dot_animation
6.12.2023
11:46

Naturgas som drivmiddel
for skibsmotorer

MAN Diesel & Turbo lancerer ny gasmotor, der har ca. 25 pct. lavere CO2-udslip end en tilsvarende dieselmotor 

Et miljømæssigt kvantespring. Begyndelsen til en ny epoke. Sådan karakteriserer man hos MAN Diesel & Turbo SE lanceringen af den nye LNG-skibsmotor, der sendes på markedet her i 2012 og er klar til at tage over efter virksomhedens verdensberømte dansk udviklede dieselmotor. En dieselmotor, der ”kom til verden” for præcis 100 år siden – og 200 år efter, at verdens første dampskib, ”The Comet” fra Skotland, havde sejlet på åbent hav.

Hvad skibsmotorer og fremdrift af skibe angår, bliver 2012 et lige så skelsættende år som 1812 og 1912. Fremtidens motor bliver den nye LNG-motor kaldt. I stedet for olie bruger den flydende naturgas som brændstof, og det er godt nyt for de globale mål for CO2-reduktion. 

- Inden for de seneste år har naturgas vist sig som et attraktivt drivmiddel for skibsmotorer, idet en gasmotor har ca. 25 pct. lavere CO2-udslip end en tilsvarende dieselmotor. Et skift fra diesel til naturgas vil samtidig løse problemerne med svovlforurening, sådan at de skrappe krav til svovludledning, der træder i kraft i 2015, kan imødekommes uden problemer, siger Hans Otto Kristensen, der er seniorforsker ved Institut for Mekanisk Teknologi på DTU.

Flydende naturgas er fremtiden

Thomas Knudsen, koncerndirektør i MAN Diesel & Turbo, kommenterer lanceringen af gasmotoren ME-GI således:

- Vi er stolte af fortsat at være på forkant med den teknologiske udvikling og kunne sætte vores betydelige præg på den internationale skibsfart. Med den nye gasmotor er vi klar til at skyde en ny epoke i gang og nedbringe CO2-udslippet yderligere. For os at se er det fremtiden at sejle på flydende naturgas.

Udvikler og designer motorer

For 100 år siden, da det første oceangående motorskib i verden, det ØK-ejede M/S Selandia, blev søsat og betød en revolution inden for søfarten, byggede det københavnske skibsværft B&W de store dieselmotorer selv. Det er ikke længere tilfældet. MAN Diesel & Turbo, som B&W hedder i dag, laver  udviklingsarbejde og designer motorer til skibsværfter og motorproducenter over hele verden. Og er stadig førende inden for udvikling af store skibsmotorer.

- Vi konkurrerer på knowhow og teknologisk indsigt. Og det er baggrunden for, at de fleste af verdens handelsskibe i dag sejler med motorer, der er udviklet af MAN Diesel & Turbos ingeniører på Teglholmen i København, siger Thomas Knudsen, der kan glæde sig over, at det går godt for hans virksomhed på trods af finanskrisen.

Danmark på søfartens verdenskort 

Siden 1987 har MAN Diesel & Turbo i København, der er en del af den tyske MAN SE-koncern med hovedsæde i Augsburg og ca. 13.500 medarbejdere fordelt på flere end 100 lokationer verden over, været en fornuftig forretning. En stor del af æren for den nuværende succes har begivenhederne i 1912, da M/S Selandia med sin dansk udviklede dieselmotor satte Danmark effektivt på søfartens verdenskort.

- De sidste fem-seks år har generelt været fantastiske for dansk shipping. Danmark er det eneste af de nordiske lande, der har haft fremgang inden for skibsfart de sidste 30 år. Vore nabolande er sakket agterud, og 10 pct. af hele verdens skibstransport håndteres i dag af danske rederier. Uden søsætningen af M/S Selandia for 100 år siden og overgangen fra damp til diesel havde den udvikling ikke været mulig, siger lektor i virksomhedshistorie på CBS, Martin Iversen, der forsker i de danske rederiers udvikling i det 20. århundrede og netop har skrevet en bog om dansk og nordisk skibsfart. Han fortsætter:

Første skridt ind i en globaliseret verden 

- M/S Selandia var startskuddet til en epoke i dansk skibsfart, som gav os den stærke placering på verdenskortet, vi stadig har i dag. I begyndelse af det 20. århundrede fik de danske rederier positioneret sig i den globale samhandel. M/S Selandia var en vigtig brik i det spil. Med den banebrydende teknologi blev Danmarks status som søfartsnation slået fast. M/S Selandia tog de første spæde skridt ind i en globaliseret verden.

Februar 2012

 

 

Den nye gasmotor ME-GI, der skal være med til at skyde en ny epoke i gang inden for skibsmotorer. Gasmotoren ses i sin helhed herunder.

Foto: MAN Diesel & Turbo

2011-11-15-0002.jpg 2601x

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: