dot_animation
23.6.2024
13:14

Innovativ ledelse svarer ikke til virkeligheden

70 pct. af alle forandringsprojekter i organisationer fejler, og i Socialt Leder Forum vil man nu sætte fokus på emnet i forhold til udviklingshæmmede mennesker

Mange af de modeller og forandringsprojekter, som skal skabe innovation i organisationer, fejler. Interesseorganisationen Socialt Leder Forum vil skabe bedre vilkår, og mener, at der skal sættes fokus på innovativ ledelse i tilbud til udviklingshæmmede mennesker.

Der skal i dag tænkes i nye måder at lede de foranderlige organisationer. Bo-, samværs- og aktivitetstilbud til udviklingshæmmede mennesker er nogle af de organisationer, som er hårdest ramt af strukturændringer på grund af besparelser.

- Det kræver et stort arbejde fra ledelsens side, at tilpasse sig de forandringer, som konstant opstår. Det er ikke let at være leder i dagens Danmark med de reformer, strukturændringer og samfundsøkonomiske udfordringer, som særligt præger tilbud til udviklingshæmmede mennesker og forringer vilkårene, siger Ib Poulsen, direktør for Socialt Leder Forum.

Ifølge Anders Drejer, professor ved Aalborg Universitets Institut for Økonomi og Ledelse, fejler 70 pct. af alle forandringsprojekter i organisationer.

Tænke nyt og kreativt

- Fremsynet ledelse handler også om at tage ansvar for udviklingen. Som socialfaglige ledere har vi interesse i, at sikre gode vilkår for de ansatte. Det er svært at lede de foranderlige organisationer uden et godt arbejdsmiljø og medarbejdermotivation, men gode arbejdsvilkår er altså en forudsætning for innovativ ledelse, som kræver, at man som leder lytter og er åben. Det er nødvendigt, at man som leder er forandringsvillig og sikrer sig, at man ikke går et skridt tilbage i udviklingen på grund af krav om tilpasning, men i stedet bidrager til udviklingen ved at tænke nyt og kreativt, siger Ib Poulsen.

Altafgørende for fremtiden

Med et foredrag om innovativ ledelse på interesseorganisationens landsmøde i marts 2012 tager Socialt Leder Forum hul på et emne, som ifølge Ib Poulsen er altafgørende for fremtiden i tilbud til udviklingshæmmede mennesker.

- Der er sket et paradigmeskift, som betyder, at det, der virkede førhen, sandsynligvis ikke virker i dag. Derfor skal vi hele tiden opsøge ny viden. Ny viden giver nye muligheder, og derfor vil vi i Socialt Leder Forum arbejde på, at lederne vil bruge innovation som middel til fortsat udvikling, forklarer Ib Poulsen.

Marts 2012

  Ib Poulsen - direktør i Social Leder Forum.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: