dot_animation
6.12.2023
12:24

Fabrikken der producerer innovation

IBC Innovationsfabrikken vil transformere danske virksomheder og organisationer fra arbejdsstyrker til innovationsstyrker

I 30 år blev der produceret træbeskyttelse i bygningen, der er et unikt bygningsværk opført i træ og ligger i udkanten af Kolding. GORI fabrikken var nytænkende i sin konstruktion med produktion, produktudvikling, administration, salg, ledelse og kantine samlet i et og samme rum. I 2010 flyttede GORI den sidste produktion til Vamdrup, og to år senere startede en ny produktion op i den unikke bygning. En produktion af idéer, projekter og uddannelse.

Her har IBC International Business College etableret IBC Innovationsfabrikken – et viden- og kompetencecenter med innovation som omdrejningspunkt.

- Det er vores ambition at være med til at transformere danske virksomheder og organisationer fra arbejdsstyrker til innovationsstyrker. Det kræver en ny arbejdskultur, nye kompetencer og arbejdsredskaber, som understøtter innovation. Og det afspejler sig i et læringsmiljø, der i fysisk form er utraditionel, inspirerende og åben, siger chefkonsulent Hans Mikkelsen.

Uddannelse i innovationstankegang

IBC Innovationsfabrikken har fokus på voksenuddannelse og beskrives som en træningsbane for fremtidens innovative medarbejdere. Her kan virksomheder mødes og udvikle sig i samspil med eksperter og praktikere.

- Vi tilbyder uddannelse i innovationstankegang og byder ind med vores erfaring i organisationsudvikling og kompetence i uddannelse. To ting der skal til, for at innovationstankegangen kommer til at virke. Og to ting, der er kendetegnet ved det, vi er bedst til – at arbejde med mennesker og forretningsudvikling, siger chefkonsulent Johnny Ryser og fortsætter:

- Det er vigtigt at bryde med vanetænkning for at fremme kreativitet og innovation, og det opnår man bedst ved at sætte forskellige mennesker sammen, mennesker med forskellige profiler, kompetencer osv. Diversitet er med til at understøtte innovationsprocessen og sikre, at der kommer noget værdiskabende ud af det.

Strukturerer processen

Men blot springe ud i det skal man bestemt heller ikke, pointerer Johnny Ryser.

- Ofte når medarbejdere i en virksomhed søger efter løsninger på de udfordringer, de står overfor, springer de fra ord til handling. I dagligdagens søgen efter løbende forbedringer af f.eks. arbejdsgange kan det være en ganske god tilgang. Ønsker en virksomhed imidlertid et mere solidt grundlag for en beslutning, kan vores innovationsmetoder strukturere processen. Det er vigtigt at indkredse problemområdet, som man ønsker at innovere på. Vi tager os tid til at afdække det og sikre, at vi har de rigtige data at arbejde med. Den efterfølgende kreative fase fører til en række løsningsforslag, som gennem en prioritering danner grundlaget for implementering af ”det nye”. En proces, der kan være lang og sej, og som vi bidrager til med teori, sparring, input og afdækning på vejen frem mod to-tre løsningsforslag, siger han og suppleres af Hans Mikkelsen:

- En af vores metoder er at arbejde meget med prototyper. Dyb indsigt i udfordringerne og hurtigt fremstillede prototyper på løsninger er det, der driver os videre i processen. På den måde får man hurtigt prøvet nogen ting af og får en erfaring at bygge videre på.

Fablab og prototypeværksted

I GORI fabrikkens tidligere udviklingsafdeling er der indrettet et prototypeværksted, hvor kursister, virksomheder og iværksættere kan konkretisere deres idéer i forskellige former for materiale. Prototypeværkstedet rummer også et Fablab, et koncept (udviklet i USA) til digital produktion, som består af en række mini-fabrikationsmaskiner som 3D-printer, laserskærer m.m. Fablab’et anvendes også til træning af virksomheder i indførelse af digitalisering og automatisering – to af de muligheder, Danmarks små og mellemstore virksomheder kan anvende for at kunne øge produktiviteten.

Fantastisk innovationsværktøj

Innovation er en proces, betoner de to, og derfor kan f.eks. LEAN være et fantastisk innovationsværktøj.

- Lidt provokerende sagt kan LEAN bringe dig så tæt på radikal innovation, man kan komme, siger Johnny Ryser og tilføjer:

- En LEAN-proces anvendt som innovationsværktøj sætter fokus på processer og organisation, går efter nye produktionsprocesser og prøver at lære virksomheder at bruge besparelsestænkning til at skabe udviklingstænkning. Det giver forståelse for, hvad der skal til for at frigøre energi i en virksomhed og tænke nyt, få en anden helhedsorienteret tilgang til tingene osv.

Johnny Ryser sammenfatter det, IBC Innovationsfabrikken har at byde ind med, i tre kompetencer.

- Evnen til at afkode, hvad der er vigtigt. Evnen til at omsætte det til noget, man kan tjene penge på. Evnen til at optimere en operationsmodel, siger han.

Europæisk standard

IBC Innovationsfabrikken deltager – sammen med DTU – på Danmarks vegne i arbejdet med at udvikle en europæisk standard for innovationsledelse, som bliver godkendt til sommer. Den bliver et værktøj for små og mellemstore virksomheder og en anvisning på, hvordan de får taget hul på innovationsprocessen.

Maj 2013

 

Johnny Ryser (t.v.) og Hans Mikkelsen – chefkonsulenter på IBC Innovationsfabrikken.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: