dot_animation
23.6.2024
13:26

Innovationspriser til larvefødder, vandsensor og tørreenhedsbeholder

For 10. gang har Agro Business Park afholdt sin innovationskonkurrence

Vinderne af Agro Business Parks innovationskonkurrence 2013 blev kåret i forbindelse med et arrangement under temaet ”Fremtidens iværksættere i den biobaserede økonomi”. Vinderprojekterne er et drejeligt larvebæltemodul til jordbrugets robotter, traktorer og tungtlastede vogne, en sensor til kontinuerlige målinger af bakteriekoncentration i drikkevand og en fleksibel tørreenhedsbeholder til målrettet absorbering af fugt i fødevarer og/eller prøvematerialer.

Vinderne blev bedømt af et fagligt dommerpanel bestående af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, VIBORGegnens Erhvervsråd, Aarhus Universitet, Viborg Kommune, VIFU, Kongskilde Industries, Dalgas Innovation og Agro Business Park.

Større udbytter i jordbruget

I jordbruget er der større fokus på at bruge bælter på køretøjerne, fordi de mindsker sammentrykningen af vækstlaget og dermed giver op til 20 pct. større udbytter ved, at der undgås strukturskader i marken.

Keld Kjærhus Bertelsen har udviklet et skånsomt og drejeligt larvebæltemodul – TurnTrac – til jordbrugets robotter, traktorer og tungtlastede vogne. Det unikke ved TurnTrac er, at det kombinerer hjulets gode drejeevne og bælters gode bæreevne, så der kun opstår ét kørespor, og overfladeskader undgås, fordi TurnTrack-bæltet er sammensat således, at den ikke skrider på overfladen p.g.a. dens særlige bæreevne.

- Jeg har længe arbejdet på idéen og fandt en mulighed i Agro Business Parks innovationskonkurrence til endelig at få prøvet den af. At jeg nu er en af dette års vindere giver mig mulighed for at afsætte tid til det videre udviklingsarbejde og efterfølgende gennem bl.a. Agro Business Park at få gang i de frugtbare samarbejder og i forretningen, så produktet kan komme ud at virke i den virkelige verden. Det er det, jeg brænder for, siger Keld Kjærhus Bertelsen.

Forbedret kvalitetssikring af drikkevand

SBT Aqua udvikler en sensor, der automatisk foretager løbende målinger af bakteriekoncentrationen i drikkevand ved hjælp af en ny teknologi, der er baseret på elektriske signaler. Sensoren kan detektere og registrere enkelte bakterier og dermed opnå en meget præcis indikation af, om der er forurening i vandledningsnettet. I kontrast til andre hurtige analysemetoder foregår al måling automatisk og kontinuerligt, hvilket betyder, at måleresultater kan leveres med det samme direkte til vandværkerne. Derved spares både medarbejderressourcer til prøveudtagning og værdifuld tid til kontrol af prøver, og en eventuel forurening kan dermed opdages i tide.

Særpris til tørreenhedsbeholder

Projektet FlexiDryBag vinder årets særpris på kr. 25.000 i kategorien ”Reduktion af biologisk svind i korn, frø og biomasse”. Bag projektet står seniorforsker ved Aarhus Universitet Helle Weber Ravn.

FlexiDryBag er en simpel, fleksibel og samlet tørreenhedsbeholder, der i forskellige udformninger målrettet kan absorbere vand/fugt fra et fugtigt fødevare- og/eller prøvemateriale, der ønskes tørret og konserveret til opbevaring. Indholdet i det samlede FlexiDryBag-produkt er styret af formål og anvendelse, og alle nødvendige materialer til formålet er samlet i posen – f.eks. tørreenhed, handsker, fugtindikator og brugsanvisning.

Tørringsprocessen sker ved at placere tørreenheden så tæt på mediet som muligt for at opnå en hurtig tørring. Når mediet har opnået den rette tørhedsgrad, fjernes tørreenheden. Tørreenheden, der består af uskadelige naturprodukter og kraftigt vandsugende stoffer, er en engangsenhed, der kan bortskaffes ved almindelig forbrænding eller genanvendes efter tørring.

FlexiDryBag kan benyttes ved prøveindsamling eller -opbevaring i forbindelse med laboratoriearbejde, passiv frysetørring og opbevaring af tørre prøver af f.eks. fødevarer samt til tørring af diverse høstafgrøder.

Iværksættertips fra Martin Thorborg

Serieiværksætter Martin Thorborg, der bl.a. var ophavsmanden til Jubii, sluttede dagen af med at rose Danmark som et godt iværksætterland bl.a. fordi, det er billigt at starte op, der er ingen vanvittige søgsmål, og så er konkurrencen ikke så stor i Danmark.

Hans bud på, hvorfor vi halter lidt bagefter herhjemme i forhold til iværksætteri, er, at vi har en forkert mentalitet omkring det. Den skal vi ændre på og se at komme i gang, når tanken strejfer os. Man skal ikke vente med at springe ud i det, men fokusere på den basale idé og få den på markedet med det samme. Så kan man udvikle idéen herefter. Hans råd til kommende iværksættere er at mærke efter og finde sin passion og stoppe med at lave overspringshandlinger i forhold til at få sat skub i tingene. Ellers kommer man aldrig videre.

Fakta om innovationskonkurrencen

Agro Business Parks innovationskurrencen er i 2013 målrettet den biobaserede økonomi – jordbrug, fødevarer, biomasse og miljøteknologi. Kravet for at deltage er, at der ikke har været registreret salg på idéen, og bedømmelsen sker ud fra en vurdering af nyhedsværdi, kommercielt potentiale, aktualitet og realiserbarhed.

Det er 10. gang, at Agro Business Park afholder sin innovationskonkurrence, hvor formålet er at få kommercialiseret flere gode idéer inden for den biobaserede økonomi. Tidligere års vindere er bl.a. virksomhederne Wildlife Communication Technologies, Webstech, Sorbisense, ConTerra og Genoskan.

December 2013

 

Fra venstre ses Søren Pape, borgmester i Viborg Kommune, Winnie Edith Svendsen, vejleder, der modtog præmien på vegne af SBT Aqua, Helle Weber Ravn, seniorforsker ved Aarhus Universitet, Søren Villumsen, direktør i Kongskilde Industries, og Keld Kjærhus Bertelsen, direktør i Bertelsen Design.

 

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: