dot_animation
23.6.2024
13:12

RealRobot - fremtidens slagteriarbejder

Udvikling af realtidsstyrede robotter skal bidrage til at sikre danske slagteriers konkurrenceevne på det globale marked

Konkurrencen i den globale kødindustri er hård, og omkostnings-effektiviseringer er nødvendige, hvis de danske slagterier skal være konkurrencedygtige med de udenlandske aktører. En del manuelle arbejdsprocesser er allerede automatiseret – særligt med udgangspunkt i ønsket om at nedbringe mængden af tunge løft og ensidigt gentaget arbejde.

Men der er stadig mange manuelle opgaver, som med fordel kan varetages af robotter, og som vil bidrage positivt til den danske konkurrenceevne på det globale marked.

Et særligt interessant indsatsområde er at automatisere komplicerede manuelle processer som f.eks. diverse typer af ophængning og individuel bedøvelse samt stikning af kyllinger ved hjælp af robotteknologiske løsninger. Udfordringerne på dette område er dog – set med robotteknologiske øjne –, at de slagtedyr og kødstykker, som ønskes håndteret, er karakteriseret ved både stor skrøbelighed og forskellighed samt en konstant varierende rumlig placering grundet bevægelser. Dette stiller store og nye krav til teknologierne, som i realtid skal være i stand til at se emnets størrelse og type og tage højde for bevægelser i selve håndteringsprocessen.

Realtidsstyrede robotter

Traditionelle industrirobotter bevæger sig efter forudbestemte baner – i nyere anvendelser baseret på sensorsignaler som f.eks. vision. Det betyder, at robotterne kun vanskeligt kan håndtere hurtige ændringer i omgivelserne og emnernes variation.

RealRobot sætter spot på udviklingen af realtidsstyrede robotter, som effektivt og autonomt kan varetage håndteringen af ukendte og ustrukturerede emner i delvist ukendte omgivelser på de danske slagterier. Projektet vil med udgangspunkt i en kortlægning af de danske slagteriers behov indledningsvist udvikle sensor- og robotteknologier til arbejdsopgaver omkring ophængning af slagtedyr og kødstykker.

Fokus er udviklingen af tre teknologier: Sensorer, som med høj hastighed kan opfatte, bearbejde og videregive information fra slagteprocessens varierende omverden. Robotteknologier, som med høj hastighed kan omsætte informationer fra sensorer til bevægelser. Og teknologisk samspil mellem sensorer og robotter, som i realtid muliggør løbende korrektioner af robottens bevægelser.

Sætter nye standarder

RealRobot-projektet sætter nye standarder for automatiseringsgraden af slagteribranchen. Projektet skal udvikle de grundlæggende teknologier, som kan danne grundlag for senere udvikling af realtidsstyrede robotter til slagterierne. Løsninger, som på sigt vil bidrage til i øget grad at reducere slagteriernes omkostninger og reducere i mængden af ensidigt gentaget arbejde og øge kvaliteten ved f.eks. bedøvelse og stikning af kyllinger og organudtagning.

Også i andre industrier

Set i et større perspektiv vil projektets resultater også kunne få afsmittende effektivt i andre industrier. De udviklede metoder og teknologier vil kunne anvendes til at forbedre traditionel anvendelse af robotteknologi i industrien. Gennem øget hastighed og tolerance over for variationer i materialer og opstillinger vil det give mulighed for mere fleksibel automatisering i virksomheder med mindre produktionsserier.

Projektet forventes afsluttet i april 2016.

Kilde: Innovationsnetværket RoboCluster.

Marts 2013

 

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: