dot_animation
6.12.2023
11:22

Undersøger proteinhydrolysaters evne
til at modvirke fedme og diabetes 

Diet4Life står bag videnstungt fødevareforskningsprojekt, som Agro Business Innovation A/S og Seed Capital Denmark har investeret i

Agro Business Innovation A/S har sammen med Seed Capital Denmark investeret i et videnstungt fødevareforskningsprojekt , der skal undersøge, om kosttilskud baseret på specifikke proteinhydrolysater kan modvirke udvikling af fedme og diabetes og dermed anvendes i forbindelse med vægtkontrol.

Bag forskningsprojektet står virksomheden Diet4Life ApS, der er stiftet af Jan Stagsted, biokemiker, dr. med. og seniorforsker ved Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet. 

Ved hjælp af forsøg med rotter og grise undersøger Diet4Life den langsigtede virkning af regelmæssigt indtag af specifikke proteiner forbehandlet og spaltet med bestemte enzymer. Det er hensigten at undersøge egnetheden som kosttilskud, og om de specifikke proteinhydrolysater virker appetitregulerende. 

- Incitamentet til at investere i Diet4Life har været, at vi igennem flere år har fulgt Jans forskning på Aarhus Universitet og tror på det kommercielle potentiale i Diet4life. Livsstilssygdomme som fedme og diabetes er en global udfordring, og fødevarer og sundhed bliver stadig mere sammenkædet, udtaler Lars Visbech Sørensen, direktør i Agro Business Innovation A/S, der er et selvstændigt, privat kapitalselskab under Agro Business Park med midler til risikovillige investeringer i den tidlige fase af en virksomheds liv. Der investeres udelukkende i virksomheder inden for jordbrug, fødevarer, biomasse og miljøteknologi.

Første spin-off

Diet4Life er det første spin-off fra Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet.  

- Etableringen af Diet4Life er et vigtigt skridt i at kommercialisere dele af den fødevareforskning, der forgår på instituttet, og vi ser frem til et godt og tæt, fremtidigt samarbejde med Diet4life. Dette første spin-off kan forhåbentlig give et øget fokus på vigtigheden i kommercialisering af viden og dermed en øget andel af spin-offs fra forskningen, udtaler Michelle Williams, institutleder ved Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet.  

Stort marked

Livsstilsrelaterede sygdomme som diabetes og fedme udgør en stigende udfordring for menneskeheden og sundhedssystemerne i de fleste dele af den udviklede verden. Ifølge internationale vurderinger forventer man, at mindst 20 pct. af verdens befolkning vil udvikle livsstilsrelaterede sygdomme, og med en population på syv mia. mennesker er potentialet for produkter, der kan modvirke denne udvikling, og som bl.a. Diet4life forsker i, stort. Ifølge WHO var de direkte sundhedsomkostninger til fedmerelaterede sygdomme over EUR 10 mia. i 2010.  

- Den globale fedmeepidemi er et velkendt faktum, men det er omkostningerne ikke. Vi har en tro på, at væksten inden for denne sektor kan blive enorm, og at Diet4life har et kæmpe potentiale, siger Frank Knudsen, Investment Director i SEED Capital, der er den største venturefond i Danmark inden for pre-seed og seed-segmentet og er specialiseret i at identificere og udvikle nye og innovative teknologivirksomheder. SEED Capital administrerer både privat venturekapital og offentlige midler via innovationsmiljøet DTU Symbion Innovation og forvalter i dag ca. 1,8 mia. kr. og har omkring 65 selskaber i sin portefølje.    

Kosttilskud baseret på naturlige fødevareingredienser vil formentlig kunne opnå hurtigere og billigere implementering og udvise færre bivirkninger end medicinbaserede tiltag.

November 2013

 

Jan Stagsted, biokemiker, dr. med. og seniorforsker ved Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet.
Foto: Janne Hansen, Aarhus Universitet. 

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: