dot_animation
23.6.2024
12:37

Bioenergi-virksomheder
indgår samarbejdsaftaler
i Kina

Innovationsnetværket for Biomasse har succes med proaktiv indsats inden for partnersøgning i Kina

Seks samarbejdsaftaler til en anslået værdi af syv-10 mio. kr. blev i  juli 2013 underskrevet i Beijing som resultat af Innovationsnetværket for Biomasses satsning på Kina. Aftalerne viser, at det kan være en god forretning for samfundet at støtte danske virksomheder i deres internationaliseringsproces på vanskelige markeder.

Det kinesiske marked for bioenergi og miljøteknologi rummer enorme muligheder, men det er samtidig en svær udfordring for danske virksomheder at gennemskue, hvordan tingene fungerer. Der er stor interesse for dansk teknologi og knowhow i Kina, men mange af de henvendelser, som danske virksomheder får fra Kina, viser sig ofte at være useriøse og spild af tid. Derfor vælger mange virksomheder Kina fra.

Af den årsag har Innovationsnetværket for Biomasse valgt at gøre en proaktiv indsats inden for partnersøgning i Kina. Via et samarbejde med eksportkonsulent Audrey Wenyuan Zhu fra NordDanmarks EU-kontor har Innovationsnetværket for Biomasse i dag opbygget et solidt netværk inden for bioenergi i Kina, som kommer Innovationsnetværkets medlemsvirksomheder til gavn. Indtil videre har et besøg fra en virksomhedsdelegation i maj resulteret i seks samarbejdsaftaler for hhv. Filcon A/S, Scale Biofuel ApS, AEM Engineering/Gosmer Biogas og Renew Energy A/S. Flere aftaler er under forhandling, og der kommer en ny kinesisk delegation i september, så forhåbningerne om yderligere succes er store.

Aftaler af forskellig karakter

Samarbejdsaftalerne, der blev underskrevet under et EU-eksportfremstød i overværelse af Antonio Tajani, EU vicepræsident og kommisær for Industri og Iværksætteri, har forskellig karakter: Joint venture-samarbejde, technology transfer, fælles R&D-aktiviteter og konsulentbistand. Fælles for dem alle er dog, at de ikke var kommet i stand uden indsatsen fra Innovationsnetværket for Biomasse, som både hjalp med at formidle kontakten og bidrog med assistance under de konkrete forhandlinger.

- Det har været en meget positiv oplevelse at samarbejde med Innovationsnetværket for Biomasse og derigennem bliv matchet med en seriøs, kinesisk partner. For en lille virksomhed som Renew Energy A/S er det en næsten uoverkommelig opgave at få etableret kontakt med de rigtige virksomheder og gennemført de første forhandlinger, som fører til aftaler, siger direktør Poul Ejner Rasmussen, Renew Energy A/S.

Fra Kina til Foulum

Agro Business Park, som leder sekretariatet for Innovationsnetværket for Biomasse og står for aktiviteterne, har også selv indgået en aftale med en kinesisk virksomhed. Beijing Zhnongnuo Jiaxin High-Tech Co. forhandler landbrugsteknologier og ønsker efter et besøg i Foulum at åbne et kontor i Agro Business Park. Herfra skal en medarbejder identificere danske produkter, som egner sig til det kinesiske marked, hvor der er stigende efterspørgsel efter miljøvenlige landbrugsteknologier.

- Det glæder os, at en dør til det kinesiske marked nu åbner sig for danske virksomheder her i Foulum. Vi ser frem til at assistere vores nye lejer i deres bestræbelser på at finde danske partnere med produkter, som egner sig til det kinesiske marked, udtaler projektleder på Kina-aktiviteterne Louise Krogh Johnson.

Enterprise Europe Network

Agro Business Park og NordDanmarks EU-kontor er begge partnere i Enterprise Europe Network, som er et globalt netværk af erhvervsfremmeaktører, der har fokus på at hjælpe små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner med at finde nye samarbejdspartnere i udlandet. To kinesiske Enterprise Europe Network-organisationer har derfor været naturlige samarbejdspartnere.

August 2013

 

Filcon A/S' ejer og adm. direktør Flemming Christensen til venstre underskriver samarbejdsaftale med Yu Qilin, repræsentant for virksomheden Zhejiang Huanxing Machinery Co. EU vicepræsident Antonio Tajani ses i midten. Foto: European Union, 2013.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: