dot_animation
23.6.2024
13:7

Intelligent forsendelseskasse 
skaber jobs og eksport

Nystartet offentlig-privat innovationsprojekt vil give adgang til et globalt milliardmarked for sundhedsteknologi

”Den intelligente forsendelseskasse” – et nyt innovationsprojekt, som skal sikre bedre diagnosticering og optimeret håndtering af blod- og andre prøver på deres vej fra de praktiserende læger til analyse på sygehusene, og som Intelligent Systems A/S og Idéklinikken på Aalborg Universitetshospital er initiativtagere til – er i starten af januar blevet skudt i gang med kick-off møde på Odense Universitetshospital. Det er et af flere projekter, der fokuserer på at skabe en mere intelligent logistik til fremtidens sygehuse, og det forventes at skabe 25-30 arbejdspladser i Danmark over de næste år med mulighed for yderligere arbejdspladser de følgende år. Bl.a. i kraft af projektets internationale potentiale.

Fra starten har projektpartnerne bl.a. fokus på definering af brugernes krav til forsendelseskassen, den automatiserede proces på hospitalernes biokemiske afdelinger og rekvireringsprocesserne hos de praktiserende læger.

- De første konkrete aktiviteter drejer sig om at specificere og blive enige om kravene til de enkelte delløsninger, der skal udvikles i projektet. Herunder kravene til det overordnede IT-system, robotstyring, registrering af prøver samt sporbarhed og overvågning af temperaturer omkring prøverne – fra de er taget, og til de ankommer hos det biokemiske laboratorium på sygehuset. Dernæst fastlægger vi grænseflader med delløsninger samt grænseflader til eksterne systemer. Sideløbende går vi i gang med udviklingen af det overordnede sporbarheds- og styringssystem, som samler alle informationer i ”skyen” og indeholder systemets overordnede intelligens, fortæller Niki Nicolas Grigoriou, adm. direktør og Software Architect hos Intelligent Systems A/S, der er projektejer og har arbejdet med at planlægge projektets aktiviteter og milestones – både hvad angår egne aktiviteter og hele projektet – siden december 2012.

Behovet større end forventet

Han har store forventninger til projektet og det marked, som den intelligente forsendelseskasse skal være en del af.

- Behovet for en løsning, som den vi udvikler, er meget større end forventet. Jeg har været i dialog med flere hospitaler, som gerne vil anvende den, og det lader til, de vil ordre løsningen eller dele af den i dag. Eller hvis det var muligt i går, siger Niki Nicolas Grigoriou og tilføjer:

- Det er et unikt projekt, som vil skabe stor værdi for både patienter og sundhedspersonale. Og for den offentlige velfærd, da et automatiseret system vil give en positiv samfundsøkonomisk effekt i form af bl.a. kortere indlæggelsestider, hurtigere diagnosticering, tidligere behandling og færre sygedage. Samtidig øges effektiviteten, da de manuelle arbejdsgange automatiseres og laboratoriets personale kan fokusere på analyse og prøveresultater frem for på håndtering af logistik og udpakning af forsendelseskasser. 

Prisvindende idé

Idéen til projektet stammer fra idékonkurrencen ”RoboCall”, der blev afholdt på Aalborg Universitetshospital i 2010. Biokemiker og bioanalytiker Øjvind Thomasen, tidligere ansat ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, indsendte sin idé om, hvordan man kunne skabe et mere effektivt laboratorium ved hjælp af intelligent sporbarheds- og robotteknologi. Øjvind Thomasen og idéen vandt konkurrencen i kamp med ca. 43 andre forslag.

Internationalt potentiale

Offentlig-privat innovationssamarbejde styrker private virksomheders markedsposition i forhold til både aktuelle danske og udenlandske sygehusbyggerier, og mulighederne åbnes inden for den store globale sundhedssektor. Det mener Niki Nicolas Grigoriou og understreger, at den intelligente forsendelseskasse har potentiale til at nå langt ud over landets grænser, da der ikke findes et system magen til.

- Projektet vil give adgang til et globalt milliardmarked for sundhedsteknologi. Det vil derfor også skabe vækst i Danmark og forbedre konkurrenceevnen, da der er potentiale for eksport og for både at fastholde og skabe nye arbejdspladser. Hos Intelligent Systems arbejder vi med sporbarhedsteknologi inden for bl.a. industrielle områder og ser et stort potentiale i at anvende teknologien i sundhedsløsninger. Ved at udvikle løsninger til en så kritisk branche som sundhedssektoren vil vi kunne opbygge og styrke vores kompetencer inden for sporbarhedsteknologi, siger han.

”Mission critical”

Intelligent Systems A/S har siden 2006 udviklet og vedligeholdt højkvalitets-software, og 90 pct. af virksomhedens aktiviteter er projekter og opgaver uden for Danmarks grænser. Intelligent Systems udvikler den intelligens, der binder større systemer sammen, så de fungerer som et sammenhængende system. Disse systemer er hovedsageligt ”mission critical” eller forretningskritiske. 

Januar 2013

 

Principskitse af robot-løsningen til fuldauto-matisk udpakning af blodprøver. Udarbejdet af LT Automation A/S.


Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: