med ordene ”vækst skabt gennem innovativ adfærd”, hvor trådene samles i et såkaldt Produktforum. 


seMere
Se Flere

Pilotproduktion af ren syntesegas

Nyt dansk projekt kan bidrage til lovende teknologi til industriel produktion af renset syntesegas fra forgasning af biomasse som f.eks. træpiller, halm og landbrugsaffald

I de næste to år skal Teknologisk Institut sammen med Haldor Topsøe, Skive Fjernvarme og ChimneyLab Europe teste en pilotreaktor til katalytisk rensning af forgasset biomasse. Teknologien konverterer træ til el, varme og på sigt flydende brændstof som f.eks. benzin i en ren og driftsikker industriel produktion.


seMereSe Flere

Aalborg-læges idé kan sikre bypass-patienter

I dag får hver tredje patient problemer med hjertet efter operationen

- Hvert år bliver der udført en million bypass-operationer verden over. Hver tredje patient får efterfølgende problemer med hjertet, uden at lægerne reelt kan gøre noget ved det. De opdager det nemlig ikke under operationerne, men lukker øjnene og håber, at det går godt.


seMere
Se Flere

Ny radrenserrobot til landbruget

Et innovativt samarbejde som det, der har resulteret i Vibro Crop Robotti, sætter en tyk streg under perspektiverne ved at lade virksomheder og forskere mødes omkring nye idéer og markeder, siger Cluster Manager fra Innovationsnetværket RoboCluster

Første skud på stammen til en kommerciel radrenserrobot er resultatet af et innovationssamarbejde mellem to danske virksomheder og forskere fra Syddansk Universitet. Samarbejdet, der peger frem mod en øget brug af robotteknologi i landbruget, tog sin begyndelse i regi af Innovationsnetværket RoboCluster.


seMereSe Flere

Otte års udviklingsarbejde bag største ordre nogensinde

KH Microflex A/S har udviklet ny maskine til DuPont efter en faseopdelt innovationsproces

Otte års udviklingssamarbejde med den amerikanske koncern DuPont har resulteret i den største ordre nogensinde til KH Microflex A/S i Ringe. En ordre der forventes at kunne indbringe den fynske virksomhed et trecifret millionbeløb.


seMere
Se Flere

Udvikler ud fra hjernescanninger

Nyt samarbejde med en af verdens førende forskere inden for neuromarketing giver Artlinco mulighed for at designe, udvikle og teste produkter og emballager baseret på kroppens signaler

Hvert sekund påvirkes vores sansesystem af 11.000.000 indtryk. I realiteten har vi dog kun kapacitet til at behandle 40 indtryk i sekundet, hvilket betyder, at 99,99 pct. af sanseindtrykkene behandles ubevidst. Derfor handler vi hovedsageligt med udgangspunkt i vores følelser, frem for at ræsonnere rationelt over vores handlinger. Disse emotionelle værdier kan måles, så al støj, der ellers kommer, når man spørger mennesket direkte, forsvinder, og man står tilbage med den sande viden.


seMereSe Flere

10.000 nye arbejdspladser i Danmark

Det kan blive en realitet inden for pelsbranchen i løbet af de næste otte-ti år, mener direktør Jens Jørgen Madsen og begrunder sin optimisme med specielt én dansk opfindelse

- Pelsbranchen kan skabe op imod 10.000 nye arbejdsplader herhjemme i løbet af de næste otte-ti år. Hvis vi – det danske samfund, regeringen, kommunerne – vil. Og vil vi ikke, går arbejdspladserne til andre lande.


seMere
Se Flere

Ny innovationsfond skal styrke vækst og beskæftigelse

Med et budget på 1,5 milliarder kroner skal fonden sikre, at offentlige og private investeringer i forskning og udvikling omsættes til konkrete løsninger på samfundets udfordringer og til vækst og job i erhvervslivet

Danmark har brug for et mere enkelt og slagkraftigt forsknings- og innovationssystem, som er gearet til at håndtere nye, komplekse samfundsudfordringer og understøtte konkrete innovationsbehov i virksomhederne. Det mener uddannelsesminister Morten Østergaard, som nu inviterer Folketingets partier til de indledende forhandlinger om en ny samlet innovationsfond – Danmarks Innovationsfond.


seMereSe Flere

Er det offentlige klar til at tage risikoen ved at arbejde med innovation?

Gitte Miller Balslev, indehaver af konsulentvirksomheden MillerQuest, søger svaret i arbejdet med PhD-afhandling om offentlig innovation, der er hendes bidrag til forskningsprojektet CLIPS

Hun har på det nærmeste lukket sin konsulentvirksomhed ned i tre år – tager kun udvalgte opgaver – for at skrive PhD-afhandling om offentlig innovation som sit bidrag til forskningsprojektet Collaborative Innovation in the Public Sector, i daglig tale CLIPS.


seMere
Se Flere

Små virksomheder tøver med åbent innovationssamarbejde

Det er en af udfordringerne for ny dansk fødevareklynge, der skal gøre fødevareerhvervet til et af landets stærkeste væksterhverv

Klyngedannelse er en erklæret vækststrategi i Danmark. For stærke erhvervsklynger skaber vækst og arbejdspladser. Og nu skal landets styrkeposition på fødevareområdet udnyttes til at skabe en europæisk guldklynge, der kan være en af verdens stærkeste på området. Derfor indgår Arla Foods, Region Midtjylland, Landbrug & Fødevarer, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og Future Food Innovation et formelt samarbejde om at skabe en klyngeorganisation på fødevareområdet. Små og mindre store virksomheders modvilje for at indgå i et klyngesamarbejde kan dog bremse klyngens vækst og styrke.


seMereSe Flere

Henter produktion hjem fra udlandet for at styrke innovation

”Vi bliver mere effektive til innovation, når det foregår i Danmark, siger adm. direktør Flemming Paasch, Easyfood A/S

Hurtigere og hurtigere.

Sådan er kravene til Easyfood A/S, for hvem det i stigende grad er blevet et konkurrenceparameter at udvikle og få nye produkter ud i butikkerne hurtigst muligt. Og denne øgede udviklingshastighed opnår man bedst i et tæt samspil med produktion. Derfor har virksomheden, som var blandt de første herhjemme til at outsource produktion til bl.a. Polen og Bosnien, netop flyttet en del produktion hjem fra udlandet til de to topmoderne produktionslinier i Kolding.


seMere
Se Flere

Ny børneplatform skal indtage verdensmarkedet

Aktører på tværs af brancher og virksomheder vil trille danske produkter ind på alverdens børneværelser

- Verdensmarkedet for børneprodukter er på tusind mia. kroner. Danske små og mellemstore virksomheder har ikke muskler til hver især at gå ind på markeder som USA, Kina og Japan, men hvis vi går samlet, er vi faktisk en ret stor aktør.


seMereSe Flere

Her er Danmarks 22 innovationsnetværk

Nogle har focus på særlige brancher eller teknologier – andre er mere tværfaglige

I Danmark findes der 22 innovationsnetværk, som Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer (pr. 1.5.2012).

Innovationsnetværkene er kernen i den nationale infrastruktur for klynger og skal understøtte udviklingen af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner og styrke innovationen i små og mellemstore virksomheder.


seMere
Se Flere

Verdens første microRNA medicin

Dansk virksomhed har udviklet en lægemiddelkandidat, der viser en positiv effekt på hepatitis C hos patienter i et klinisk studie

På verdensplan lider 170 millioner mennesker af den alvorlige kroniske sygdom Hepatitis C. Efter flere års forskning har en dansk virksomhed udviklet en lægemiddelkandidat, der viser en positiv effekt på hepatitis C hos patienter i et klinisk studie. Resultatet er publiceret i et af verdens mest anerkendte tidsskrifter, The New England Journal of Medicine.


seMereSe Flere

Europamestre i ekstern innovation

Danmark ligger på en klar førsteplads, når det kommer til hyre eksterne eksperter til at håndtere virksomhedernes innovationsindsats

Ifølge en ny rapport fra Europa Kommissionen er Danmark europamestre i at hyre eksterne virksomheder til at stå for vores innovation, når man ser det i forhold til BNP pr. indbygger. En tendens, der bygger på Danmarks høje produktionsomkostninger, kombineret med en vilje til at være de førende virksomheder, vurderer eksperter.


seMere
Se Flere

Dansk robothistorie: Succes for gående robot

Et projekt af den type regnes af robotforskere for at være blandt de absolutte "sværvægtere", siger professor fra Aalborg Universitet

Syv års forberedelser kulminerede, da den opretstående ”AAU-BOT1” skrev dansk robothistorie ved at tage de første menneskelignende skridt i laboratoriet på Aalborg Universitet.


seMereSe Flere

Designer og syr kilte i Danmark til det internationale marked

Streetcommander.com kombinerer unik dansk design og kvalitet med global social ansvarlighed 

Mens der tales om dårlige arbejdsforhold og outsourcing af danske arbejdspladser til bl.a. Østen, går et mindre dansk tøjfirma imod trenden og insisterer på at skabe hele deres kollektion i Danmark. StreetCommander.com er en iværksættervirksomhed, der fokuserer på at skabe unikt kvalitetstøj med kant, som er designet og produceret af danske designere, systuer og håndstrikkere.


seMere
Se Flere

Kombinerer Cold Hawaii-surfing og innovation i ny uddannelse

At opleve sammenhængen mellem surf og innovation vil gøre unge på ny surf/innovationslinje til fremtidens arbejdskraft, mener Thy-Mors HF & VUC

Et helt nyt uddannelseskoncept skal give unge fra hele landet mulighed for at opleve, hvordan livet som surfer i Thy kan motivere og understøtte det at tage en to-årig hf-eksamen med særlig fokus på innovation og IT-iværksætteri. Kysten i Thy er under navnet “Cold Hawaii” kendt som et af Europas bedste steder til alle former for surfing.


seMereSe Flere

Danmark går i offensiven med ny teknologi for en halv milliard kroner

Højteknologifonden investerer i 21 ambitiøse samarbejder mellem virksomheder og universiteter

Markante investeringer skal bringe Danmark helt frem på banen i kampen om fremtidens vigtige teknologier. En halv milliard kroner investerer Højteknologifonden i samarbejde mellem virksomheder og universiteter om udvikling af ny teknologi. Halvdelen af virksomhederne har mindre end 50 ansatte, hvilket styrker vækstlaget i dansk erhvervsliv.


seMere
Se Flere

Klynger skal give mindre virksomheder et innovationsløft

Vi skal sikre dem hurtig adgang til den nyeste viden og teknologi, siger uddannelsesminister Morten Østergaard 

Som led i regeringens innovationsstrategi vil man gøre klynger og netværk til et springbræt for små og mellemstore danske virksomheders deltagelse i internationalt samarbejde om innovation og eksportfremstød. Otte ministerier, regionerne og KL har fremlagt en samlet strategi for, hvordan Danmark styrker og professionaliserer de danske klynger og innovationsværk, og et centralt indsatsområde er at styrke deres internationale aktiviteter.


seMereSe Flere

Største forsknings- og innovationsprojekt inden for velfærdsteknologi

Det overordnede mål med Patient@Home er at bidrage til færre og kortere sygehusophold

Patient@Home er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt. Projektets overordnede mål er at give et teknologisk bidrag til færre og kortere sygehusophold. Udgangspunktet er et tværgående samarbejde mellem personale, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner, som ved hjælp af nye velfærdsteknologiske produkter vil gøre det muligt at forbedre rehabiliteten og plejen af patienter samt øge brugen af hjemmemonitoreret behandling.


seMere
Se Flere

Uopslidelig dansk kvalitet og design

Dan Dryer håndtørreren med ”den lille viking” består, selv om verden forgår – nu i foreløbig ca. 40 år

Et produkt, som er næsten umuligt at slide op. Det var målet, da grundlæggeren af Dan Dryer A/S i Randers, adm. direktør Niels Saaby Jørgensen, tog fat på at udvikle håndtørreren med ”den lille viking”, som millioner af mennesker bruger hver dag, og som vi alle kender fra toiletter på motorvejs-rastepladser ned gennem Europa. Her ca. 40 år senere kan det konstateres, at det lykkedes for ham.


seMereSe Flere

”Innovation with care” og produkter, der virker

Innordic International A/S har meget fokus på hestens velvære og har ramt plet med alle sine produkter

Kompeet. GreenTrack. StrongStep. StrongSkin. Nutreet. Frostaid. Det er hovedproduktgrupperne, der har skaffet Innordic International A/S stor succes i hestebranchen worldwide. Og alle er udviklet af firmaets indehaver Svenning Tvede selv. 


seMere
Se Flere

Et A- og et B-hold i innovation

Store og mellemstore danske virksomheder er i gang med et udskillingsløb, mener grundlæggeren af The Innovation Board

Nogle har, hvad der skal til, arbejder målrettet og systematisk med det. Og kan kendes på, at de har højere kundeloyalitet, kan tage en højere pris, tjener flere penge og ikke mindst har en fremtid. Andre snakker kun om det. Og kan kendes på, at de får sværere og sværere ved at klare sig, kører slingrekurs og har en noget tvivlsom fremtid.


seMereSe Flere

Danmarks ældste innovationshus dækker bredt

Innovation Lab kommer hele vejen rundt om ny teknologi, brugere, forretning og kompetencer, processer og organisation

Nutidsarkæologer. Det kalder de sig selv. Og en kendsgerning er det, at Mads Thimmer og Preben Mejer, IT-guru der introducerede PC’en og internettet for danskerne, har ”rodet” meget i nutiden, og hvor den fører os hen, siden de i 2002 sammen etablerede Innovation Lab – et videncenter, der har specialiseret sig i at se nye teknologiske muligheder med en horisont på to-tre år eller mere.

seMereSe Flere

Fabrikken der producerer innovation

IBC Innovationsfabrikken vil transformere danske virksomheder og organisationer fra arbejdsstyrker til innovationsstyrker

I 30 år blev der produceret træbeskyttelse i bygningen, der er et unikt bygningsværk opført i træ og ligger i udkanten af Kolding. GORI fabrikken var nytænkende i sin konstruktion med produktion, produktudvikling, administration, salg, ledelse og kantine samlet i et og samme rum. I 2010 flyttede GORI den sidste produktion til Vamdrup, og to år senere startede en ny produktion op i den unikke bygning. En produktion af idéer, projekter og uddannelse.


seMereSe Flere

Innovationsnetværk blandt Europas bedste

Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning har netop fået guldmedalje for at være en af Europas 15 guld-certificerede klynger

- Det er glædeligt, at Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning som en af de første klyngeorganisationer i Europa har modtaget den flotte anerkendelse fra EU. Det viser, at vi i Danmark har innovationsnetværk af højeste internationale standard, som danske virksomheder kan trække på i deres udviklingsarbejde, siger uddannelsesminister Morten Østergaard i en kommentar til, at Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning netop har fået en guldmedalje for at være blandt Europas allerbedste klyngeorganisationer.


seMere
Se Flere

Forskning kan også give værdi til mindre virksomheder

Sådan lyder konklussionen efter matchmaking-arrangement, hvor især mindre og mellemstore fødevarevirksomheder fik mulighed for at mødes med forskere fra Aarhus Universitet

Det er ikke kun de helt store virksomheder, som kan få udbytte af at samarbejde med universitetsforskere. Det viste et matchmaking-arrangement på AU Foulum, hvor 45 virksomheder mødte forskere fra Aarhus Universitet.


seMereSe Flere

Landsdækkende aluminiumsklynge skaber direkte output i virksomhederne

AluCluster har drejet skuden 180 grader mod det mere praktiske og kommer med både konstruktive og innovative løsningsforslag

Innovation er fast bestanddel i alt, hvad AluCluster, landsdækkende klyngeorganisation (Danmarks ældste) for virksomheder inden for aluminiumsbranchen, foretager sig. Kurser, projekter og rådgivning er de tre hovedområder, og sigtet med det hele kan koges ned til nogle få ord – at øge forbruget af aluminium.


seMere
Se Flere

Hug til innovationsprocessen

Ny forskning viser, at størstedelen af virksomhederne arbejder forkert med udvikling og innovation 

Det er et velkendt faktum, at krisetider betyder mindre budgetter til de danske udviklingsafdelinger. Men hvis man skal tro den nyeste forskning, så bør danske virksomheder i stedet sætte alle sejl ind på at benytte deres markedsføringsressourcer i deres produktudvikling.


seMereSe Flere

Hvordan står det til med innovationen?

Involverer virksomhederne medarbejderne i udviklingen af nye services? Er de gode til at skabe værdi i deres innovationsproces?

Innovationsnetværket Service Platform har fået udarbejdet et nyt måleredskab, som kan give servicevirksomheder en klar pejling på, hvordan det står til med deres serviceinnovation.


seMere
Se Flere

Sætter skub i dansk højteknologisk pilotproduktion

Teknologisk Institut skal bringe fremtidens nye innovative og højteknologiske produkter frem til en økonomisk bæredygtig produktion og markedsføring 

Teknologisk Institut skal i de næste tre år opbygge en ny tværgående og fleksibel indsats inden for højteknologisk pilotproduktion til gavn for mindre og mellemstore virksomheder. Initiativet skal sikre, at dansk erhvervsliv hurtigt og sikkert kan få succes med at skabe vækst og nye arbejdspladser og bevare produktionen i Danmark. 


seMereSe Flere

Eliminerer udgifter til produktion af prototyper

3D printeren fra Create It Real giver mulighed for en mere innovativ produktudvikling 

- Man kan udvikle og innovere mere, uden at omkostningerne løber løbsk – og dermed få et bedre produkt, før man starter en masseproduktion op.

Sådan sammenfatter Jérémie Pierre Gay, indehaver af Create It Real, erhvervslivets fordele ved at bruge Aalborg-firmaets 3D printer, der praktisk taget kan eliminere udgifterne til at producere prototyper.


seMere
Se Flere

Sætter ind overfor organiseret kriminalitet

Legind Technologies A/S vil sammen med et større konsortium udvikle en intelligent informationsscanner, der skal kunne opspore organiseret kriminalitet og advare politiet

I fremtiden kan det blive endnu sværere at gennemføre organiseret kriminalitet. EU-projektet, ePOOLICE, har nemlig sat sig for at udvikle en intelligent informationsscanner der vil gøre det muligt for politiet at komme de organiserede kriminelle i forkøbet.


seMereSe Flere

Lettere inspektion af galmider

Specielle udendørskameraer giver danske frugtavlere mulighed for hurtigt at detektere galmider i solbærbuske, afdække store områder af plantagen og slå effektivt ned, hvor det er nødvendigt

Alene i Danmark må 120 solbæravlere hver vinter manuelt inspicere mange kilometer solbærbuske for mideangrebne knopper. Hvis bare én angreben knop overses, risikerer man, at den inficerer mange omkringstående buske – ikke kun med galmiderne selv, men også andre farlig vira, som miderne bærer på. I EU er det ulovligt at sprøjte mod disse mider.


seMere
Se Flere

Fintfølende robotter med kraftstyring

Universal Robots har indbygget en unik kraftstyring i softwaren til sine robotter UR5 og UR10, hvilket gør robotterne i stand til at påvirke et emne med et bestemt pres 

At skabe produkter af høj kvalitet kræver stor præcision i produktionen. Derfor gør Universal Robots det nu muligt at få deres fleksible industrirobotter til at tage fat om og håndtere genstande af forskellig størrelse uden at mase dem. Det kan være fødevarer eller produkter, som opbevares i bøjeligt og skrøbeligt emballage. Muligheden for at påvirke et emne med et bestemt pres kan eksempelvis også være nyttig, hvis robotten skal automatisere slibning af emner, der ikke er helt jævne og plane. Kraftstyringen sikrer, at hele emnet bliver slebet ensartet.


seMereSe Flere

Magneter erstatter tømreren

Nyt indretningssystem baseret på en magnetløsning gør det attraktivt løbende at indrette og rokere om på butikkernes udseende

En ny dansk hyldeproducent, Mag & mov i Skanderborg, har designet et indretningssystem, som vil kunne spare detailbranchen for nogle dyre håndværkerregninger. Systemets banebrydende og patenterede hyldeophæng har allerede skabt interesse hos flere af landets store detailkæder.


seMere
Se Flere

At motivere er vigtig del af fremtidens velfærdsteknologi

Opsamling og måling af data ved hjælp af sensorer er meget i fokus hos Veltek på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Fortæl, hvad problemet er – kontrol med vejrtrækning, bedre muskeltræning, inkontinens blandt kvinder osv. Og ingeniørerne i velfærdsteknologienheden Veltek på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet i Odense lægger sig i selen for at finde en løsning. Formålet er at udvikle produkter, der kan sættes i produktion og skabe arbejdspladser.


seMereSe Flere

Mobilsamtaler optages digitalt

Med den nye Voicebird kan man optage begge sider af mobilsamtaler

Voicebird er et nyt produkt, en avanceret Bluetooth recorder beregnet til at optage samtaler på mobiltelefoner, som er udviklet i et samarbejde mellem Voicebird ApS og designvirksomheden Artlinco med speciale i innovation og produktudvikling. Produktet blev lanceret den 25. februar 2013 på Mobile World Congress 2013 i Barcelona, og hele forløbet fra idé og to travle erhvervsfolks ønske om/behov for at kunne optage mobilsamtaler til lanceringen på den verdensomspændende messe er et godt eksempel på, hvordan man gerne arbejder hos Artlinco.


seMere
Se Flere

Glem ikke det, der ligger uden om

Innovation handler om helheden, siger kreativ direktør og partner i designvirksomheden Artlinco

- Mange arbejder kun med det tekniske, med produktet, men glemmer alt det, der ligger uden om. Innovation handler om helheden. Man skal tænke sit produkt ind i en kontekst, for der er så mange ting, som har indflydelse på folks beslutning om at købe. Det nytter ikke noget, at man har verdens bedste produkt, hvis man eksempelvis sætter verdens dårligste sælger til at sælge det eller putter det i en helt forkert emballage.


seMereSe Flere

Fra ét til 45 markeder på tre år

Der er ikke et land i verden, ikke en branche og ikke en type kunde, Universal Robots ikke kan sælge sin robot til

En robot ind bag i bilen og så af sted ud til kunderne. Sådan startede CCO og Vice President Thomas Visti sin tid i Universal Robots, sådan foregår salget stadig væk, og sådan var det også, da en robot fra Odense-firmaet for første gang krydsede grænsen på vej til en præsentation hos VW i Tyskland. Det skete i slutningen af 2009. Og siden er hele verden blevet markedsplads for den lille handy robot fra Universal Robots.


seMere
Se Flere

Danmarks første nano-fabrik klar til produktion

Teknologisk Institut er klar til storskala produktion af katalytiske nano-partikler til brændselsceller, der kan blive batteriernes højteknologiske afløser

Teknologisk Institut har nu fået etableret Danmarks første fuldskala produktionsapparat til fremstilling af nano-partikler til brændselsceller. Center for Nano- og Mikroteknologi er færdig med at udvikle den første version af en reaktor til pilotproduktion. Processen er udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet under projektet MicroPower og medfinansieret af Højteknologifonden.


seMereSe Flere

Lille robot kører efter sanserne

En lille, ny robot, der er kommet til verden i laboratorierne på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, har mekaniske øjne og ører og giver operatøren helt nye muligheder for intuitiv styring 

Det ligner en krydsning imellem en hund og et elektronikskab. Et lille væsen fyldt med dioder, kabler, antenner og sensorer. Og så kan den noget helt særligt. Den både ser og hører og sender fuldstændig autentisk sansefeedback tilbage til dens operatør.


seMere
Se Flere

Unik robot – global succes

Stifterne af Universal Robots ville lave ”præcis den robot, verden har brug for” – og det har man åbenbart gjort

Robotfodbold var hans hobby, mens han studerede datalogi, fysik og multimedie på Aarhus Universitet. I 1998 blev han verdensmester i robotfodbold og rejste verden rundt for at lære børn at programmere robotter til fodbold. Derefter fulgte et forskerjob ved USC Robotics Lab i Los Angeles og en stilling som gæsteunderviser ved AIST i Tokyo. I 2001 var han tilbage i Danmark, nærmere betegnet Odense, hvor han tog en Ph.D. i robotteknologi ved Syddansk Universitet, og hvor han arbejdede med en transformerrobot, som kunne skifte sin egen form. Her deltog han også i et forskningsprojekt, der havde til formål at bringe flere robotter ind i fødevareindustrien.


seMereSe Flere

Idéer kommer ud af stilhed

Potentialet til at innovere er i os alle, og redskabet, vi skal bruge, er at ”placere os” i nuet, siger Chris Norre, indehaver af firmaet Mind Business

Stilhed. Det er et banalt redskab, men det virker, når det gælder innovation. Vi skal lære at trække vejret ned i maven og være stille, for idéer kommer ud af stilhed. Vi skal gøre stilhed til en integreret del af at innovere. ”Ud af hovedet og ned i mavefornemmelsen”, lyder opfordringen fra Chris Norre, cand. mag. i filosofi og idræt fra Københavns Universitet og indehaver af firmaet Mind Business.

Med andre ord: Vi skal en tur tilbage i sandkassen.


seMere
Se Flere

Intelligent energistyring til IT

CISS, forskningscenter ved Aalborg Universitet, står i spidsen for nyt treårigt forskningsprojekt

”Sensation”, et EU-støttet forskningsprojekt, skal hjælpe virksomheder til at udvikle indlejrede systemer til IT, der bruger mindre strøm – bl.a. fordi de er programmeret til at være mest aktive, når de f.eks. kan høste energi fra solceller.


seMereSe Flere

Trådløst sensorspyd til overvågning af afgrøder

Hidtil har sensorteknologien Sensseed® været indkapslet i bolde, men fås nu også i et to meter langt spyd

Sensorteknologien Sensseed® til overvågning af korn- og frølagre i landbruget og fødevareindustrien har indtil nu været indkapslet i små plasticbolde, der fordeles i lageret og måler bl.a. temperatur og fugtighed. Men nu lancerer firmaet bag teknologien, Webstech, endnu et produkt – et trådløst sensorspyd.


seMere
Se Flere

Opskriften på international handelssucces

Eksportforskere fra Aarhus Universitet skal som de første i verden undersøge, hvordan en eksportvirksomhed kan styrke sin evne til at etablere internationale samarbejder

En lille skare af danske eksportvirksomheder omsætter for milliarder af kroner på produkter og services, der ofte aldrig har set dansk jord. Virksomhederne samarbejder i lange globale værdikæder med en række udenlandske virksomheder i konstruktionen af produkter, der typisk sælges til slutbrugeren af store internationale virksomheder.


seMereSe Flere

Innovation i det offentlige bremses automatisk

Ny forskning viser, at medarbejdere i særligt offentlige organisationer forbinder innovativ arbejdsadfærd med en risiko for, at det påvirker deres eget eller kollegaernes job, og at jobsikkerhed derfor er afgørende for kreativiteten

Den offentlige sektor skal slankes, og det skal ske via effektivisering og mere innovativ opgaveløsning. Sådan har retorikken længe lydt blandt politikerne på Christiansborg. Men i så fald skal den ledelsesmæssige tilgang til innovationsledelse ændres, viser ny forskning fra Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences.


seMere
Se Flere

Skaber 6.000 jobs med grøn vækst

Fjernvarmen blandt de største jobskabere i 2013 med investeringer i solvarmeanlæg, geotermi, biomasse og kilometervis af nye ledningsnet

Fjernvarmeværkerne landet over investerer for ca. fem mia. kr. i 2013 i grøn vækst. Det skaber 6.000 arbejdspladser, viser undersøgelse fra Dansk Fjernvarme, der er interesseorganisation for godt 400 værker svarende til ca. 99 pct. af fjernvarmen herhjemme.


seMereSe Flere

Dansk robotteknologi imponerer

Svejserobot fra Inrotech bryder med alle hidtidige måder at anvende og betjene svejserobotter på inden for værftsindustrien

Danske Inrotech har formået at løse en kendt problematik med svejserobotter, som verdens førende skibsværfter og robotleverandører hidtil ikke har kunnet løse. Senest har det vakt stor interesse hos den koreanske skibsbyggergigant, Samsung.


seMere
Se Flere

En 3D printer i alle hjem

Aalborg-firmaet Create It Real vil gøre det muligt for os alle selv at producere en masse ting derhjemme

Den dag er ikke fjern, hvor man selv producerer den lille plastikdims, der er gået i stykker og er skyld i, at opvaskemaskinen ikke længere fungerer som den skal. Hvor man derhjemme producerer stellet til sine nye briller. Og mange, mange andre ting. Det er et fremtidsperspektiv, som også åbner op for fremstilling af organer til ens egen krop ved brug af egne celler.


seMereSe Flere

Millioner at spare på afkøling

Ny nanoteknologi vil markant reducere energiforbruget i ventilations- og kølesystemer i Danmark

Selv om man i Nordeuropa bruger mest energi på opvarmning, er der store penge at spare, når man reducerer energiforbruget på varme, ventilation og aircondition, de såkaldte HVAC-systemer. HVAC konsumerer ca. 35 pct. af det samlede energiforbrug i beboelses- og erhvervsbyggeri, men nu skal et nyt EU-støttet projekt skabe nye teknologier, som kan hjælpe med at reducere energiforbruget.


seMere
Se Flere

Dansk biotek forener kræfterne

Nyt udviklingscenter betegnes som internationalt banebrydende og skal gøre bioteknologisk produktion endnu mere konkurrencedygtig 

BIOPRO er et nyt udviklingscenter, som skal skabe arbejdspladser og vækst ved at gøre bioteknologisk produktion endnu mere konkurrencedygtig. Centret ligger i Kalundborg, og kredsen bag det er CP Kelco, DONG Energy, DTU, Københavns Universitet, Novo Nordisk og Novozymes. Projektet er finansieret af Region Sjælland, EU og af partnerne, og det administreres af innovationsmiljøet og udviklingsselskabet CAT.


seMereSe Flere

Tænker i værdikæder

CPH Design kom langt rundt, da firmaet designede og innoverede verdens første fuldautomatiske bagagesystem til lufthavne

Hos CPH Design tænker man i værdikæder og processer, når man designer og innoverer for sine kunder. Det er vigtigt at komme rundt om det hele – levering, service osv. – og ikke kun fokusere på produktet, lyder det fra adm. direktør Lars Thøgersen. 


seMere
Se Flere

Intelligent forsendelseskasse skaber jobs og eksport

Nystartet offentlig-privat innovationsprojekt vil give adgang til et globalt milliardmarked for sundhedsteknologi

”Den intelligente forsendelseskasse” – et nyt innovationsprojekt, som skal sikre bedre diagnosticering og optimeret håndtering af blod- og andre prøver på deres vej fra de praktiserende læger til analyse på sygehusene, og som Intelligent Systems A/S og Idéklinikken på Aalborg Universitetshospital er initiativtagere til – er i starten af januar blevet skudt i gang med kick-off møde på Odense Universitetshospital. Det er et af flere projekter, der fokuserer på at skabe en mere intelligent logistik til fremtidens sygehuse, og det forventes at skabe 25-30 arbejdspladser i Danmark over de næste år med mulighed for yderligere arbejdspladser de følgende år. Bl.a. i kraft af projektets internationale potentiale.


seMereSe Flere

Vil ”knokle på” med innovation

LogoPaint A/S har selv skabt det, man er blevet til, og fremadrettet vil man skabe værdi for kunderne gennem endnu mere innovation

- Vi har selv skabt det, vi er blevet til. Og vi vil holde, hvad der i dag er en solid forretning, vedlige ved at innovere. Derfor agter vi at ”knokle på” med innovation de kommende år.

Sådan udtaler Christian Søndergaard, partner og direktør med ansvar for drift, udvikling og innovation i LogoPaint A/S i Vejle.


seMere
Se Flere

Vidundermateriale skal bruges i fremtidens 3D print

Teknologisk Institut har til opgave at udvikle 3D print teknologierne til at kunne håndtere nye kompositmaterialer

Teknologisk Institut undersøger lige nu, hvordan man kan skabe nye typer produkter der udnytter vidundermaterialet graphen og dets unikke mekaniske, termiske og elektriske egenskaber. Målet er at udvikle metoder, så graphen kan bruges i plastikmaterialer til 3D print, og det kan skabe revolutionerende nye produkter til f.eks. automobil- og flyindustrien samt inden for forbrugerelektronik.


seMereSe Flere

Gode idéer bakkes op af 75 års erfaring på det internationale marked

Iværksættere i Mads Clausen Entrepreneur Park får professionel rådgivning, forskning, teknisk knowhow, forsøgsværksteder m.m. stillet til rådighed af Danfoss

- Et innovativt miljø, hvor iværksættere kan udvikle og afprøve deres idéer i samspil med det internationale forskningsmiljø, der i forvejen eksisterer hos Danfoss.

Sådan beskriver direktør Anker Jørgensen den eneste privatejede iværksætterpark i Europa, Mads Clausen Entrepreneur Park, der er en del af den 254.000 kvm. store Danfoss Industrial Park og ligger dør om dør med bl.a. Danfoss A/S, Sauer-Danfoss, Siemens Flow Instruments og ca. 20 andre eksterne servicevirksomheder. 


seMere
Se Flere

Fremtidens landbrug: Robotter høster enggræs til biogas

Små intelligente robotter skal i et nyt projekt udvikles, så de kan høste og hente værdifuld biomasse fra lavbundsarealer

Danmark har mange enge, som kan levere biomasse til fremtidens bioraffinaderier. Men engene er ofte våde og svære at høste. Derfor er ideen om at udvikle intelligente letvægtsrobotter til at høste og hente biomassen blevet skabt. Projekt ”Grassbots” skal udvikle og demonstrere løsninger til at hente mere biomasse fra lavbundsarealer, hvor der er et stort biomassepotentiale til anvendelse i bl.a. økologisk biogasproduktion og fremtidens bioraffinaderier. 


seMereSe Flere

Samarbejdsdrevet innovation skal udvikle offentlig politik og service

Det omfattende forskningsprojekt CLIPS kører i fire år og skal sætte en ny innovationsdagsorden i den offentlige sektor

CLIPS – Collaborative Innovation in the Public Sector – er et omfattende forskningsprojekt, der blev startet op den 1. juli 2009 og slutter den 1. juli 2013. Det finansieres af Det Strategiske Forskningsråd, som hører under Styrelsen for Forskning og Innovation.


seMere
Se Flere

Opfandt kosttilskud til sin egen sygdom

Henrik Bach Nielsen og kompagnonen Klavs Nicolaisen har startet firmaet BaNic og lanceret Coliorega® tabletter, der hjælper folk med tarmlidelser

Når det hjælper på grise hvorfor så ikke også på mennesker? Et er, at sammenhængen måske kan synes logisk nok. Noget andet er at føre det ud i livet. Det gjorde Henrik Bach Nielsen med hjælp fra sin gode ven Klavs Nicolaisen, der fra sit job som agronom (med ernæring som speciale) vidste, at man ofte brugte oreganoolie, når grise havde problemer med fordøjelsen. Og det var præcist, hvad Henrik Bach Nielsen havde. Og stadig har, for sygdommen, han lider af, Colitis Ulcerosa, er en kronisk tarmlidelse. Lidt i stil med den mere kendte Crohns sygdom.


seMereSe Flere

Vil forebygge skolefravær

Forskningsprojekt på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences skal afklare, hvilke indsatser der virker

Et nyt forskningscenter på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences vil sætte fokus på skolefravær, og hvordan man reducerer det. Med en stor bevilling fra Trygfonden er det et af de projekter, som skal undersøge, hvilke indsatser der virker i forhold til at forbedre børn og unges opvækstvilkår.


seMere
Se Flere

Sådan bliver ældre mere selvhjulpne

e-mergency på vej mod gennembrud med interaktive løsninger og velfærdsteknologi til både almindeligt ældre og demente mennesker

Et internationalt gennembrud venter lige om hjørnet for det lille Odense-firma e-mergency, der har specialiseret sig i interaktive løsninger og velfærdsteknologi – et område, som firmaet først har kastet sig over i 2011 efter en større ”omvej” siden starten i 2001. Men som til gengæld synes at blive den direkte vej ind i en spændende fremtid med fokus på at gøre ældre mennesker, både almindeligt ældre og demente, mere selvhjulpne.


seMereSe Flere

Gennembrud for dansk miljøvenlig teknologi

Historisk gasmotor-ordre til danske MAN Diesel & Turbo, der skal levere  verdens største gasmotorer til verdens første LNG-drevne containerskibe

Den danske dieselmotorudvikler MAN Diesel & Turbo bekræfter at have vundet den første ordre på deres nye gasmotor, den såkaldte totakt dual-fuel ME-GI motor. TOTE Inc., der er et af USAs førende rederier, har indgået kontrakt med det ligeledes amerikanske skibsværft NASSCO i San Diego om bygning af to nye topmoderne containerskibe, med option på yderligere tre skibe, primært til sejlads i amerikansk farvand. Hvert skib vil blive fremdrevet af en 8L70ME-GI dual-fuel gasmotor. Motorerne reducerer CO2 med ca. 20 pct. og vil reducere miljøskadelige partikler betydeligt.


seMere
Se Flere

”Live” test- og innovationsmiljø for fremtidens fødevarer

Kantinen i Agro Food Park er omdannet til et Food Oberservatory – et levende laboratorium

Agro Food Park i Skejby har organiseret og ombygget kantinen til at teste og udvikle produkter for fødevareproducenter. Det kan både være leverandører til catering- og kantinebranchen og til detailhandelen. Dette ”real life” testmiljø kaldes i daglig tale Food Observatory og går ud på at arbejde med kantinen og dens brugere/gæster som en innovationsenhed, et levende laboratorium, hvor et produkt testes i hele serviceforløbet fra fødevarens levering, håndtering og servering til den endelige konsumering ude i kantinen eller hjemme hos forbrugerne. Det er en helt unik innovationsservice til fødevarebranchen.


seMereSe Flere

En femtedel af brutto-nationalproduktet

USA står over for en kæmpe udfordring med en aldrende befolkning og ser IT-løsninger som en vej til at optimere sundhedssektoren

SundhedsIT-løsninger spiller en vigtig rolle i at reducere omkostningerne i en moderne sundhedssektor. I USA anslås udgifterne til sundhedssektoren at komme til at lægge beslag på en femtedel af landets bruttonationalprodukt i 2017. Knap dobbelt så meget som i Danmark. Ifølge Camilla Rygaard-Hjalsted, leder af Innovation Centre Denmark i Silicon Valley, er det behovet for at reducere sundhedsomkostningerne, der står bag den øgede interesse for sundhedsIT hos amerikanske investorer.


seMere
Se Flere

Hele virksomheden med i ny innovationsafdeling

Alle medarbejdere bliver interviewet med henblik på at gøre Gaia Solar A/S bedre og mere gearet til innovation

En mindre, ekstremt travl og hastigt voksende virksomhed med en – i forhold til virksomhedens størrelse – massiv satsning på innovation er den korte version af ”rigets tilstand” hos Gaia Solar A/S i Hvidovre. Her mod slutningen af 2012 kan virksomheden så småt begynde at gøre status over året, hvor solceller for alvor fik deres gennembrud, og konstatere, at der er sket en fordobling af både antal medarbejdere og omsætning.


seMereSe Flere

Dansk knowhow bag drift af kinesiske plejehjem

Cura Pleje A/S har indgået aftale med kinesisk provins og ser det som en åbning for andre danske virksomheder til et marked med milliardpotentiale

En ny aftale om stordrift af kinesiske plejehjem er startskuddet til eksport af dansk viden om god pleje af ældre borgere. I løbet af et par år vil aftalen omfatte drift af plejehjem med op mod 10.000 ældre kinesere i alt. En unik aftale, lyder det fra Cura Pleje A/S, der sammen med en række andre danske virksomheder har deltaget i flere rejser til Kina for at knytte kontakter med private og offentlige aktører.


seMere
Se Flere

Opskriften på at skabe virksomheder ud af forskning

Agro Business Park fokuserer på at generere innovation og iværksættere, og her er en række eksempler på, at det virker

Agro Business Park og Det Nationale Center for Jordbrug og Fødevarer under Aarhus Universitet ligger rent fysisk side om side i Foulum nær Viborg og arbejder også tæt sammen om at få den værdifulde forskning inden for det biobaserede samfund kommercialiseret gennem nye virksomheder og produkter. Hvor Aarhus Universitet Foulum fremavler forskningsresultaterne, kan Agro Business Park hjælpe med at nyttiggøre forskningen og få resultaterne hurtigt ud i samfundet.


seMereSe Flere

Giver danskerne indblik i deres energiforbrug

Med et nyt forskningsprojekt vil studerende og forskere fra AU Herning gøre op med forsyningsselskabernes monopol og opdrage danskerne til at sætte energiforbruget ned

Med intelligente elmålere og fokus på energiforbrug vil nogle måske mene, at Danmark er nået langt i indsatsen for at gøre danskerne bevidste om deres energiforbrug. Ikke desto mindre er det fortsat forsyningsselskaberne, der ubestridt ejer dataene og dermed bestemmer, hvor detaljeret forbrugerne skal kunne analysere deres forbrug.


seMere
Se Flere

Superlaser afslører organiske fingeraftryk

En ny laser med den største infrarøde bølgelængde nogensinde er skabt i Danmark

Et fælles forskerteam fra Århus Universitet, DTU og virksomheden NKT Photonics har udviklet en laserkilde med verdens største infrarøde bølgelængdeområde. Ingen har tidligere kunnet fremstille infrarødt laserlys i de bølgelængder og over så stort et bølgelængdeinterval.


seMereSe Flere

Dansk sundhedsinnovation jorden rundt

Innovation Centre Denmark og danske virksomheder drager ud i verden med innovative IT-baserede løsninger på fremtidens sundhedsudfordringer

Fire gange inden for de seneste 10 måneder er en dansk delegation indenfor sundhedsinnovation draget ud i verden med innovative IT-baserede løsninger på fremtidens sundhedsudfordringer. Senest har ”Health Care Van 2.0” været en tur i Silicon Valley i USA. Tidligere har destinationen heddet Sydtyskland (Dortmund/Midt-Vesttyskland) og Kina (Shanghai). Målet er at sikre grobunden for fremtidens vækst i Danmark igennem internationale partnerskaber. 


seMere
Se Flere

Verdens længste vindmøllevinge - og tre mere på vej

”Der er overkapacitet på vindmøllemarkedet, og for at gøre os fortjente til den næste opgave, skal vi hele tiden tænke fremad og fokusere på innovation”, siger Flemming Sørensen, teknisk direktør i SSP Technology A/S

Den første var 34 meter lang. Den seneste, som netop er blevet leveret, er 83,5 meter lang – verdens længste. 11 år ligger der mellem de to begivenheder. 11 år med en ubrudt kæde af innovation, for alt hvad der foregår, og alt hvad der bliver produceret hos SSP Technology A/S, har den sydfynske virksomhed selv udviklet.


seMereSe Flere

Radikal innovation trækker opgaver til Langeskov

Kun ved at være hurtigere end andre kan vi kompensere for de højere lønninger i Danmark, siger direktør Jens Haugaard, Hydac A/S

Radikal innovation – når man skal hurtigt fra idé til produkt – er en disciplin, som trækker en hel del opgaver i Hydac-koncernen til det danske datterselskab Hydac A/S. Hvor man i det tyske moderselskab typisk spiller ud med et udviklingsforløb på mere end to år, siger man i den fynske virksomhed blot seks måneder.

seMereSe Flere

Mod – det er det, der skal til

”Innovation er højt prioriteret, men ofte bliver det ikke til mere end det – en prioritering”, siger Mads Thimmer fra Innovation Lab

- Innovation er at tænke nye tanker. Det gælder om at ville det nye og ikke at være bange. Har man mod og lyst, så kommer udviklingen én i møde. Har man ikke modet, så bliver alene ens bange anelser bekræftet. Det er ikke redskaber, uddannelse osv., der gør en forskel, men derimod indstilling. Mod. Det er det, der skal til for at lave innovation.


seMereSe Flere

Intelligent fugleskræmsel

Med Adaptive Animal Management System, AniMan, kan store tab af afgrøder forhindres

AniMan, Adaptive Animal Management System, er et innovativt system til bortskræmning af vildt i marker, et såkaldt intelligent fugleskræmsel. Her tales der ikke om et fugleskræmsel i den traditionelle forstand, men derimod en intelligent kasse, der ved hjælp af akustisk registrering kan opdage tilstedeværelsen af vildt og skræmme disse bort, hvis de er i konflikt med menneskelige aktiviteter. Det kan f.eks. være i forbindelse med landbrug, boligområder, lufthavne osv.


seMere
Se Flere

Intelligent varmeapparatur til smågrise

Animal Care ApS har modtaget prisen ”trestjernet Agromek nyhed” for produktet eHeat

eHeat er et trådløst og webbaseret varmearmatur til smågrise, der installeres i grisehulernes tag. Produktet er udviklet af Animal Care ApS, der har specialiseret sig i innovative driftsløsninger til landbruget og bidrager til energioptimering, driftsbesparelser, bæredygtig produktion og bedre dyrevelfærd ved hjælp af IT og elektroniske løsninger.  


seMereSe Flere

Internationalt gennembrud for smart grid virksomhed

GreenWave Realitys intelligente løsninger til energikontrol i hjemmet kan spare 10-20 pct. energi

Danske GreenWave Reality, der udvikler intelligente løsninger til energikontrol i hjemmet, står foran et stort internationalt gennembrud. Virksomheden har inden for de sidste måneder indgået aftaler med energiselskaberne E.ON og Fortum og har netop modtaget ”Integrated Home Systems & Multi-Room Audio/Video” på verdens største messe for forbrugerelektronik, CES i Las Vegas. Desuden har virksomheden modtaget prisen som bedste virksomhed i kategorien ”smart grid/sustainable IT” i Global Cleantech Cluster Associations årlige kåring af vækstvirksomheder.


seMere
Se Flere

Dansk opfindelse kan reducere sundhedsrisiko ved fødevarer

Det er forkert, når man forsøger at isolere problemet til producenterne sydpå, siger Airvention-direktør Michael Stensbjerg 

Mediernes kikkertsigte har på det seneste været rettet imod de sydlandske producenter og deres håndtering af fødevarerne, som man mener afstedkommer omfattende sygdom og i øvrigt også reducerer fødevarernes holdbarhed.


seMereSe Flere

Fra madkasse til korrosive miljøer og offshore

Plast Center Danmark har mange projekter i gang og handler ud fra princippet ”intet er for småt, og intet er for stort”

Innovative anvendelser af plast med henblik på optimering af solcellepaneler. Kompositmaterialer i korrosive miljøer. Udvikling af emballage til sund skolemad. Valg af materialer til fremtidens bolig. Efteruddannelse af plastindustriens medarbejdere.


seMere
Se Flere

Ekstremt tynde sandwichelementer i højstyrkebeton

Tre førende danske aktører inden for betonteknologi, produktion og byggekomponentdesign har udviklet det nye Connovate-system

Nyskabende. Sådan beskrives et nyt byggesystem bestående af ekstremt tynde sandwichelementer i højstyrkebeton, som er udviklet af arkitektfirmaet Arkitema i samarbejde med produktionsvirksomhederne Ambercon og Contec. I sig selv usædvanligt, at et arkitektfirma indgår i den slags samarbejde med producenter, men mest usædvanlig er dog Connovate-systemet, der er resultatet af to års intens udviklingsarbejde og vurderes til at have et stort potentiale ikke blot i Danmark, men også globalt.


seMereSe Flere

Skal forbedre blodprøvens vej til hospitalet

Innovationsnetværket RoboCluster deltager i et nyt projekt omkring udviklingen af en intelligent forsendelseskasse

Et hurtigere og mere nøjagtigt svar på patientens blodprøve. Det er målet med en intelligent forsendelseskasse, som er under udvikling lige nu, og som skal forbedre blodprøvens vej fra de praktiserende læger til analyselaboratoriet på sygehuset.


seMere
Se Flere

Verdens første trådløse fiberoptiske iltmåler

Loligo Systems, der leverer udstyr til bioforskning, kan fejre 10 års jubilæum med endnu et resultat af mange års innovation

Der er fart over feltet hos Loligo Systems, der efter 10 år stadig har fuld gang i produktudviklingen og i denne tid arbejder på lancering af verdens første trådløse fiberoptiske iltmåler. Udviklingen har betydet ansættelse af to nye medarbejdere i år, så staben i dag tæller fem medarbejdere samt en ad hoc agent i Kina. Netop denne vækst og de positive resultater har ført til, at dagbladet Børsen har udnævnt Loligo Systems som gazellevirksomhed for andet år i træk.


seMereSe Flere

Forretningsmodel bygget til forandring

”Bøvl er det, der skal til for at skabe forandring”, siger adm. direktør i Easyfood A/S, der siden starten i 2001 har investeret ca. en kvart milliard kroner i innovation

Innovation er drivkraften i fødevarevirksomheden Easyfood A/S, og helt fra starten i 2001 har den grundlæggende forretningsmodel været bygget til forandring.


seMere
Se Flere

Reducerer gyllelugt og øger gødningsværdi

Tredje generations gylleadditivet Active NS er udviklet af Karl Erik Molbech, der startede eget firma som 65-årig

Det er over 20 år siden, han opfandt produktet. Mange lignende produkter er kommet til gennem årene, men som ét af de eneste har hans produkt formået at holde sig på markedet i mere end to årtier. For to år siden udviklede han tredje generation af produktet og startede som 65-årig sit eget firma – med øjeblikkelig succes, afsætning i 15-20 lande verden over og en forventning om at ekspandere kraftigt i de kommende år. 


seMereSe Flere

Konkurrerer ikke på pris, men innovation

Desuden er små stykantal og et stort behov for ændringer vigtige konkurrenceparametre for KH Microflex A/S

- Vi kan ikke konkurrere på pris, men derimod på innovation. Et lille stykantal og et stort behov for variationer og ændringer er andre væsentlige årsager til, at grafiske virksomheder i hele verden vælger at handle med os.


seMere
Se Flere

Større træfsikkerhed, når det gælder velfærdsydelser

Brugerdreven innovation er metoden, når Copenhagen Living Lab hjælper kommuner med at lukke gabet mellem ydelser og økonomi – et gab der råber på nye løsninger

- Med en brugerdreven tilgang til udvikling af nye velfærdsløsninger øger man træfsikkerheden og begrænser sine risici for tab.

Det fastslår Hans Henrik Agger, CEO i Copenhagen Living Lab, der bistår primært kommuner, men også andre grene af det offentlige og private virksomheder med at realisere innovations- og forretningspotentiale. Metoden er brugerdreven innovation, der er udviklet for 10-15 år siden på Stanford University i USA og siden er blevet forfinet – ligeledes af amerikanerne – til det private marked.


seMereSe Flere

Lovende muligheder for patienter med Parkinsons syge

Biotekvirksomheden Concit Pharma har fået 10 mio. kr. til fortsat forskning i at afhjælpe invaliderende bevægelsesforstyrrelser, der kan være forbundet med sygdommen 

Den danske biotekvirksomhed Concit Pharma står med muligheden for over en årrække at kunne afhjælpe de invaliderende bevægelsesforstyrrelser forbundet med Parkinsons syge. I præ-kliniske forsøg på rotter har virksomheden set markante effekter ved behandling med kombinationer af allerede kendt medicin.


seMere
Se Flere

Sådan lykkes man med innovation i Gentofte Kommune

Siden 2004 har kommunen arbejdet på at opbygge en innovationskultur, og i dag har man et udviklingspotentiale, der er større end nogensinde før

- Det er hårdt arbejde.

Så bastant og kontant udtrykker kommunaldirektør i Gentofte Kommune, Jan Nielsen, sig, når han beretter om, hvordan man har fået opbygget en egentlig innovationskultur og gjort innovation til en naturlig del af kommunens organisation med ca. 9.000 medarbejdere. Det har været en lang proces, som tog sin begyndelse i 2004.


seMereSe Flere

En god dag ved egen kraft

På fire plejecentre i Fredericia har de arbejdet med projektet ”Længst Muligt I Eget Liv”, og resultaterne er overraskende positive

Projektet ”Længst Muligt I Eget Liv” har været en stor succes over for ældre borgere i Fredericia Kommune og er blevet kendt langt uden for landets grænser for det rehabiliterende arbejde. Nu er visionen fra ”Længst Muligt I Eget Liv” også blevet brugt i et projekt på fire af kommunens plejecentre, og resultaterne viser, at borgerne får større livskvalitet og personalet større arbejdsglæde.


seMere
Se Flere

Medlemmer strømmer til ”Innovation i kommunerne”

LindkedIn-gruppen har mere end 3.000 medlemmer, der interesserer sig for og diskuterer innovation i kommunerne

Fem nye medlemmer. Det er det første, som toner frem på skærmen, da Maja Gro Lilsig – partner i konsulenthuset Public Intelligence og manager i LinkedIn-gruppen ”Innovation i kommunerne” – efter vel overstået interview med MagasinetInnovation.dk igen starter sin computer op.


seMereSe Flere

Her samles opfindere og patenthavere

Airvention ApS og Imakers A/S er to af virksomhederne i Mayday Invest A/S-familien

- For to år siden fik vi kontakt til Henrik Henriksen, opfinder og tidligere industrimand med bopæl på Mors. Han havde gjort en opfindelse, der ville revolutionere renholdelse af klima- og køleanlæg, havde taget patent på den og fået fremstillet en prototype.


seMere
Se Flere

Gode eksempler på innovation i det offentlige - men fokus er forkert

Er kulturen i det offentlige gearet til innovation? Thomas Stack fra brandingbureauet Brandhouse giver sit bud på, hvad der kræves, og hvor fokus skal ligge  

- Som jeg ser det, er der en masse gode eksempler på innovation i det offentlige, men det overordnede fokus er forkert. Man innoverer mere indefra og ud end udefra og ind. Det er de forkerte processer, der fokuseres på. Der er ganske enkelt for lidt fokus på borgeren – på at borgeren får noget ud af det. Det meste går ud på at effektivisere og spare personale, ikke at skabe maksimal værdi.


seMereSe Flere

Kød skal mørnes af trykbølger

DMRI, Teknologisk Institut, er med i et EU-projekt, der undersøger mulighederne for at afkorte mørningstiden for kød 

Danish Meat Research Institute, DMRI, der er en division i Teknologisk Institut og verdens største og internationalt førende videncenter indenfor forskning og innovation i animalske fødevarer, er med i et EU-projekt, som undersøger mulighederne for at afkorte mørningstiden for kød med det formål at forbedre spiseoplevelsen for forbrugerne og at nedsætte industriens omkostninger til opbevaring og energi.

seMereSe Flere

Ny dansk sensorteknologi kan løse globalt problem

Webstech ApS har udviklet en trådløs sensor, der kan afhjælpe et årligt tab på 17 pct. i verdens fødevarelagre pga. råd og svampevækst

I kraft af højteknologi indkapslet i små plasticbolde kan sensorer måle bl.a. temperatur og fugtighed i landbrugets afgrødelagre og varsle landmanden via sms eller e-mail, hvis der sker ændringer i forholdene i et afgrødelager. Dermed kan landmanden nå at reagere, inden afgrøden går tabt.


seMereSe Flere

Dansk opfindelse for fuld kraft i 100 år

Langt de fleste af verdens store skibe sejler med dieselmotor, der er udviklet af det tidligere B&W – i dag MAN Diesel & Turbo

Det var franskmanden Rudolf Diesel, der opfandt dieselmotoren, men det var det danske værft B&W, som efter at have erhvervet patent på franskmandens motortype udviklede den til en skibsmotor, der revolutionerede søfarten. Den danskudviklede teknologi var så fremsynet, at den stadig holder i dag – præcis 100 år efter.


seMere
Se Flere

Betragtelig millionomsætning stiger markant den kommende tid

Innordic International A/S lancerer to nye produkter med et enormt potentiale i 2012

Det må vist siges at være en stor præstation at have nået en betragtelig millionomsætning blot to år efter sit firmas start (forud var gået to år, som stort set kun blev brugt til produktudvikling). Men det begynder at blive svært at sætte ord på, når indehaveren af Innordic International A/S, Svenning Tvede, nøgternt konstaterer, at omsætningen kommer til at stige markant den kommende tid – inden udgangen af 2013.


seMereSe Flere

Svær start for verdens første 100 pct. eldrevne liftbil

Men lanceringen i 2009 blev en døråbner til nye kunder for TIME, der har udviklet og produceret elbilen

Projektet lykkedes teknisk set, men finanskrise og et mistet fokus på at være energi- og miljørigtig umiddelbart efter det højt profilerede klimatopmøde i København i december 2009 tog for en stor del gennemslagskraften ud af lanceringen af verdens første 100 pct. eldrevne liftbil – udviklet og produceret hos TIME i Farsø.


seMere
Se Flere

Succes i hestebranchen worldwide

En idé opstået under døtrenes ridning blev til et nyt produkt og starten på Innordic International A/S

Det er nordfynsk idyl, så det batter. Vejen, omkranset af frit voksende højt græs og vilde planter, er så smal, at selv passagen af en modkørende cyklist vil kræve lidt ekstra opmærksomhed. Indtrykket af idyl fastholdes ved ankomsten til Torupvej 45 lidt uden for Skamby. Et nedlagt landbrug er omdannet til et ”paradis på jord” for mennesker og heste, og i et hjørne af en tidligere staldbygning er der indrettet et beskedent, men topmoderne kontor med seks arbejdspladser.


seMereSe Flere

Evnen til at innovere markant stigende

Det viser Performanceregnskab 2012 fra Innovationsnetværk Danmark, som hvert år måler de danske innovationsnetværks resultater og aktiviteter

De danske innovationsnetværk har i 2011 hjulpet markant flere virksomheder med deres innovation sammenlignet med tidligere år. Sidste år udviklede over 700 virksomheder nye produkter, ydelser eller processer som følge af netværkenes aktiviteter. Det er mere end dobbelt så mange som året før. Samtidig fik over 1.800 virksomheder i 2011 tilført nye kompetencer, der øger deres evne til at innovere. Også her er der tale om en fordobling i forhold til 2010.


seMere
Se Flere

Innovation skal øge dansk plasteksport

Plast Center Danmark bringer plast ind i enhver sammenhæng, hvor det med fordel kan anvendes

Plastindustri er en af de tunge drenge i Danmark, når det gælder eksporterhverv. Udvikling og fremstilling af tekniske plastkomponenter, bl.a. dele til vindmøller, fremmer både beskæftigelsen og eksporten, hvorimod lowtech produktion af legetøj, køkkengrej og alle tænkelige og ”utænkelige” småting i plast for længst er udvandret til lavtlønsområder. Innovation skal være med til at sikre og helst øge den danske plasteksport, og innovation er i høj grad omdrejningspunktet hos Plast Center Danmark.


seMereSe Flere

Klinik for idéer på Aalborg Sygehus

Siden starten i 2009 har Idéklinikken modtaget 300 idéer fra medarbejderne og forventer at få solgt den første til produktion inden for det næste halve års tid

- Vi behandler idéer i stedet for patienter.

Pernille Mejer Højholt, leder af Idéklinikken på Aalborg Sygehus, startede i april 2009 sammen med sygehusets daværende forskningschef denne innovationsenhed op, og som tingene har udviklet sig, kan man vist godt tillade sig at konkludere, at det var en rigtig god idé, de fik for et par år siden.


seMere
Se Flere

Lysindfald blev til lys idé – og en verdensetter

Historien om LogoPaint A/S kommer rundt om en usædvanlig gang innovation, op- og nedture, slagsmål om patentrettigheder, en ”forsinket” finanskrise og gedigen succes

Han nyder en stille øl på et værtshus. Lyset, der kommer ind gennem vinduet, danner skyggen af et logo på teknisk tegner Erik Thomsens glas og rammer hans ene hånd. En idé begynder at spire. Ved at strække bogstaverne i et logo i overensstemmelse med syns(kamera)vinklen kan man få logoet til at ”springe op” fra et fladt underlag og blive synligt ligesom på et opretstående skilt. Idéen om at lave 3D reklamemateriale, som i dag kendes fra et stort antal sportsarenaer verden over, er født – og det samme er fundamentet for LogoPaint A/S, der i dag er nummer ét i verden på sit felt.


seMereSe Flere

Et supplement til det, mennesker selv formår

”Robotteknologier vil i de kommende år blive et stadig mere efterspurgt supplement til det, som mennesker selv formår”, skriver Marianne Sandgaard, Innovationsnetværket RoboCluster, og Anders Stengaard Sørensen, Syddansk Universitet, i en artikel i magasinet MTI – Medicinsk Teknologi og Informatik, som MagasinetInnovation.dk her bringer et uddrag af

”Med robotternes indtog i almindelige menneskers verden er der behov for at rette fokus mod andet end blot robotternes tekniske formåen. Fokus skal i lige så høj grad rettes mod de fagområder, som gør robotterne klar til at indgå i nære relationer med mennesker.


seMere
Se Flere

Fremmer serviceinnovation ved at ”parre” forskere og SMV’ere

Det landsdækkende innovationsnetværk Service Platform vil gøre det lettere at optage forskningsbaseret viden og udnytte den til forretningsudvikling

Der er lidt ”Kirsten Giftekniv” over det. Og en masse god mening med det, fordi servicevirksomheder for hver krone, de investerer i forskning og udvikling, får et afkast på mellem 1,12 kr. og 1,35 kr., mens afkastet for virksomheder generelt er 66 øre, fordi serviceproduktion udgør ca. 75 pct. af Danmarks BNP, og fordi otte ud af 10 jobs skabes indenfor service (kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation).


seMereSe Flere

Innovations-konkurrence om ”den biobaserede økonomi”

Agro Business Parks Innovations-konkurrence 2012 præmierer de to bedste forslag med 50.000 kr. og muligheden for videreudvikling af en god idé

For ottende gang lancerer Agro Business Park sin årlige innovationskonkurrence, som i år har temaet ”den biobaserede økonomi” - herunder jordbrug, biomasse, bioenergi, miljø- og agroteknologi.


seMere
Se Flere

Innovation er nytænkning med bundlinje

Og Lars Thøgersen, adm. direktør i CPH Design, siger videre, at den gode idé er den bedste idés værste fjende

- Innovation handler om at lande noget på bundlinjen. Det er et erhvervsmæssigt og økonomisk begreb. Derfor lyder min definition sådan: Innovation er nytænkning med bundlinje.

Det siger Lars Thøgersen, adm. direktør, industriel designer og grundlægger af CPH Design, der er et design- og innovationsfirma, som tilbyder et bredt spektrum af services inden for design til industrien og private og offentlige organisationer. Han er en mand med skarpe meninger om innovation og mange års erfaring at have dem i.


seMereSe Flere

Udviklingsprojekt kan blive til eksportsucces

I samarbejde med otte virksomheder har Plast Center Danmark udviklet en trappe i kompositmaterialer, som gør op med rustproblemer i danske svømmehaller

Svømmestadion Danmark i Esbjerg kæmper ligesom andre svømmehaller med, at trapper, skamler og andre ståldele ruster. Overfladisk korrosion er ikke farlig for sikkerheden, men er et æstetisk problem.


seMere
Se Flere

Dansk opfindelse har revolutioneret måden at lave høreapparater på

Den computerstyrede laserteknologi, der er udviklet af Widex A/S, anvendes i dag af stort set alle, som producerer skaller til høreapparater

Høreapparater og tilhørende ørepropper skal passe helt perfekt til brugerens øre for at være behagelige og sikre den bedste lyd. Frem til 1990 krævede det manuelt præcisionsarbejde og gentagne tilpasninger, men med den danske høreapparatproducent Widex’ opfindelse af den computerstyrede laserteknologi, CAMISHA, blev processen forbedret markant.


seMereSe Flere

Kører gennem krisen med dansk trafikteknologi

Danske busvognmænd vil øge deres konkurrenceevne gennem teknologisamarbejde, der udspringer af et stort udviklingsprojekt

En styrkelse af danske busvognmænds muligheder for at effektivisere busdriften, disponere offentlige kørselsordninger og levere miljøeffektiv kørselsadministration, som vil imødekomme et kommende EU-krav om miljødeklaration af alle transportformer – det er formålet med et udviklingsprojekt, som foreningen Danske Busvognmænd er ved at lægge sidste hånd på, og som vil muliggøre et teknologisamarbejde, der skal øge busvognmændenes konkurrenceevne.

seMereSe Flere

Sådan klarer vi bedst at stå op og arbejde

Med gelé-sålen Liqua Care undgås trætte og ømme fødder og ben, og efter 10 års udviklingsarbejde har ProBody Medical ApS nu også lanceret et skosortiment med denne sål ”indbygget”

Han vil ændre vores – og ikke mindst mange ergoterapeuters – opfattelse af, hvordan vi og vores fødder bedst klarer at stå op og arbejde i mange timer om dagen. Traditionel tænkning foreskriver bløde og støddæmpende sko, men efter 10 års udviklingsarbejde har Henning Schøsler, direktør og indehaver af  ProBody Medical ApS, en anden opfattelse heraf.


seMereSe Flere

DLG og Innordic International i europæisk samarbejde

DLG’s hestebrand, Equsana, overtager alle europæiske salgsrettigheder

En ny aftale mellem DLG og Innordic International A/S betyder, at DLG’s hestebrand, Equsana, overtager alle europæiske salgsrettigheder til Innordics produkter. Desuden indebærer aftalen, at 13 af Innordics populære hesteprodukter fremover (fra og med oktober) er at finde i alle DLG-kæden Land & Fritids 63 butikker. 


seMere
Se Flere

Genbruger vand og fjerner forurening

Med en særlig inddampningsteknologi renser anlæg fra Envotherm A/S industrielt spildevand og gør det mere rent end vandet i drikkevandshanen

- Hvor andre tager udgangspunkt i, hvordan man fjerner forureningen fra vandet, har vi valgt at gå den modsatte vej: At fjerne vandet fra ”skidtet” – tungmetaller, køle-smøremidler, affedtnings- og vaskemidler m.m. Vand er fællesnævneren, når det gælder spildevand, hvorimod forureningen kan være alt muligt forskelligt. 


seMereSe Flere

Hun studerede og opfandt barberskum mod røde knopper

Og har i dag sit eget firma Shabenaa og produktet ShaveSafe, som hun skrev speciale om på universitetet sammen med sin partner

Nana Rytter Nielsen, 29-årig tidligere undertøjsmodel, fik en god idé, mens hun gik på universitet og lavede sit speciale. Hun opfandt et barberskum mod røde knopper og indgroede hår og brugte specialet som forretningsplan. I dag er hun sin egen chef i firmaet Shabenaa. På blot to år er hun blevet nomineret til Årets Kvindelige Iværksætter, og hendes produkt er nomineret til Årets Groomingprodukt og har været i flere internationale magasiner. 


seMere
Se Flere

Verdensnyhed og blå blink

Safe Track trafikadvarselssystemet skal hjælpe udrykningskøretøjer hurtigere frem til ulykkesstedet

Der er omkring 5.000 udrykningskøretøjer i Danmark og omkring 413.000 i hele Europa. Tal, som giver Christian Meilandt Thomsen, direktør og partner i firmaet Warning Systems, grund til optimisme og tro på gode afsætningsmuligheder for det nye Safe Track trafikadvarselssystem til udrykningskøretøjer. 


seMereSe Flere

Gymnasier vil styrke unges innovative kompetencer

På tre år er 22 gymnasier i hovedstadsregionen nået langt i udviklingen af det innovative gymnasium og har udviklet nye læringsmetoder

22 gymnasier i Region Hovedstaden har taget udfordringen om Danmarks fremtid op og har gennem de sidste tre år udviklet læringsmetoder til at styrke unges innovative kompetencer.


seMere
Se Flere

Innovation er omdrejningspunktet i sønderjysk investeringsvirksomhed

Mayday Invest A/S ”har en finger med i spillet og er medejer af 19 virksomheder”, som alle på nær én er placeret i Kompetencehuset i Aabenraa

- Opfindere skal gøre det, de er gode til. Opfinde. Resten tager vi os af. Vi sørger for, at deres opfindelser kommer hurtigere ud over rampen som færdige produkter og bliver solgt på de relevante markeder. Som minimum går vi efter opfindelser med skandinavisk potentiale, men allerhelst skal de have potentiale til at blive solgt globalt.


seMereSe Flere

Karameller med baconsmag introduceres i Danmark

”Jeg ved godt, det lyder klamt. Men det smager faktisk godt”, lyder det fra direktøren i Det Danske Sukkerbageri 

Bacon hitter. Ikke kun i sin sprøde og knasende form, men nu også som smag i karameller. Det har konfektureleverandøren, Det Danske Sukkerbageri, sørget for. De har som de første og indtil videre eneste i verden lanceret karamellerne med den noget utraditionelle smag.


seMere
Se Flere

”Grøn” dansk urne på vej verden rundt

En noget usædvanlig brancheglidning og udvikling af en særlig bionedbrydelig bio-plast er baggrunden for Hørsholm-firmas succes med lancering af NatureUrn

De er fire brødre, som ejer firmaet. To af dem, Claus og Rolf Jacobsen, står for den daglige drift. Claus Jacobsen er oprindeligt uddannet radio- og TV-tekniker, men gjorde for 20 år siden sin hobby, bådebyggeri, til sit levebrød og driver den dag i dag Claus Jacobsen Bådværft i Hørsholm. Rolf Jacobsen er tidligere vekselerer og bor i Vancouver i Canada. Sammen driver de firmaet Nordmark Jacobsen ApS og er på vej rundt i verden med et unikt produkt.


seMereSe Flere

Millioner til fornyelse i mindre virksomheder

Virksomheder med op til 50 ansatte inden for velfærd og miljø kan søge Fornyelsesrådgivning og få gang i innovation

- Vi medvirker til at skabe fokus på produktudvikling, øger kendskabet til, hvordan man gør, og giver konkrete redskaber til udviklingsprocesser.

Sådan opsummerer Jesper Holst-Egede, vækstkonsulent i Væksthus Syddanmark, intentionerne med det landsdækkende program, Fornyelsesrådgivning, der er målrettet mindre virksomheder (op til 50 ansatte) inden for velfærd og miljø. Han og kollegaen Dorte Eg Auerbach er tovholdere og koordinatorer på projektet for alle fem væksthuse i Danmark. Dog går den første kontakt fra interesserede virksomheder via det regionale væksthus.


seMere
Se Flere

Ny dansk chip kan reducere roaming-omkostninger

Interfone, der gør det billigere at snakke i mobiltelefon på tværs af landegrænser, vurderes til at have store chancer for global succes og kan blive et nyt dansk tele-eventyr

En ny dansk opfindelse gør det nu muligt at reducere omkostningerne til mobiltelefoni hen over landegrænser, også kaldet roaming. Ved at montere en Interfone, en lille chip, oven på mobiltelefonens SIM-kort får man minuttakster på mellem 0,75 kr. og 2,50 kr. – i stedet for minuttakter på 3,65 kr. inden for EU og på helt op til 35,00 kr. i og til lande uden for EU.


seMereSe Flere

Unik vindmåleteknologi introduceres på det globale marked

DTU Vindenergi har solgt patenterne på sit spinneranemometer, der kan påvise krøjefejl på vindmøller og give en bedre produktion og et bedre afkast 

En unik og velafprøvet vindmåleteknologi, det såkaldte spinneranemometer, der kan påvise krøjefejl på vindmøller og således modvirke produktionstab og overbelastning, er udviklet af professor Troels Friis Pedersen fra DTU Vindenergi, Danmarks Tekniske Universitets videncenter for vindenergi på Risø. Og bliver nu introduceret på det globale marked.


seMereSe Flere

Naturgas som drivmiddel for skibsmotorer

MAN Diesel & Turbo lancerer ny gasmotor, der har ca. 25 pct. lavere CO2-udslip end en tilsvarende dieselmotor 

Et miljømæssigt kvantespring. Begyndelsen til en ny epoke. Sådan karakteriserer man hos MAN Diesel & Turbo SE lanceringen af den nye LNG-skibsmotor, der sendes på markedet her i 2012 og er klar til at tage over efter virksomhedens verdensberømte dansk udviklede dieselmotor. En dieselmotor, der ”kom til verden” for præcis 100 år siden – og 200 år efter, at verdens første dampskib, ”The Comet” fra Skotland, havde sejlet på åbent hav.


seMereSe Flere

Fra innovativ proces til eksportmarkeder

Kellpo A/S har fået vind i sejlene med udviklingen af den såkaldte Mould Builder og reduktion af omkostningerne til produktion med 30 pct. 

- For at få adgang til salg skulle vi være innovative – og blive gode til at ”highlighte” os på innovative ting. 

Sådan beskriver Kjeld Pedersen, direktør og medejer af værktøjsfabrikken Kellpo A/S, udfordringen i virksomheden for et par år siden, da man stod med masser af kapacitet, men ingen ordrer. Skulle man outsource produktionen? Spørgsmålet trængte sig på. Outsourcing-bølgen var begyndt at rulle, men Kjeld Pedersen og kompagnonen Poul Pedersen besluttede at blive i Danmark og leve med den prissætning, det indebar.


seMereSe Flere

Søger opgaver, der involverer innovation

Alu Technologies A/S vil i stigende omfang udvikle egne produkter – det første af slagsen, Sterilius, er en succes, der nu skal bygges videre på

- Der hvor der er brug for innovation, fordi der kræves noget ekstra, er meget fokus på kundens behov og skal udvikles noget nyt – det er der, vi har fremtiden for erhvervslivet i Danmark. Det er der, vi finder vores kunder fremover. 

Det siger adm. direktør i Alu Technologies A/S, Steen Rubæk, der også har en anden måde at udlægge det på.


seMereSe Flere

Innovations- og designcenter i verdensomspændende koncern

Udviklingen af HYBOX® pumpestationen og tilhørende computerprogram har gjort Langeskov-virksomheden Hydac A/S kendt verden over

”Viljen til at ville, giver evnen til at kunne”. Sådan lyder ét af udsagnene, som karakteriserer firmakulturen hos Hydac A/S i Langeskov, og direktør Jens Haugaard supplerer med at sige, at man ”sætter sig høje mål og tager udfordringer op”.


seMereSe Flere