dot_animation
23.6.2024
13:33

Skaber 6.000 jobs
med grøn vækst

Fjernvarmen blandt de største jobskabere i 2013 med investeringer i solvarmeanlæg, geotermi, biomasse og kilometervis af nye ledningsnet

Fjernvarmeværkerne landet over investerer for ca. fem mia. kr. i 2013 i grøn vækst. Det skaber 6.000 arbejdspladser, viser undersøgelse fra Dansk Fjernvarme, der er interesseorganisation for godt 400 værker svarende til ca. 99 pct. af fjernvarmen herhjemme.

I 2012 har der været så meget gang i nye udvidelser og projekter, at der er gravet fjernvarmerør ned, bygget nye storskala solvarmeanlæg, bygget biomasseanlæg og meget mere for 3,7 mia. kr. Det har skabt ca. 4.400 grønne arbejdspladser og dermed i praksis skabt et kæmpe indkomstgrundlag for mange især ikke-faglærte og faglærte.

Og som nævnt bliver 2013 endnu bedre, både hvad investeringer og nye arbejdspladser angår.

- Det er investeringer, som indeholder alle de aspekter, samfundet har så stort behov for. De er grønne, de skaber grøn vækst og arbejdspladser, og for landets mange fjernvarmeforbrugere er de med til at sikre lave fjernvarmeregninger, siger direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme.

Den nye energiaftale

Folketinget vedtog med den nye energiaftale, at al el og varme i 2035 skal være fossilfri. Allerede i 2020 skal forbruget af fossile brændsler være halveret, hvilket kræver konvertering af rigtig mange naturgasfyr til fjernvarme. 100.000 har klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard selv peget på.

Det er kraftigt medvirkende til de store investeringer, som fjernvarmeværkerne foretager. Men investeringerne skyldes også økonomisk lyse udsigter.

- Fjernvarmeværkerne investerer i grønne teknologier, fordi det kan betale sig. Og det både på kort sigt og langt sigt. Det giver nemlig ikke blot grøn energi, men også billigere varme til forbrugerne, siger Kim Mortensen

Dertil kommer, at det også skaber jobs.

- Når man eksempelvis bygger et solvarmeanlæg, så skaber det en hel række af følgejobs i lokalområdet, hvilket typisk betyder ekstra arbejde til lokale entreprenører, håndværkere og rådgivere, siger Kim Mortensen.

Internationalt førende

Alt i alt bliver det til 6000 jobs i 2013. Og måske kan det blive til endnu flere. Danmark er nemlig internationalt førende indenfor fjernvarme, fordi man i mange årtier har haft tradition for at udnytte spildenergi fra elproduktion, industriproduktion og affaldsforbrænding til opvarmning af boliger, og fordi fjernvarmenettet er veludbygget. 63 procent af de danske boliger har fjernvarme.

Det er man ikke særlig god til i andre lande. På EU-plan har man mindre end 12 procent fjernvarme, og da man i vores nabolande årligt spilder energi for omkring 500 milliarder euro, eller 1000 euro per EU-borger, så er der nu fokus på energieffektivisering. Også fordi det vil give et kæmpe fald i udledningen af CO2.

Eksportfremgang

Potentialet for den danske fjernvarmeindustri er enorm, vurderer man hos Dansk Fjernvarme. Danske virksomheder kan levere ikke blot rør, målere og pumper, men også rådgivning, know-how og helhedsløsninger til især EU’s og verdens storbyer. Det skaber en række nye jobs.

Fjernvarmeindustrien forventer således en eksportfremgang på mindst 3,5 milliarder kroner og et par tusinde ekstra jobs frem mod 2015.

Februar 2013

 

Fjernvarmeværkerne i Danmark har for alvor sat gang i en grøn omstilling. I 2013 investerer de for fem mia. kr. i grønne løsninger. 

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: