dot_animation
23.6.2024
13:5

Eksporterer dansk ældrevelfærd til Kina og Taiwan

Omfattende industrialisering og urbanisering har skabt afstand mellem voksne børn og deres forældre, så de ikke i samme grad som tidligere bor og lever sammen

Velfærdsdesignerne hos innovationsvirksomheden Copenhagen Living Lab har siden nytår udviklet et tæt samarbejde med kommuner, universiteter og entreprenører i Kina og Taiwan omkring etablering af bedre rammer og betingelser for det stigende antal af ældre i de to regioner.

Behovet for nytænkning er opstået i takt med, at det kinesiske samfund har ændret sig. Traditionelt har kinesiske og taiwanesiske familier levet flere generationer under samme tag, men den omfattende industrialisering og urbanisering har skabt afstand mellem voksne børn og deres forældre, så de ikke i samme grad som tidligere bor og lever sammen.

Rådgivning og undervisning

Thomas Hammer-Jakobsen, der er founding partner og chairman i Copenhagen Living Lab, har i løbet af 2013 givet flere indledende forelæsninger og præsentationer i Taiwan: Som key note speaker ved The International Conference on Age-Friendly Cities i YiLan distriktet. Præsentation for Pong Dong distriktet af, hvordan det danske samfund tager sig af de ældre. Forelæsning på Taiwan National University i hovedstaden Taipei. Social Design Lab med sundhedsforvaltningen i Taipei kommune og Wan Huas kommunale sundhedscenter.

Formålet med virksomhedens hidtidige engagement i Taiwan har været at bane vejen for konkrete rådgivningsprojekter i forbindelse med etablering af ældrevenlige byer.

Konsulentbistand i Kina

I Kina er Copenhagen Living Lab, sammen med en række danske partnere, kommet noget længere i processen. Her er netop indgået et letter of intent med en lokal entreprenørvirksomhed, der i den vestkinesiske storby Chongqing skal opføre 79.000 kvm. ældreboliger. Dette arbejde driver Copenhagen Living Lab i samarbejde med Aalborg Care Consortium.

Derudover varetager man uddannelse og rådgivning af kommunale myndigheder, hovedentreprenøren samt en række underleverandører i arbejdet med at etablere ældreboliger med den ældres behov i centrum.

- I Danmark er vi meget langt fremme i forhold til at skabe innovative rammer omkring vores ældres liv. Det gælder udformningen af plejehjem og andre boformer for ældre, men det handler i høj grad også om at skabe løsninger, der f.eks. imødegår ensomhed, skaber aktive ældreliv og giver os mere intelligente hjælpemidler. Aftalerne med kineserne går på at eksportere vores viden og erfaringer i form af partnerskabsbaseret konsulentbistand, siger Thomas Hammer-Jakobsen.

Copenhagen Living Labs konkrete projekter i Kina: Rådgivning af hovedentreprenøren bag opførelse af 79.000 m2 ældreboliger i Chongqing. Indledende samarbejde med China Alliance of the Senior Industry Association omkring opsætning af standarder for levende ældremiljøer. Indledende dialog og rådgivning af kommunale myndigheder og universiteter i Chongqing omkring social service og ældreomsorg.

Copenhagen Living Lab

Copenhagen Living Lab arbejder med innovation for at bidrage til at skabe vækst og velfærd. Det gør man ved at arbejde strategisk og operationelt med offentlige organisationer og private virksomheder, der efterspørger stærkt styrede innovationsprocesser i bestræbelserne på at optimere kvalitet, ydeevne og forretning. Man tager afsæt i etnografisk metode, i nysgerrighed, der udfordrer det selvfølgelige, og ved anvendelse af proceskonsulenter med solid ledelseserfaring.

November 2013

  I Kina er netop indgået et letter of intent med en lokal entreprenør-virksomhed, der i den vestkinesiske storby Chongqing skal opføre 79.000 kvm. ældreboliger.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: