dot_animation
23.6.2024
12:42

Nyt dansk NH3-konsortium

Konsortiet skal udvikle teknologi til at udnytte ammoniaks unikke, men ret ukendte egenskab som medie for lagring af energi – og derigennem være med til at indfri Danmarks vision om at være 100 pct. fossilfrit i 2050

Danmark skal være 100 pct. fossilfrit i 2050 bl.a. gennem udbygning af vindenergi og udnyttelse af biomasse. For at kunne realisere denne vision skal alle grene af den danske energisektor (strøm, varme, transport osv.) være fuldt integrerede og med mulighed for lagring af energi i stor skala. Batterier og andre lagringsteknikker har alle styrker og svagheder, men ingen har endnu vist sig at være praktiske eller økonomiske.

Ved at udnytte ammoniak (NH3 vandfri ammoniak) som lagringsmedie konverteres den elektriske energi til flydende brændstof og lagres eller transporteres dernæst i almindelige metaltanke til, hvor eller hvornår det skal bruges – ligesom ved daglig transport og brug af flydende gødning. Desuden er NH3 100 pct. emissionsfri, og når det bruges som alternativt brændstof, er det også fuldstændig CO2 neutralt.

NH3-teknologien er oprindeligt udviklet af NH3 Canada, men er nu tilgængelig i hele Europa via en central base i Vitus Bering Innovation Park i Horsens, og det nyligt integrerede spin-off er nu i luften og opererer som NH3 Europa ApS. Derudover er den nye danske virksomhed også et stiftende medlem af NH3 DK konsortiet og fungerer som gruppens teknologiske koordinator.

Det bedste af to verdener

En af grundlæggerne af både den canadiske og danske NH3-virksomhed, adm. direktør Robert Leth, kunne ikke være mere tilfreds:

- Det her repræsenterer det bedste af to verdener for os. Jeg er født her og immigrerede til Canada sammen med min familie som barn. Og nu efter næsten 15 år som fortaler for import af danske vindmøller til Nordamerika, kan vi endelig gengælde det ved at bringe unik, canadisk teknologi til Danmark. Det er her, vi har den største chance for at vokse og udnytte vores radikale nye tilgang til energilagring – til senere implementering i hele Europa.

Partnerne i konsortiet

Agro Business Park, der er Danmarks førende organisation for iværksætteri og innovation inden for landbrug, fødevarer, bioenergi og miljøteknologi og har stor fokus på udvikling af biomasse- og bioenergiløsninger, kommer til at fungere som sekretariat. Henning Lyngsø Foged, der leder aktiviteter vedrørende innovative landbrugsmiljøteknologier i Agro Business Park, udtaler om NH3 DK-samarbejdet:

- I dag bruges NH3 primært som flydende gødning eller som råvare ved produktion af kunstgødning. Hvis vi kan tage dette produkt, som allerede kendes og anvendes i landbruget, og producere det fra vedvarende energi, så åbner vi op for en verden af muligheder, der passer rigtig godt ind i den overordnede danske kontekst, hvor vi forudser grøn elektricitet spille en større rolle, og hvor vi ser produkter baseret på fossile brændstoffer blive udfaset til gavn for biobaserede økonomier.

De to andre partnere er Insero Business Services fra Horsens, som bliver projektkoordinator, og Aarhus Universitet, som udgør konsortiets videnskabelige fundament.

Lagring af overskuds-el

Morten Dam Rasmussen, viceinstitutleder på Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet, siger:

- Vi er nødt til at finde metoder til at lagre overskudselektricitet. Produktionen af flydende transportbrændstoffer er en udfordring for de samfund, der søger grønne energiløsninger, og brugen af NH3 ser ud til at være vejen frem med nogle interessante konverteringsrater, som sikkert kan forbedres ved at tilføre projektet endnu mere ingeniørvidenskab.

Den første af sin slags

NH3 DK-konsortiets første opgave er at udvikle ”BETA Project One” – et demonstrationsprojekt af et driftsanlæg, der producerer NH3 på stedet udelukkende ved hjælp af vindenergi og ved kun at bruge rindende vand og luft som råmaterialer. Anlægget forventes opført i 2014 og vil på mange måder blive den første af sin slags i verden.

September 2013

 

Henning Lyngsø Foged 
- leder aktiviteter vedrørende innovative landbrugsmiljøteknologier i Agro Business Park.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: