dot_animation
26.5.2024
1:6

Innovation skal øge
dansk plasteksport

Plast Center Danmark bringer plast ind i enhver sammenhæng, hvor det med fordel kan anvendes

Plastindustri er en af de tunge drenge i Danmark, når det gælder eksporterhverv. Udvikling og fremstilling af tekniske plastkomponenter, bl.a. dele til vindmøller, fremmer både beskæftigelsen og eksporten, hvorimod lowtech produktion af legetøj, køkkengrej og alle tænkelige og ”utænkelige” småting i plast for længst er udvandret til lavtlønsområder. Innovation skal være med til at sikre og helst øge den danske plasteksport, og innovation er i høj grad omdrejningspunktet hos Plast Center Danmark.

- Plast er over alt og indgår som materiale i alt, fordi plast har nogle unikke egenskaber. Ikke mindst hvor der er korrosive problemer, er det oplagt at bruge plast. Offshore-sektoren er et spirende marked for plastmaterialer, og det samme gælder anvendelse af plast i procesudstyr til fødevareindustrien, hvor en af de største udfordringer er at kunne holde til rengøringen med ret kradse rengøringsmidler. Med plast kan man undgå boltinger og svejsninger og i det hele taget klare sig med færre samlinger. Hvor man før skulle bruge måske tre dele, der blev boltet eller svejset sammen, kan man ofte lave emnet i én del med plast. Også designmæssigt er der mange nye muligheder, og sidst, men ikke mindst spiller vægten en stor rolle. Plast er et let materiale, fortæller centerleder Dorte Walzl Bælum, Plast Center Danmark, og tilføjer:

- Med til at fremme brugen af plast er desuden, at plast findes i tre grupperinger – hærdeplast, termoplast og termoplastiske elastomerer. Faktisk kan det være ret komplekst at vælge den rigtige plasttype til et specifikt formål. Fremadrettet er det vores opgave at bringe plast ind i enhver sammenhæng, hvor det med fordel kan anvendes.

Videns- og kompetencemiljø

Plast Center Danmark, der har hjemme i Esbjerg, er en erhvervsdrivende fond, som blev oprettet i 2003 med det formål at opbygge et videns- og kompetencemiljø inden for plast- og polymerområdet. Gennem teknisk rådgivning, kursusvirksomhed, projektarbejde og netværksdannelse skal man bidrage til at øge kendskabet til og fremme og innovere anvendelsen af plast. Siden har Plast Center Danmark fået til opgave at facilitere den spirende plastklynge i Region Syddanmark og – i 2009 – at fungere som facilitator for det landsdækkende innovationsnetværk PlastNet.

- Cirka 60 virksomheder er med i PlastNet, der er et unikt redskab til at sikre, at de involverede virksomheder gennem samarbejde og matchmaking med vidensinstitutionerne og de højere læreanstalter opnår et teknologisk løft og derved står stærkere i den globale konkurrence. Vi arbejder på at skabe initiativer i sektoren dels gennem konkrete projekter og dels gennem vidensdeling. Sidstnævnte sker bl.a. på temadage, som finder sted hos os i Esbjerg og hos FORCE Technology i Brøndby. Her fremlægger de forskellige projektgrupper deres arbejde, og desuden får deltagerne indspark via foredrag med eksterne foredragsholdere, siger Dorte Walzl Bælum.

Medlemskredsen i PlastNet omfatter både små og store virksomheder, og innovationsnetværket styres af et konsortium bestående af Plast Center Danmark, FORCE Technology, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Sydvestjysk Udviklingsforum, LEGO System A/S, Coloplast A/S, Fiberline Composites A/S, Ulfoss Plastic A/S og Triax A/S.

Får noget med hjem

- Det er dog især SMV’erne, vi vil gøre en forskel for. De store har selv ressourcerne, der skal til, men har alligevel glæde af at møde andre virksomheder og eksterne designere, beregnere osv. De får ofte nye input, ny viden og nye relationer med hjem fra møderne. Og det er det, det hele drejer sig om – at få noget med hjem, der kan bruges til noget, pointerer Dorte Walzl Bælum. 

I projektgrupperne er der typisk både små og store virksomheder, og Plast Center Danmark forsøger på alle måder at afstemme, hvem man sætter sammen i en gruppe, så det bliver et godt team.

Hele værdikæden

- Hele værdikæden er repræsenteret i alle vores projekter. Eksempelvis indgik råvareproducenter, trappeproducent, designere, grossist og svømmestadion i projektgruppen, der stod bag udviklingen af en vindeltrappe i kompositmaterialer til brug i svømmehaller – den første af sin art i Danmark, siger Dorte Walzl Bælum og understreger, at deltagelse i et projekt stiller visse krav til virksomhederne.

- Et projekt er ikke bedre end de input, vi får fra de deltagende virksomheder. Derfor søger vi relevante input fra industrien, og vi arbejder helst kun med toprelevante problemstillinger, fastslår centerlederen og betoner, at der er tale om brugerdreven innovation i alle projekter.

Med hensyn til finansiering bidrager virksomhederne med 25-50 pct. i form af tidsforbrug, ikke kontanter. 

Kemiingeniører styrer projekterne

Plast Center Danmark er finansieret af projektmidler (fem mio. kr. om året) fra Videnskabsministeriet og Region Syddanmark. Også Esbjerg og Fanø kommuner bidrager til finansieringen, ligesom virksomheder køber sig til en række ydelser. Der er otte ansatte, ud over centerlederen og en økonomimedarbejder seks kemiingeniører, der styrer projekterne og sikrer dem et højt fagligt indhold. Eksterne kompetencer hentes ind efter behov.

Et samlet netværk i 2014

- Vi er partner i det nye innovationskonsortium GenVind, der har til formål at genanvende kasserede plastkompositter, især vindmøllevinger, på en miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde. Fremadrettet har vi et samarbejde med netværk inden for aluminium og stål på tegnebrættet. Planen er i 2014 at have et samlet netværk, der skal se på, hvad der er det optimale materiale til et specifikt behov, og på, hvordan man kan kombinere materialerne, siger Dorte Walzl Bælum.    

Juli 2012

 

"Hele værdikæden er repræsenteret i alle vores projekter", siger centerleder Dorte Walzl Bælum, Plast Center Danmark.

1132-0087 - Kopi.jpg - Højre billede 3557x3688

Møde hos Plast Center Danmark med centerleder Dorte Walzl Bælum for bordenden.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: