dot_animation
26.5.2024
0:47

Skaber udvikling i rekordmange
danske virksomheder 

Innovationsnetværk Danmarks 22 landsdækkende netværk skabte i 2012 innovation i 870 virksomheder – det hidtil bedste resultat i netværkenes historie 

Der er sket en markant fremgang i resultaterne af Innovationsnetværk Danmarks 22 landsdækkende netværk. I 2012 skabte netværkene innovation i 870 virksomheder. Det er en tredobling siden opstarten i 2007 og det bedste resultat i netværkets historie. Det viser Innovationsnetværk Danmarks ”Performanceregnskab 2013”.

Innovationsnetværk Danmark skal bygge bro mellem videninstitutioner og især små og mellemstore virksomheder, som ikke er vant til at inddrage forskere i deres udviklingsaktiviteter.

Uddannelsesminister Morten Østergaard glæder sig over den store effekt, som netværkene har for de danske virksomheder.

- Der er hård, global konkurrence om at være dygtigst til at omsætte viden og ideer til resultater og dermed til vækst og velfærd. Det er dokumenteret, at virksomheder, der deltager i klynger og innovationsnetværk, forbedrer deres muligheder for at udvikle nye produkter, serviceydelser eller processer. Fremgangen i Innovationsnetværk Danmark er særdeles positiv og viser, at netværkerne skaber resultater. Vi skal sikre os, at den positive udvikling fortsætter ved også at blive dygtigere til at koble små og mellemstore virksomheder på globale vidennetværk, så de hurtigt får adgang til den nyeste viden og teknologi, siger Morten Østergaard.

Kompetencer og vækstmuligheder

De 22 innovationsnetværk er hver især specialiseret inden for et fagligt område, hvor Danmark har stærke kompetencer og gode vækstmuligheder, f.eks. robotteknologi, it, livsstil, biomasse, miljøteknologi og offshore.

I innovationsstrategien ”Danmark – Løsningernes land” lægger regeringen op til, at danske innovationsnetværk styrkes og udvikles ved bl.a. at øge det internationale samarbejde med de bedste netværk i Europa og den øvrige verden.

Uddannelsesministeriet og syv andre ministerier, regionerne og KL har i 2013 fremlagt en samlet strategi for, hvordan Danmark styrker og professionaliserer de danske klynger og innovationsværk. Målet er at skabe nye innovationer i mindst tusind virksomheder om året, som kan resultere i en omsætningsvækst i milliardklassen.

Tre Guld-certifikater

Resultaterne for de nationale innovationsnetværk er ikke kun bemærkelsesværdige i dansk sammenhæng. EU belønner de dygtigste klynger med en såkaldt Guld-certificering, Cluster Excellence Gold Label. Indtil videre har tre danske innovationsnetværk opnået Guld-certifikat. Det er Innovationsnetværket for Livsstil - Bolig & Beklædning, Innovationsnetværket Biopeople og Innovationsnetværket Offshore Energy.

Innovationsnetværk Danmark

Innovationsnetværk Danmark blev oprettet i 2007 og har siden skabt samarbejde mellem videninstitutioner (universiteter, GTS-institutter, professionshøjskoler, erhvervsskoler med videre) og 1800 virksomheder, der ikke før havde samarbejdet med en videninstitution.

Innovationsnetværk Danmark består af 22 landsdækkende netværk. I hvert netværk deltager i gennemsnit 335 virksomheder og 19 videninstitutioner
Uddannelsesministeriet medfinansierer Innovationsnetværk Danmark med 70 mio. kr. årligt. De deltagende virksomheder finansierer selv deres deltagelse med et samlet beløb svarende til 80-100 mio. kr. årligt.

Performanceregnskab 2013

Hvert år opgør Uddannelsesministeriet innovationsnetværkenes samlede aktiviteter og resultater i et performanceregnskab, der bl.a. måler på, i hvor høj grad videnoverførslen fra netværkene førte til innovation, f.eks. nye produkter og ydelser.

Oktober 2013

 

”Fremgangen i Innovationsnetværk Danmark er særdeles positiv og viser, at netværkerne skaber resultater”, siger uddannelsesminister Morten Østergaard. Foto: Kim Vadskær.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: