dot_animation
26.5.2024
2:28

Ny grøn videns- og erhvervsklynge

Den stigende globale befolkningstilvækst øger efterspørgslen på mad, energi og andre ressourcer, som skabes af biomasser

En ny klyngesatsning, BioCluster Foulum, skal på sigt blive et internationalt kraftcenter for udvikling af nye løsninger til det biobaserede samfund. Det er vurderingen, at der er store perspektiver i at udvikle nye grønne og bæredygtige løsninger – og at der kan skabes mange nye danske jobs i denne grønne omstilling.

Den stigende globale befolkningstilvækst øger efterspørgslen på mad, energi og andre ressourcer, som skabes af biomasser. Desuden kan biomasser fremadrettet anvendes til mange nye formål, og nye produkter udviklet på baggrund af biomasser kan på en række områder erstatte andre knappe ressourcer.  

Et af Europas førende

I Foulum ved Viborg findes et af Europas førende videns- og innovationsmiljøer inden for produktion, separation og konvertering af biomasse. Her er Aarhus Universitet Foulum hjemstedet for unik forskning inden for dyrkning og raffinering af grønne biomasser, mens Agro Business Park fokuserer på at omsætte viden via innovation og vidensiværksætteri inden for dette faglige område.

Som et led i at imødekomme det stigende behov for innovative løsninger i den grønne omstilling har et konsortium bestående af Aarhus Universitet, Landbrug & Fødevarer, Viborg Kommune, VIBORGegnens Erhvervsråd, Region Midtjylland og Agro Business Park netop igangsat det toårige projekt  BioCluster Foulum.

Ny forskning og innovation

BioCluster Foulum forankres i Agro Business Park i Foulum, og den nye erhvervsklynge henvender sig til virksomheder, iværksættere, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder, som beskæftiger sig med aktiviteter i forhold til dyrkning, konvertering og udnyttelse af biomasser. Projektet skal bygge videre på det eksisterende og specialiserede videns-og inkubationsmiljø, der er i Foulum. Og skal være med til at sikre, at ny forskning og innovation inden for det biobaserede område anvendes til opstart af nye virksomheder og til udvikling af nye forretningsområder for eksisterende virksomheder.

Et forprojekt

BioCluster Foulum opstartes som et forprojekt, der skal afklare forretningspotentialerne i initiativet, udvikle konceptet og kendskabet til miljøet i Foulum, samt være med til at udvikle relationerne mellem klyngens interessenter. Dermed vil forprojektet kunne bidrage til at udpege en række indsatsområder, som forventes at kunne skabe flere hundrede nye job i og omkring Foulum.

August 2013

  BioCluster Foulum forankres i Agro Business Park i Foulum.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: