dot_animation
26.5.2024
2:30

Innovation vil forøge
værditilvæksten
med 2,1 mia. kr.

En netop offentliggjort rapport udarbejdet af Centre for Economic and Business Research fra CBS og DJØF viser, at Danmark kan mindske arbejdsløsheden og øge BNP gennem flere innovative virksomheder

Den 20. december 2012 lancerede regeringen sin nye innovationsstrategi, hvor man argumenterer for, at Danmark skal i top 5, når det kommer til innovative virksomheder i OECD landende. Hvis Danmark skal nå denne målsætning, vil det betyde, at 5.400 flere danske virksomheder skal være innovative. Ifølge en netop offentliggjort rapport fra Centre for Economic and Business Research (CBS) og DJØF vil dette føre til en 0,27 procent vækst i Danmarks BNP, og en værditilvækst på 2,1 mia. kr. kroner i den private sektor - en rapport som bliver bakket op af eksperterne.

- Vi har gennemført mere end 230 innovationsprojekter for en lang række danske og udenlandske virksomheder, og det er tydeligt at se, at virksomheder, som er innovative, vækster. Når virksomhederne først har fået øjnene op for fordelene ved innovation, ser vi dem ofte igen. Mange virksomheder, som ikke tidligere har beskæftiget sig med innovation, har nu en hel række projekter i støbeskeen, forklarer partner og managing director for det strategiske innovationshus Artlinco, Robert B. Riedel.

Ifølge rapporten vil en øget andel af innovative virksomheder betyde, at Danmarks velstand vil blive forøget, da BNP vil stige. Ligeledes viser rapporten, at innovation vil øge virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne og derved forbedre Danmarks eksport og beskæftigelse.

De innovative slår resten

Rapporten viser, at innovative virksomheder i den private sektor har en 5,6 pct. højere bruttoværditilvækst end de virksomheder, som ikke er innovative. Derudover vil ansatte i innovative virksomheder skabe en højere værditilvækst for virksomheden målt pr. præsteret time. Baggrunden for dette skal findes i den konkurrencefordel, som ansatte i innovative virksomheder skaber, fortæller Robert B. Riedel.

- Når du ansætter personer med et innovativt mindset, så ansætter du samtidig personer, som ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger. Sådanne ansatte er med til at sikre virksomhederne en stærk konkurrenceevne, da det giver muligheder for at være de første med nye produkter, dem med de bedste produkter eller dem med de billigste produkter, fortæller Robert B. Riedel.

Skal sparke gang i hjulene

Udover den øgede konkurrenceevne og andre umiddelbare fordele ved innovation, så viser rapporten, at innovation vil være til væsentlig gavn for det danske samfund. Rapporten argumenterer, at den forbedrede konkurrenceevne vil øge Danmarks eksport og derved beskæftigelsen, reallønnen og forbruget. Derudover vil større aktivitet i den private sektor forbedre de offentlige finanser, gennem skatter og afgifter, og derved muligøre et større offentligt forbrug eller lavere skatter.

- Vi er utrolig glade for, at denne rapport nu underbygger det, som vi har prædiket længe – at vejen frem for danske virksomheder går gennem innovation. Vi håber, at rapporten kan være med til at overbevise virksomhederne om, at innovation er noget, som alle bør beskæftige sig med, og at det virkelig kan betale sig på den lange bane, slutter Robert B. Riedel.

September 2013

 

Robert B. Riedel - partner og managing director i Artlinco.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: