dot_animation
6.12.2023
12:11

Forskning kan også
give værdi til
mindre virksomheder

Sådan lyder konklussionen efter matchmaking-arrangement, hvor især mindre og mellemstore fødevarevirksomheder fik mulighed for at mødes med forskere fra Aarhus Universitet

Det er ikke kun de helt store virksomheder, som kan få udbytte af at samarbejde med universitetsforskere. Det viste et matchmaking-arrangement på AU Foulum, hvor 45 virksomheder mødte forskere fra Aarhus Universitet.

Selvom også flere af de helt store virksomheder var repræsenteret, så kom hovedparten af deltagerne fra mindre og mellemstore virksomheder. Mange af deltagerne tog hjem med ny inspiration og konkrete forslag til, hvordan forskningen kan bidrage til at løse problemer med produkter og produktionsprocesser.

Produkter baseret på havtang

- Det har givet et fantastisk udbytte at deltage, siger Jens Møller, som er indehaver af virksomheden Jens Møller Products ApS, som bl.a. producerer kaviar baseret på havtang.

- Tidligere var det min fornemmelse, at mange forskere ikke var interesserede i at samarbejde med virksomhederne. De forskere, som deltog i arrangementet, ville afgjort gerne samarbejde – og jeg fandt ud af, at det vil vi kunne få stort udbytte af. Helt konkret vil vi nu få forskerne til at hjælpe med at undersøge mulighederne for at anvende krydderurter til at stabilisere nogle af vores produkter. Målet er at kunne anvende naturlige antioxidanter til at forbedre holdbarheden, forklarer Jens Møller.

Jens Møller Products ApS er en mindre virksomhed med 10 ansatte, som i de senere år har oplevet en rivende udvikling. Virksomheden startede for 25 år siden i kælderen under Jens Møllers parcelhus i Lemvig. Nu er virksomheden netop flyttet til tidssvarende lokaler i Herning, og Jens Møller forventer at ansætte yderligere fem medarbejdere i løbet af 2013.

- På den lange bane vil vi også gerne samarbejde med forskerne om at udvikle produkterne i forhold til forbrugerønsker og markedstrends. Vi tror, at vores produkter har et enormt potentiale i forhold til fremtidens efterspørgsel på sunde og bæredygtige produkter, siger Jens Møller.

Is til helt særlige behov

Is er måske ikke lige et produkt, som man ville placere i kategorien ”sunde fødevarer”, men i nogle situationer kan is være lige det, som lægen anbefaler. Det fortæller konsulent Mette Dannesboe fra virksomheden Is fra Skarø.

Virksomheden producerer primært økologisk gourmetis af høj kvalitet. Herudover producerer virksomheden specialdesignede isprodukter til f.eks. kræft- og nyrepatienter. Produkterne er baseret på valle og komælk for at give et højt proteinindhold. For flere patientgrupper er det også ønskeligt med et lavt sukkerindhold, og det er derfor en udfordring at søde produkterne.

- Vi bruger bl.a. birkesaft og sukkertang for at minimere sukkerindholdet, men vi vil gerne bruge Stevia for at reducere sukkerindholdet yderligere. Det giver imidlertid nogle smagsmæssige udfordringer. På mødet i dag har vi fundet frem til forskere, som vil kunne hjælpe os med at løse disse udfordringer, fortæller Mette Dannesboe.

Giver værdi til forskningen

Det er ofte større virksomheder, som har de fleste ressourcer og den bedste ekspertise til at samarbejde med forskningen. Alligevel kan forskningsmiljøerne få et stort udbytte af at samarbejde med mindre og mellemstore virksomheder – og der må meget gerne komme nye virksomheder til. Det fortæller forskergruppeleder, lektor Jette Feveile Young fra Institut for Fødevarer, som var en af initiativtagerne til ”Mød en forsker”.

- I mange forskningsprogrammer er der krav om, at der er samarbejde med virksomheder, og i nogle tilfælde skal det være mindre eller mellemstore virksomheder. Som forskere har vi en tendens til at samarbejde med de samme virksomheder. Matchmaking-arrangementet giver mulighed for at møde nye virksomheder, som vi ikke havde tænkt, at vi kunne samarbejde med, siger Jette Feveile Young.

Forud for arrangementet, der var arrangeret i et samarbejde mellem Agro Business Park, Enterprise Europe Network, Region Midtjylland, Future Food Innovation, Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Aarhus Universitet, havde forskere og virksomheder udarbejdet profilbeskrivelser af dem selv. Det gav både virksomhederne og forskerne mulighed for at booke møder med hinanden i løbet af dagen. Selve arrangementet blev indledt med korte oplæg fra forskerne, som bl.a. gav eksempler på nogle af de mangeartede opgaver, som udføres for forskellige virksomheder.

April 2013

 

Matchmaking-arrangementet, der foregik på Aarhus Universitet, Forsknings-center Foulum, tiltrak i alt 45 virksomheder.

Mod_Forsker-6600-M_Jens_moeller_caviart.jpg - Højre billede 251x285

Jens Møller, indehaver af virksomheden Jens Møller Products ApS, som bl.a. producerer kaviar baseret på havtang.

Mod_Forsker-6611-M_Mette_Dannesbo_skaroe_is.jpg - Højre billede 223x275

Mette Dannesbo, konsulent i virksomheden Is fra Skarø.

 

 

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: