dot_animation
26.5.2024
2:33

Fokus på forretningsudvikling
inden for sundheds-IT og velfærdsteknologi

Innovationskraft og internationalisering øges gennem samarbejde mellem de små og mellemstore virksomheder og de etablerede virksomheder, lyder det fra velfærdsklyngen Welfare Tech

Danmark har i de senere år intensiveret arbejdet med at udbrede og høste gevinsterne ved telemedicin, sundheds-IT og velfærdsteknologi. Både i kommuner, regioner og på nationalt plan er der stort politisk fokus på området, som har resulteret i nye handlingsplaner, strategier og en lang række innovationsprojekter. Senest er en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi med 75 mio. kr. til investeringer i ny telemedicin sat i verden for skabe bedre sammenhænge på tværs af sundhedssektoren og sikre behandling, der tager afsæt i den enkelte borger/patients behov.

Alligevel synes det svært for især de små og mellemstore danske virksomheder, der kan levere løsninger til området, at bide sig fast på markedet og realisere de forretningsmuligheder, den offentlige efterspørgsel åbner op for. Både nationalt og internationalt.

Skal denne tendens vendes, bør der i højere grad sættes fokus på forretningsudvikling via kommercielle leverancer, lyder opfordringen fra velfærdsklyngen Welfare Tech.

Hjemmemarked forudsætning for eksport

- Det danske hjemmemarked skal (i videst muligt omfang) bruges til, at danske virksomheder får udviklet, testet og afprøvet konkurrencedygtige produkter og leverancer, som efterfølgende skaleres og eksporteres til det globale marked – og på den måde blive til en reel vækstindustri for Danmark, siger Henrik Kagenow, direktør i Welfare Tech.

Welfare Tech opfordrer virksomheder til at søger samarbejde i konsortier med andre virksomheder, hvor de i fællesskab udvikler og leverer løsninger og samlede leverancer. De skal gå sammen og pulje deres knowhow, så de bliver konkurrencedygtige i offentlige, store udbud. Og gerne i samarbejde med internationale partnere, der har markedskendskab og netværk på andre geografiske markeder.

- Fællesskabet øger innovationskraften og giver volumen til at byde på og levere store opgaver. Vi ser, at de store, etablerede virksomheder kan trække underskoven af små virksomheder med sig og skabe afsætningsmuligheder i nye sammenhænge og på nye markeder, mens de små nichevirksomheder kan skabe dynamik og tilføje specialistviden til store virksomheder, som kan bruges til innovation og produktmodning af nye løsninger. Det giver et gensidigt udbytte af styrkepositioner og kompetencer og netværk og kontakter, som kan føre til mersalg, siger Henrik Kagenow.

Vi skal handle nu

MedCom, der i mange år har arbejdet med sundhedsdata og standardiseringer, har indgået et samarbejde med velfærdsklyngen Welfare Tech, som skal bane vejen for, at flere danske virksomheder realiserer forretningspotentialet inden for sundheds-IT.

- Danmark ligger i førerfeltet, når det gælder IT-understøttelse af sammenhængende patientforløb, ikke mindst takket været et tæt samarbejde mellem det offentlige og private IT-leverandører. Men vi skal handle nu og give danske virksomheder mulighed for at innovere og afprøve deres løsninger i driftssituationer, hvis vi ikke skal overhales af andre nationer, siger Lars Hulbæk, souschef i MedCom.

Øger innovationskraft og forretningspotentiale

En af de virksomheder, som høster gevinster gennem samarbejde med andre virksomheder, er det danske softwarefirma CareCom, der bl.a. har udviklet produktet HealthTerm. Et produkt, som gør det muligt at håndtere klassifikationer og terminologi (Master Data Management) mellem og i forskellige IT-systemer inden for sundhedsindustrien, så man får ens og struktureret dokumentation på tværs af organisationer og enheder.

- CareCom har et frugtbart samarbejde med Systematic, som betyder, at vores niche inden for indholdsstyring bliver fyldt udnyttet med fælles internationale ambitioner. Vi byder sammen med Systematic på Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Sjælland, hvor vores håndtering af standardiseret dataindhold i tæt integration til patientjournalsystemet Columna muliggør semantisk fællessprog mellem modulerne. Samtidig udgør en sådan fælles reference et stærkt udgangspunkt for eksport med hurtigere adgang til nye markeder, hvor sprog og klassifikationer er anderledes, mens CareCom opnår international styrke, siger Vice President of Operation hos CareCom A/S, Annika Sonne Hansen. 

September 2013

  Henrik Kagenow -  direktør i Welfare Tech.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: