dot_animation
26.5.2024
2:28

Afrikansk affald skal udnyttes bedre  

Teknologisk Institut leder et nyt treårigt EU-projekt, som skal sikre, at mange tusinde tons biologisk affald i Afrika kan omdannes til biokemikalier, brændstof, gødning, foder og fødevarer

Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet skal i samarbejde med forskere fra Sverige, Italien og Malaysia finde ud af, hvordan afrikanske spildprodukter fra landbruget og frugtindustrien bedst kan udnyttes og skabe værdi for afrikanerne i stedet for at gå tabt under Afrikas stærke sol på lossepladsen.

Det afrikanske affald består af mange forskellige råvarer herunder f.eks. bananer, der er den mest udbredte frugt i verden, og af rodfrugten cassava, som Ghana alene i 2009 producerede 12,2 mio. tons af. Det svarer til 2,4 mio. tons affald fra cassavaproduktionen på bare et år. Med den rigtige teknologi tilpasset de afrikanske forhold kan bioaffaldet udnyttes til biokemikalier, brændstof, gødning, foder og fødevareingredienser.

Enorme mængder af ressourcer

- Der er jo enorme mængder af ressourcer gemt i Afrikas affald, idet 80-90 pct. af affaldet består af stivelse og hermed letomsættelige sukkerstoffer. Det paradoksale spild af fødevarer skyldes manglende køle- og frysekapaciteter og opbevaringsmuligheder samt dårlige høst- og indsamlingsmetoder, fortæller projektleder Anne-Belinda Bjerre fra Teknologisk Institut og fortsætter:

- Vores egne beregninger viser, at alene i affaldet fra Ghanas største stivelsesafgrøde cassava er der energi nok til at forsyne en tredjedel af behovet i den danske transportsektor.

Afrika-katalog

I projektet skal unge afrikanske ph.d’ere og post. doc.’s lave en sukkeropløsning af henholdsvis bananer og cassava ved at tilsætte enzymer og efterfølgende udvalgte mikroorganismer, hvorved sukkeret fermenteres til f.eks. ethanol, mælkesyre og aminosyrer. Fermenteringsprodukterne skal oprenses, mens den faste rest bliver til organisk gødning – og både udstyr, ingredienser, arbejdsprocesser og udbyttet skal beskrives og dokumenteres i projektet. Forskerne skal analysere og sammenligne forsøgsresultaterne fra konvertering af det mest udbredte afrikanske affald, herunder bl.a. bananer, cassava, oliven, sorghum, risskaller, solsikker, søde kartofler, sukkerrør og bomuldshalm. Projektet munder ud i et Afrika-katalog med en oversigt og ”opskrifter” på den mest optimale udnyttelse af affaldsressourcerne.

I projektet ”Biowaste for sustainable products” vil forskerne ud af afrikansk bioaffald bl.a. udvikle en ny type organisk gødning som erstatning for NPK gødning. Den afrikanske jord er mere udpint end den danske, og for en afrikansk bonde koster traditionel NPK gødning i visse lande ti gange så meget som for en dansk landmand.

Bioraffinaderi i hvert land

- Min drøm er, at vi får lavet et bioraffinaderi i hvert afrikansk land. Mange afrikanere lever på et eksistensminimum med en ulige fordeling af ressourcerne, og landende har hårdt brug for knowhow til at øge udbyttet af naturens ressourcer. Målet er, at vi om få år kan tage repræsentanter fra den danske fødevareindustri og energisektor med til Afrika og lave spinn-off af projektet til gavn både for afrikanerne og for dansk erhvervsliv, siger Anne-Belinda Bjerre.

Forventningen er, at projektet kan føre til ny handel for danske virksomheder med den lokale landbrugs- og fødevareindustri i Ghana, Kenya, Marokko, Sydafrika og Egypten.

August 2013

 

Det afrikanske affald består af mange forskellige råvarer – herunder f.eks. bananer, der er den mest udbredte frugt i verden.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: