dot_animation
26.5.2024
2:34

Vil forebygge skolefravær

Forskningsprojekt på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences skal afklare, hvilke indsatser der virker

Et nyt forskningscenter på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences vil sætte fokus på skolefravær, og hvordan man reducerer det. Med en stor bevilling fra Trygfonden er det et af de projekter, som skal undersøge, hvilke indsatser der virker i forhold til at forbedre børn og unges opvækstvilkår.

Danmark bruger mange ressourcer på at sikre børn og unge netop det. Men vi forsømmer at undersøge, hvilke indsatser der virker. Under overskriften ”Skolefravær. Risikofaktorer og intervention” vil projektleder Mikael Thastum fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences undersøge, hvordan skolefravær kan forebygges.

- Skolefravær kan være et tidligt tegn på, at en elev ender med at droppe ud af skolen. Derudover kan skolefravær give mange problemer i kølvandet på selve fraværet, som jo er problematisk nok i sig selv. Det kan være både sociale, psykiske og faglige, siger Mikael Thastum.

Kan bunde i mange forskellige ting

Ulovligt skolefravær kan bunde i mange forskellige ting, så som psykiske problemer, problemer med forældrene, faglige problemer i skolen eller problemer med kammeraterne. På nuværende tidspunkt ved man ikke noget om, hvordan de forskellige risikofaktorer spiller sammen. Eller hvordan man kan støtte indgreb mod skolefravær, og derudover opleves det mange steder, at indgrebene ofte finder sted alt for sent.

I 2010-11 var skolefraværet i Aarhus og omegn på 5,9 pct. af alle elever, hvilket er tæt på det nationale gennemsnit på seks pct. 21 pct. – svarende til omtrent 6.400 børn – havde haft minimum 10 eller flere tilfælde af skolefravær i det sidste år, som vel og mærke ikke var lovligt fravær (sygdom eller lign.).

Vil undersøge risikofaktorerne

Formålet med projektet er at undersøge risikofaktorerne for skolefravær ud fra en gruppe af børn fra 0-9. klasse i fire forskellige skoler i omegnen af Aarhus. Såvel børn som forældre og lærere vil deltage.

På baggrund af resultaterne vil forskerne udarbejde forslag til indgreb for at undgå skolefravær.  

December 2012

 

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: