dot_animation
6.12.2023
11:30

Innovation er
nytænkning med bundlinje

Og Lars Thøgersen, adm. direktør i CPH Design, siger videre, at den gode idé er den bedste idés værste fjende

- Innovation handler om at lande noget på bundlinjen. Det er et erhvervsmæssigt og økonomisk begreb. Derfor lyder min definition sådan: Innovation er nytænkning med bundlinje.

Det siger Lars Thøgersen, adm. direktør, industriel designer og grundlægger af CPH Design, der er et design- og innovationsfirma, som tilbyder et bredt spektrum af services inden for design til industrien og private og offentlige organisationer. Han er en mand med skarpe meninger om innovation og mange års erfaring at have dem i, og han ”udbygger” gerne sin definition med et citat af forfatteren Tor Nørretranders:

- Prøv efter nogle år at lægge mærke til, om der reelt er tale om innovation, eller det blot er ”endnu-en-version”!

Lars Thøgersen har ofte mødt den holdning, at innovation udspringer af noget, der foregår i laboratorier og udføres af forskere, og som mangeårigt medlem af Rådet for Teknologi og Innovation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har han længe plæderet for, at innovation er brugerdrevet og skal ses i et bredt perspektiv (social- og serviceinnovation er lige så relevant som innovation i en produktionsvirksomhed, mener han).

Hvorfor gør de det, de gør?

- I bund og grund tager innovation udgangspunkt i menneskers behov og ønsker. Vi tænker ikke på os selv som brugere, men som mennesker, hvilket man altid skal holde sig for øje. Det første, vi foretager os ved opstart på et nyt projekt, er at undersøge, hvorfor folk gør det, de gør. I det hele taget stiller vi ofte spørgsmålet ”hvorfor?” Og der, hvor vi får et dårligt svar, er det, at der skal sættes ind. Vi arbejder en del for flyindustrien. Det er en branche, hvor der er styr på krav og specifikationer med klare regelsæt, men det kan man bare ikke lade stå alene, hvis man vil undersøge, hvorfor personale og passagerer gør det, de gør. Man er nødt til også at se på, hvad folk gør på trods af reglerne, siger Lars Thøgersen og fortsætter:

- Måske skal man slet ikke kigge på brugere, men på ikke-brugere. Måske kræves der ikke, at der bliver udviklet noget nyt, men bare, at det bestående bliver markedsført på en anderledes måde. Ofte går innovation også ud på at sanere. Egentlig tror jeg ikke på brugerdreven innovation, men foretrækker at tale om brugerfokuseret innovation.

CPH Design er udelukkende rådgiver for sine kunder, og som sådan er man trænet i at være kreative og i at få idéer, påpeger Lars Thøgersen.

Den bedste idé

- Grundlaget for gode idéer er mange idéer, men den gode idé er den bedste idés værste fjende. Stopper man der, bliver idéen måske kun god – ikke den bedste. For os starter processen først ved den gode idé, og vi udvider løsningsrummet i bestræbelserne på at nå frem til den bedste idé, siger han.

Dygtigere til at tværbestøve

Lars Thøgersen påpeger videre, at aktivitet i form af f.eks. produktion er af største betydning for den innovative proces i en virksomhed.

- Viden og innovation opstår som oftest ved en aktivitet, og ved at flytte produktion til f.eks. Kina taber vi en vigtig funktion på sigt. Vi har ellers alle betingelser for at være innovative i Danmark, men er dårlige til at udnytte dem. Især fordi vi ikke helt forstår værdien af diversitet. Vi skal blive dygtigere til at tværbestøve forskellige fagligheder. Hvis de samme mennesker kigger i den samme kasse, finder de også det samme. Der skal krydsbestøves, for det er i krydsfelter, at vi skaber værdi. Og jeg vil hellere tale om at skabe værdi end vækst, som er det store buzzword overalt lige nu, siger Lars Thøgersen, der var inviteret til at deltage i en stor konference om innovation i Kina sidste år og vendte hjem lettere foruroliget over det, han havde set. Derfor denne slet skjulte advarsel:

- I Kina kender man betydningen af diversitet. I konferencen deltog mange forskellige fagpersoner. Diversitet er den bedste forudsætning for innovation.

Bange for forandringer?

Det spørgsmål stiller CPH Design og Olesen Management via konsulentydelsen INSTILL, som de to firmaer netop har etableret i fællesskab. Ordet INSTILL betyder, at man gradvist, men sikkert etablerer en ønskelig idé eller indstilling i en persons bevidsthed (sind).

- Sammen kan vi levere den viden og de værktøjer, der skal til, for at  organisationer kan gennemføre vedvarende forandringer, som eliminerer fejl, uheld og skader og forbedrer kvalitet, effektivitet og arbejdsmiljø, forklarer Lars Thøgersen og giver svaret på spørgsmålet ”bange for forandringer?”:  

- Vi er alle bange for forandringer – det er ganske enkelt sådan, hjernen fungerer. Løsningen er at ”indstille” medarbejderne til forandringen!

Maj 2012 

  "I bund og grund tager innovation udgangspunkt i menneskers behov og ønsker", siger Lars Thøgersen.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: