dot_animation
23.6.2024
14:14

10.000 nye arbejdspladser i Danmark

Det kan blive en realitet inden for pelsbranchen i løbet af de næste otte-ti år, mener direktør Jens Jørgen Madsen og begrunder sin optimisme med specielt én dansk opfindelse

- Pelsbranchen kan skabe op imod 10.000 nye arbejdsplader herhjemme i løbet af de næste otte-ti år. Hvis vi – det danske samfund, regeringen, kommunerne – vil. Og vil vi ikke, går arbejdspladserne til andre lande.

Det siger Jens Jørgen Madsen, direktør i Hedensted Gruppen, som leverer maskiner og udstyr til pelsdyravlere. Der er specielt én grund til, at han tør fremkomme med dette postulat, denne forudsigelse. Og der er specielt én forudsætning, som skal opfyldes, for at de mange nye arbejdspladser kan blive en realitet.

- Ikke mindst opfindelsen af den såkaldte FIX-2 pelsningsmaskine er baggrunden for min optimisme og tro på fremtidige ekspansionsmuligheder i den danske pelsbranche. Den opfindelse er blandt de fem vigtigste ting, der er sket i branchen inden for de sidste fem år, og som har rykket branchen mest. Den har sænket antallet af mandetimer i pelseriet drastisk. Vi er gået fra 10 håndteringer af det enkelte skind ned til blot tre. Dertil kommer en masse logistiske besparelser, og samlet set har FIX-2 pelsningsmaskinen reduceret behovet for bemanding fra 10 mand til to, fortæller Jens Jørgen Madsen og fortsætter:

- Hvor alt arbejdet i pelseriet tidligere blev lavet med hænder, har vi i dag fået automatiseret det hele. I kraft af vores teknologi kan vi konkurrere på produktion i Danmark. Og så selvfølgelig fordi transport af levende dyr til eksempelvis Kina er for dyr, samtidig med at afstanden til den førende viden om minkproduktion, der befinder sig i Østersøregionen, gør det dyrt og besværligt at holde sig opdateret fra Kina. Men det kræver, at vi teknologisk fortsætter med at udvikle og nytænke. Ellers kan vi ikke fastholde gevinsten ved at pelse her i landet.

Åbenhed præger branchen

I Danmark har vi den største indtjening pr. skind. På det punkt ”banker” vi både polakker og kinesere, som Jens Jørgen Madsen udtrykker det. En reminiscens fra andelstanken er en medvirkende årsag hertil, mener han. Nemlig den udprægede åbenhed, som præger pelsbranchen herhjemme.

- Vi tør fortælle naboen noget, her kommer der viden ud til producenterne – viden som især genereres af Kopenhagen Fur, der er et andelsselskab ejet af danske pelsdyravlere og verdens største auktionshus for pelsskind. Denne vidensdeling betyder, at hele den danske pelsbranche hurtigt kan ændre kurs. Et eksempel herpå er udviklingen af en skindtype med kortere hår. Ved avl i Danmark har man sænket hårlængden, og det kommer alle pelsdyravlerne til gode, siger Jens Jørgen Madsen.

Fokus er, hvor produktionen er

Kan vi fastholde denne vidensdeling, og kan vi skubbe endnu hårdere på, når det gælder innovation, kan Danmark fastholde sin position som videncenter på pelsområdet, understreger HG-direktøren. Og dermed sin konkurrenceevne.

- Hvis vi derimod ikke bevarer viden og hjerner i Danmark, mister vi også produktionen på et tidspunkt, siger Jens Jørgen Madsen og henviser til, hvad der tidligere er sket i branchen.

- Viden, innovation og fokus i pelsbranchen er der, hvor produktionen er. Engang var Frankfurt i Tyskland centrum for det færdige pelsværk (kåber, jakker osv.), men så flyttede tyskerne produktionen til Grækenland, og viden, innovation og fokus begyndte at flytte bagefter. Nu er de så i gang med at rykke produktionen af det færdige pelsværk til Kina, og passer vi ikke på, flytter viden, innovation og fokus med. På et tidspunkt har kineserne overtaget det hele. Inklusive arbejdspladserne, siger Jens Jørgen Madsen.

Forudsætningen

Skal det ikke ske, men skal vi i stedet for få de op imod 10.000 nye arbejdspladser –  omkring 3.000 inden for den primære produktion og de øvrige 6-7.000 inden for afledte brancher – henover de næste otte-ti år, er det en forudsætning, at de danske pelsdyravlere får adgang til at ekspandere.

- Det kræver, at de kan få de nødvendige byggetilladelser fra kommunerne, hvilket det kniber meget med i øjeblikket. Hvorfor det er sådan kan være lidt svært at forstå, når nu det er en kendsgerning, at intet andet sted i verden med minkavl er der så meget fokus på dyrevelfærd som hos danske pelsdyravlere, fastslår Jens Jørgen Madsen.

Brugerdrevet innovation

Innovation i hans egen virksomhed, Hedensted Gruppen, er 100 pct. brugerdrevet.

- Vi satser ikke hele butikken på ét stort udviklingsprojekt, men opfanger ønsker hos kunderne om forbedringer og ændringer på vores produkter. Og imødekommer dem. Vores holdning er, at innovation skal kunne sælges. En forkromet løsning, der er alt for dyr og nærmest usælgelig, kan vi ikke bruge til noget, siger Jens Jørgen Madsen.

Ud over at sælge egne maskiner er Hedensted Gruppen også forhandler af forskellige andre produkter, bl.a. den omtalte FIX-2 pelsningsmaskine med en markedsandel i Danmark på 80 pct.

December 2011

 

Direktør Jens Jørgen Madsen, Hedensted Gruppen.207603.jpg 793x

Opfindelsen af den såkaldte FIX-2 pelsningsmaskine er blandt de fem vigtigste ting, der er sket i pelsbranchen inden for de sidste fem år, og som har rykket branchen mest, mener Jens Jørgen Madsen, direktør i Hedensted Gruppen.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: