dot_animation
23.6.2024
12:23

Banebrydende hospitalslogistik

IHL-konceptet – et dansk udviklet system med potentiale til et kæmpe eksporteventyr – vil betyde en revolution af arbejdsgangene på sygehusene

Intelligent hospitalslogistik (IHL), et innovativt lager- og logistiksystem til eksisterende og nye sygehuse, har været på tegnebrættet i knap to år og opnår nu tilsagn fra Markedsmodningsfonden (tidligere Fornyelsesfonden) på i alt 12 mio. kr., hvilket er det største tilsagn i fondens historie. IHL er et system, hvor tøj, mad, medicin, instrumenter, udstyr og meget andet kommer ud af væggen, lige præcis hvor og når plejepersonalet har brug for det. Alt skal være tilgængeligt inden for 25 meter og fem minutter.

Markedsmodningsfonden og styregruppen for Partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation finder projektet spændende og perspektivrigt. Det store tilskud gives til at konkretisere og teste IHL, som har et stort potentiale for at effektivisere og forbedre hospitalernes logistik og som fremtidigt eksporteventyr.

- De logistikteknologier, man anvender i dag, er i virkeligheden meget gammeldags. IHL er skræddersyet til hospitaler, anvender flere nye teknologier og er noget af det mest nyskabende, vi har set, siger chefkonsulent Ole Teglgaard, DNV-Gødstrup.

Tænker ud af boksen

IHL er udviklet og beskrevet siden 2010 og er allerede anbefalet i et af de 10 pejlemærker, som Danske Regioner har udstukket for de kommende sygehusbyggerier. Med støtten fra Markedsmodningsfonden bliver det nu muligt at færdigudvikle, afprøve, tilpasse og demonstrere systemet.

- Det specielle ved IHL er, at vi tænker ud af boksen. På traditionelle sygehuse er det portører, der flytter rundt med alt det, som bruges. Så erstatter man portøren med en AGV, men det er stadig de samme problemer. Med IHL kommer det, du har brug for, ud af væggen, når det skal bruges, siger Ole Nielsen, indehaver af Logi Systems, som er en af hovedkræfterne i projektet.

- IHL-konceptet vil betyde en revolution af arbejdsgangene på sygehusene – med bl.a. effektivitet, bedre kapacitetsudnyttelse og sporbarhed. Det er et dansk udviklet system med potentialet til et kæmpe eksporteventyr, siger Niki Grigoriou, CEO i Intelligent Systems, som også har været med til at designe projektet fra starten.

Nemmere at være ansat

- Med IHL sparer vi en masse kvadratmeter, øger effektiviteten og så bliver det uendeligt meget nemmere at være ansat på et hospital, som har IHL, siger IHL-projektleder Ole Klinkby, Sales Development Manager hos NNE Pharmaplan.

Det store tilskud til projektet betyder, at IHL nu skal konkretiseres og testes af 18 danske virksomheder, herunder fem danske hospitaler, som deltager i projektet. Ikke mindst fra hospitalernes side ser man frem til at få afprøvet IHL i praksis.

- IHL-projektet giver Odense Universitetshospital, OUH, en mulighed for at se en mockup af store dele af den automatiserede logistikløsning, som der arbejdes med i forbindelse med Nyt OUH. Det er ofte en fordel at få ting visualiseret, inden man skal tage så store beslutninger, som valg af et logistikanlæg jo er, siger Lars Krause, indkøbs- og logistikchef på OUH.

Frigør personalet

I et anlægsperspektiv skal IHL reducere behovet for investering i lager og logistik ved simpelthen at reducere størrelsen af det totale varelager, behovet for bufferlagre på afdelingerne og behovet for plads til logistikken. I et driftsperspektiv skal IHL bidrage til øget effektivitet, mindre spild og øget trivsel, når personalet får frigjort tid til de egentlige opgaver med behandling og sygepleje.

Juli 2013

 

IHL er et innovativt lager- og logistiksystem til eksisterende og nye sygehuse.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: