dot_animation
23.6.2024
13:7

Dansk smerteforskning giver bedre medicin

Avanceret smerteforskning skal vende udviklingen for afprøvning af lægemidler i Danmark

Ca. 16 procent af verdens befolkning lider af kroniske smerter, som ofte ikke kan afhjælpes optimalt af eksisterende smertepræparater. Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI), Aalborg Universitet er verdens førende smerteforskningscenter, som i 25 år målrettet har forsket inden for nye teknologier til måling af smerter og anvendelse af disse til at vurdere lægemidlers effekt på smertesystemet.  

Gennem mange års tværfaglig grundforskning står man i dag med en platform af smerte bio-markører, der har et meget stort kommercielt potentiale. Smerte bio-markørerne kan hjælpe den farmaceutiske industri til på et tidligt stadie i udviklingsprocessen at bestemme, om et stof har effekt, og i givet fald på hvilke kroniske smertepatienter, præparatet vil kunne virke.

Hermed kan lægemiddeludviklingen optimeres, og den farmaceutiske industri spare penge og tid. Målet er i løbet af få år tilbyde den farmaceutiske industri de mest avancerede metoder og faciliteter til afprøvning af nye smertepræparater.

Kroniske smerter i bevægeapparat

I 2010 fik Aalborg Universitet sammen med Aalborg Universitetshospital og virksomhederne Nordic Bioscience og CCBR en bevilling fra Højteknologifonden. Med professor Lars Arendt-Nielsen i spidsen har projektet forsket i, hvordan man kan optimere behandlingen af kroniske smerter i patienters bevægeapparat, f.eks. ved slidgigt.

For at afdække, hvad der sker med nervesystemet, når den enkelte patient lider af kroniske smerter, har forskerne foretaget målinger af patienternes smerter.

Dette har ført til en bedre forståelse for, hvorfor patienter føler smerter på den måde, de gør. Denne forståelse for, hvordan nerve – og smertesystemet fungerer, betyder, at forskerne har været i stand til at udvikle behandlingsmetoder- og teknologier, der er skræddersyet til den enkelte patient. På den måde sikres patienterne en langt mere effektiv og optimal behandling af deres smerter, da denne kan tilpasses individuelt.

Banebrydende opdagelser

- Lars Arendt-Nielsen og hans team har virkelig gjort banebrydende opdagelser inden for smerteforskning, og disse opdagelser kan være med til at forbedre livskvaliteten for de mange tusinder, som hver dag lever med konstant smerte i kroppen, siger Jørgen Mads Clausen, formand for Højteknologifonden.

Forskerteamets enestående resultater har tilmed skabt massiv interesse inden for den farmaceutiske industri, hvor der er arbejdes på at skabe et samarbejde, der skal munde ud i afprøvning og profilering af nye produkter til smertebehandling.

November 2013

  Højteknologifondens PasteurPris tilfalder i år professor Lars Arendt-Nielsen fra Aalborg Universitet. Uddannelses-minister Morten Østergaard, Højteknologi-fondens formand Jørgen Mads Clausen og Højteknologifondens næstformand Klaus Bock overrækker her prisen. Billedet herunder viser Lars Arendt-Nielsen.ce1513_21428_lars-arendt-nielsen.jpg - Højre billede 626x735

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: