dot_animation
26.5.2024
0:41

Millioner til fornyelse
i mindre virksomheder

Virksomheder med op til 50 ansatte inden for velfærd og miljø kan søge Fornyelsesrådgivning og få gang i innovation

- Vi medvirker til at skabe fokus på produktudvikling, øger kendskabet til, hvordan man gør, og giver konkrete redskaber til udviklingsprocesser.

Sådan opsummerer Jesper Holst-Egede, vækstkonsulent i Væksthus Syddanmark, intentionerne med det landsdækkende program, Fornyelsesrådgivning, der er målrettet mindre virksomheder (op til 50 ansatte) inden for velfærd og miljø. Han og kollegaen Dorte Eg Auerbach er tovholdere og koordinatorer på projektet for alle fem væksthuse i Danmark. Dog går den første kontakt fra interesserede virksomheder via det regionale væksthus.

Gennem sparring og rådgivning hjælper man virksomhederne med at få gang i innovation for derigennem at skabe vækst og nye arbejdspladser. Holdningen er, at mange mindre virksomheder har et kæmpe uforløst potentiale, men de færreste ved, hvordan man arbejder effektivt med innovation.

- Et typisk eksempel er den ordreproducerende underleverandør, der har samme maskiner, samme priser, samme service osv. som konkurrenterne og ikke kan gøre ret meget andet end at tage imod de ordrer, der kommer. Og kommer de ikke, må maskinerne stå stille. Skal en sådan virksomhed overleve, skal den i gang med at udvikle egne produkter, siger Jesper Holst-Egede og fortsætter:

Handler om at ændre vaner

- Det handler meget om at ændre vaner, at holde op med at tænke som man plejer og i stedet for se på, hvilke nye muligheder der er for virksomheden. Her er det, vi kommer ind i billedet. Ser behovet og hvad der skal til for at komme videre. Og fanger måske idéen, man har haft liggende i skuffen længe, og får sat gang i arbejdet med at realisere den.

Består af to tilbud

Fornyelsesrådgivningen består af to tilbud:

Et fornyelsestjek af tre-fire ugers varighed, som giver et øjebliksbillede af virksomhedens udviklingsmuligheder og munder ud i en handlingsplan. Virksomheden kan få betalt 50 pct. af omkostningerne, op til max. 25.000 kr.

Et fornyelsesforløb, et dybdegående forløb af tre-fire måneders varighed, som giver konkrete redskaber til og træning i brugerdreven innovation. Også her kan virksomheden få betalt 50 pct. af omkostningerne, op til max. 50.000 kr.

Tilskuddet skal bruges til at finansiere ekstern rådgivning hos udvalgte rådgivere og specialister i innovation.

Nu der skal søges

Fornyelsesrådgivningen finansieres med godt 10 mio. kr. fra Fornyelsesfonden og kan kun søges i 2012. Det er nu og senest til august, der skal søges, for arbejdet, man får tilskud til, skal være afsluttet inden årets udgang. Primo marts havde 10 virksomheder fået bevilget tilskud, og fire-fem mere var på vej.

- Der er plads til mange flere. Det foregår efter først til mølle-princippet, når blot man opfylder kravene, siger Jesper Holst-Egede.

Marts 2012

 

  Jesper Holst-Egede, vækstkonsulent i Væksthus Syddanmark og tovholder/koordinator på det landsdækkende program, Fornyelsesrådgivning, sammen med kollegaen Dorte Eg Auerbach. 

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: