dot_animation
23.6.2024
13:2

Springbræt til robotteknologi i affaldssektoren

En projektgruppe støttet af Innovationsnetværket RoboCluster er i gang med at kortlægge de robotteknologiske muligheder – målet er grundigere affaldssortering

I Danmark indsamles hvert år omkring 15 millioner tons affald. Disse enorme mængder kan betragtes som en stor ressource for genbrug af råmaterialer. Trods det gennemføres der på nuværende tidspunkt ikke fuldstændige genanvendelsesprocesser. Desuden genanvendes kun halvdelen af elektronisk skrot, som indeholder værdifulde metaller og sjældne jordarter.

Det skyldes bl.a., at der i affaldssektoren er mangel på teknologier, der kan adskille affaldskilderne fra hinanden. Ved udviklingen af sådanne teknologier kunne man i højere grad udnytte de potentialer, der ligger i de store mængder affald. Derfor sætter en projektgruppe finansieret af Innovationsnetværket RoboCluster nu fokus på mulighederne for at udvikle og anvende automation til affaldsbehandling. Projektet har fået navnet Platypus.

Udviklingsmuligheder

Med Platypus er det målet at give et overblik over udviklingsmuligheder for robot- og sensorteknologier til området. Med andre ord skaber projektet et overordnet billede af, hvilke teknologiske muligheder, der findes på affaldsområdet. Herved kan projektet betragtes som et springbræt til en række nye projekter og et første skridt på vejen mod en fremtidig bedre genanvendelse af dansk affald.

Affaldssortering foregår stadig i høj grad manuelt eller ved lavteknologiske løsninger. Det er derfor projektets forventning, at en øget implementering af robotteknologi og automation kan mindske afhængigheden af manuel sortering og samtidig gøre behandlingsprocessen af affaldet mere grundig. Ligeledes forventes det, at projektets kortlægning vil føre til teknologiske projekter med potentiale for reduktion i procesomkostninger, produkter af højere værdi og et bedre arbejdsmiljø.

Genanvendelsesaktiviteter

Projektet udarbejder indledningsvist en undersøgelse af de genanvendelsesaktiviteter, der i forvejen finder sted i Danmark til at behandle affald som elskrot, tekstilaffald og industriaffald. På denne baggrund vil man udvælge virksomheder, som kan være mulige kandidater til at anvende automatiserede sorteringsteknologier i fremtiden.

Dernæst er det målet at analysere de udvalgte virksomheders behandlings- og genanvendelsesaktiviteter. Herunder er der to særligt vigtige mål. Først vil man identificere de områder i processerne, hvor manuel sortering er nødvendig, men som muligvis kan erstattes af automatiserede teknologier. Dernæst vil man karakterisere de materiale- og affaldsstrømme, som det giver mening at behandle yderligere for at øge kvaliteten eller for at kunne genanvende flere ressourcer.

Projektet skal ende ud i tekniske løsningsforslag og mulige automatiseringskoncepter til de medvirkende virksomheder.

Involverede partnere

De involverede partnere i projektet, der er støttet af Innovationsnetværket RoboCluster og løber frem til den 30. maj 2014, er Averhoff A/S, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet, og Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet. Projektet vil desuden drage fordel af den allerede eksisterende platform for INNOSORT-konsortiet, som omfatter en række relevante virksomheder i affalds- og ressourcesektoren.

Oktober 2013

  I affaldssektoren er der mangel på teknologier, der kan adskille affaldskilderne fra hinanden.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: