dot_animation
26.5.2024
2:29

Kønsdiversitet fremmer innovation

”E-arbejdsbogen ”Sådan får du succes med kønsdiversitet” vender ”pligten” til en ”værdi” for virksomhedens vision og innovation”, siger de to forfattere

- Kvinder tænker anderledes og ser anderledes på forretningsgang end mænd. Kvinder sætter spørgsmålstegn ved måden, ting bliver gjort på, og ser andre måder at gøre tingene på. Kvinder har andre typer af netværk, erfaring, viden og uddannelse. Der er brug for flere kvinder i erhvervslivet, så vi kan få den skæve kønsfordeling udlignet. For det er nu engang sådan, at jo mere forskellige vi er, jo større grad af kønsdiversitet der er i en organisation, jo bedre resultater opnås der. Og jo mere innovation skabes der. Det ved vi fra undersøgelser.

Det siger Helle Rosdahl Lund, ledelsesrådgiver og direktør i tænketanken CBAF. Sammen med Charlotte Alexandra Pedersen, adm. direktør i virksomhed, der sælger medicinsk udstyr, har hun udviklet e-arbejdsbogen ”Sådan får du succes med kønsdiversitet”.

- Det er en arbejdsbog, som vender ”pligten” til en ”værdi” for virksomhedens vision og innovation, siger Helle Rosdahl Lund videre og refererer med ordet pligt til regeringens beslutning fra april 2013 om, at der fremover skal arbejdes hen imod en mere balanceret kønsfordeling i både private og offentlige virksomheder. Og hun fortsætter:

- Der er beviseligt en værdi ved at balancere andelen af de kompetente mænd og kvinder, hvis det både implementeres og italesættes på den rigtige facon. Vi har samlet vores viden om kønsdiversitet i en enkel e-arbejdsbog, for det er nemlig vigtigt, at det kommende arbejde med kønsdiversitet og herunder også politikker og rapportering af resultaterne har rodfæste i de forretningsmæssige grunde i stedet for noget ”man bare skal”.

Den bedste innovation

Netop forskelligheden giver den bedste innovation for virksomhederne. Det gælder i alle brancher, mener Helle Rosdahl Lund. Man skal gå efter medarbejdere, der vil sætte spørgsmålstegn ved tingene, skabe dynamik, se en sag fra flere sider – og desuden er kønsdiversitet en væsentlig drivkraft for innovation.

Både hun og Charlotte Alexandra Pedersen har mange års erfaring fra det private erhvervsliv, og begge har prøvet at være ”første kvinde” og bryde mønstret i virksomhederne. Begge har også rådgivet virksomheder i deres arbejde med kønsdiversitet og talentmanagement. Det er disse erfaringer, der er blevet til e-arbejdsbogen ”Sådan får du succes med kønsdiversitet”. Bogen er lavet online, og hele tankesættet bag den er i høj grad et resultat af innovativt arbejde.

Internettet som udviklingsrum

- Bogen gør det muligt at bruge internettet som sit eget udviklingsrum. Vores udgangspunkt har været, at vi ville finde en anden måde at formidle viden på, og kønsdiversitet er indarbejdet som en del af fundamentet for de processer, man kommer igennem. Slutresultatet, man står med, når man har arbejdet sig igennem bogens fem faser, er en komplet virksomhedscase for ens virksomhed. Undervejs får man glæde af vores viden og erfaringer fra andre virksomheder, og man bliver understøttet af forskellige værktøjer hele vejen igennem. Desuden kan man hente inspiration fra en analyse af 39 danske virksomheders syn på diversitet og tiltag, der skal få flere kvinder i ledelse, forklarer Helle Rosdahl Lund og tilføjer, at der også kan arbejdes med bogen på iPad.

E-arbejdsbogen er den første sin art, men nok ikke den sidste. Internettets markant stigende betydning i alle livets og erhvervslivets faser peger i den retning.

- Eksempelvis bruges sociale netværk som Facebook, LinkedIn m.fl. af rigtigt mange mennesker til at løse opgaver i virksomheder. Også når det gælder innovation. Man søger hjælp fra sit netværk, når man står over for problemer, man ikke umiddelbart kan løse. På den måde kan man også få testet en idé af, en produktidé eksempelvis, og via den respons, man får, vurdere, om det er en god eller en dårlig idé, siger Helle Rosdahl Lund.

Kvinders særlige forudsætninger

At kønsdiversitet fremmer innovation, bl.a. inden for produktudvikling, begrunder hun med kvinders særlige forudsætninger for at vide noget om og gøre erfaringer med produkter. Dels fordi mange kvinder sidder som indkøbschefer i virksomheder, og dels fordi det hovedsageligt er kvinder, der bestemmer familiens indkøb og således repræsenterer en stor købekraft.

Kønsdiversitet får en større plads i erhvervslivet i de kommende år. Det er Helle Rosdahl Lund ikke i tvivl om. Og ikke kun på grund af lovindgreb og regeringsbeslutninger.

- Vores unge synes, at det er helt naturligt at blande mænd og kvinder, så ret beset tror jeg, at kønsdiversitet kommer sådan lidt af sig selv i fremtiden, siger hun.

Ikke så gode i Danmark

Lige nu er der dog et stykke vej at gå, for ”her i Danmark er vi ikke så gode til kønsdiversitet, som vi gerne vil tro”, påpeger Helle Rosdahl Lund.

- Der sidder ikke mange kvinder i toppen af erhvervslivet her i landet, hverken det private eller det offentlige. Og der er mange fordomme om, hvorfor det er sådan. Egentlig står det meget dårligt til, siger hun og tilføjer:

- Hvis vi skal kunne konkurrere i fremtiden, er vi nødt til at tænke på kønsdiversitet. Ellers bliver vi kørt bagud.

August 2013

  Helle Rosdahl Lund, ledelsesrådgiver og direktør i tænketanken CBAF.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: