dot_animation
26.5.2024
1:29

At motivere er vigtig del 
af fremtidens velfærdsteknologi

Opsamling og måling af data ved hjælp af sensorer er meget i fokus hos Veltek på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Fortæl, hvad problemet er – kontrol med vejrtrækning, bedre muskeltræning, inkontinens blandt kvinder osv. Og ingeniørerne i velfærdsteknologienheden Veltek på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet i Odense lægger sig i selen for at finde en løsning. Formålet er at udvikle produkter, der kan sættes i produktion og skabe arbejdspladser.

- Udgangspunktet er at spotte et behov, og vi har altid øjne og ører åbne, når vi kommer rundt blandt mennesker. Eksempelvis var det en tilfældig snak med en sygeplejerske på Odense Universitetshospital, som fik os til at kigge nærmere på den såkaldte PEP-fløjte, der bruges af mennesker med KOL, astma og andre kroniske lungesygdomme, fortæller Richard Beck og Anders Bøgild, civilingeniører i robotteknologi og ansat som henholdsvis ingeniør og videnskabelig assistent på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet.

- Det er vigtigt for disse mennesker at trække vejret så almindeligt som muligt og opretholde et bestemt tryk, når de puster ud. Ved at forbedre vejrtrækningen kan man modvirke risikoen for infektioner f.eks. i forbindelse med en kraftig lungebetændelse og før og efter operationer, og man kan træne sine lunger ved hjælp af denne PEP-fløjte. Det, sygeplejersken efterlyste, var et motiverende element, som stimulerer brugeren til at puste rigtigt ud i PEP-fløjten. I løbet af en uge havde vi lavet en løsning, hvor manometeret var blevet erstattet med en trykmåler, og der var blevet tilføjet en Bluetooth-forbindelse, som kan sende data videre til en iPad. Nu kan brugeren se, hvilket tryk der pustes med, og bliver belønnet med en film på iPad’en, når der pustes rigtigt. Filmen stopper med det samme, hvis der pustes for hårdt eller for blødt, forklarer Richard Beck.  

Spiller en særlig rolle

I Veltekenheden arbejder man inden for tre områder. Robotassisteret træning, sensorteknologi og kommunikationsteknologi. Sensorer spiller en særlig rolle for Richard Beck og Anders Bøgild, fordi dataanalyse – opsamling og måling af data – bliver en vigtig del af velfærdsteknologi i fremtiden.

- Ved hjælp af sensorer kan man f.eks. gøre et træningsredskab mere motiverende, man kan se, om man bruger det rigtigt, man kan følge udviklingen og effekten af træningen, og man kan dele data med en fysioterapeut, der rådgiver og vejleder én, siger Anders Bøgild og fortsætter:

- En elastik, vi arbejder med for tiden, er et sådant træningsredskab. Den bruges til muskeltræning. Vi har udviklet en elastiksensor, der måler kraften, man trækker med, og sender information herom til en smartphone, PC, tablet eller lignende. På f.eks. smartphonen kan man se, om man laver øvelserne rigtigt, og om man følger programmet, fysioterapeuten har lavet til én. Ved at opsamle data får man en historik, der gør, at man bedre kan følge sin fremgang. Vi bidrager med ingeniørdelen til et sådant projekt og samarbejder med psykologer og fysioterapeuter, der leverer den psykologiske og fysiske viden.

Q-sensor

Den motiverende faktor er også et vigtigt element i den såkaldte Q-sensor, der skal hjælpe kvinder, som lider af inkontinens. Nogle kvinder kan modvirke lidelsen ved at træne bækkenet, lave klemmeøvelser med underlivet. Q-sensoren monteres mellem en trykmåler og gummiposen, der klemmes på. Derved kan man måle og se effekten. Det både motiverer og øger funktionaliteten, påpeger Anders Bøgild.

Arbejder m-e-d brugeren

Målgruppen for velfærdsteknologi er brugeren, patienten. Til forskel fra sundhedsteknologi, der retter sig mod læger, sygeplejersker, fysioterapeuter osv.

- Vi gør noget m-e-d brugeren, ikke for. Vi passiverer ikke, men involverer, siger Richard Beck.

Robotassisteret træning ligger i den økonomisk tunge ende af de projekter, man arbejder med i Veltekenheden. Målet er i alle tilfælde at få mest mulig træning ud af færrest mulige penge. Med robotteknologi kan man erstatte standardtræningsmaskiner, idet robottens motor skal erstatte træningsmaskinens vægtklodser, og ved at koble sensorer på, kan man måle tryk.

- Robotten kan hjælpe med at gennemføre øvelserne og kan f.eks. simulere en lammelse i kroppen. Vi arbejder både med en dyr løsning til brug på sygehuse og i træningscentre og med en billigere, der skal bruges derhjemme. RoboTrainer og RoboTrainer Light hedder de to. Ved at koble forskellige værktøjer på kan man træne alle muskelgrupper på robotterne, forklarer Richard Beck.

Store projekter

Patient®home (Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt med fokus på nye teknologier og services til særligt rehabilitering og monitorering i den offentlige danske sundhedssektor), Fremtidens Træningsplatform (projekt med fokus på udvikling af træningsredskaber til hjemmebrug) og Patientkufferten (gør det muligt at udskrive patienter med f.eks. KOL tidligere i forløbet og flytte en del af behandlingen hjem til dem selv), er store projekter, som Veltek er engageret i. Det nyeste projekt er GameLab4Health, som netop er startet op på Odense Universitetshospital. Det er et innovativt laboratorium, som gør det muligt for virksomheder, der ikke har deres primære forretning inden for velfærdsteknologi, at udforske de kommercielle muligheder på området.

Sammen med private partnere

- Vi arbejder sammen med private partnere, som tager over, når et produkt er færdigudviklet og klar til produktion og lancering på markedet. Den private partner skal som regel skyde tid ind i projektet, og vi forlanger eksempelvis at få adgang til de data, som genereres af et færdigt produkt ude i det virkelige liv. På den måde kan vi følge op på et projekt/produkt og måske videreudvikle på det. Samarbejdet med den private partner skrues sammen individuelt og kan også indebære, at Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet får f.eks. 10 pct. af salgsprisen. Der er mange virksomheder, som henvender sig og gerne vil samarbejde med os, og potentialet i et projekt kan være rigtigt stort, idet vi ikke kun arbejder med syge mennesker, men kan også bidrage til udvikling af konsumprodukter til raske mennesker. Og raske mennesker er der trods alt langt flere af verden over end syge, siger Richard Beck og tilføjer:

- Selvfølgelig afhængig af hvilken virksomhed det er, som overtager et produkt, er de prototyper, vi fremstiller, typisk langt længere fremme end dem, virksomhederne selv kan præstere.

RoboTrainer Light bliver formentlig det første projekt, der resulterer i et færdigt produkt og en produktlancering.

Sensorer på størrelse med chips

En væsentlig brik i fremtidige projekter bliver sensorer på størrelse med print eller chips til computere.

- Vi er langt fremme med den teknologi, siger Anders Bøgild.

Februar 2013

  En elastiksensor måler kraften, man trækker med, og sender infor-mation herom til en smartphone, PC, tablet eller lignende, fortæller videnskabelig assistent Anders Bøgild.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: