dot_animation
23.6.2024
12:48

Største forsknings- og innovationsprojekt
inden for velfærdsteknologi

Det overordnede mål med Patient@Home er at bidrage til færre og kortere sygehusophold

Patient@Home er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt. Projektets overordnede mål er at give et teknologisk bidrag til færre og kortere sygehusophold. Udgangspunktet er et tværgående samarbejde mellem personale, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner, som ved hjælp af nye velfærdsteknologiske produkter vil gøre det muligt at forbedre rehabiliteten og plejen af patienter samt øge brugen af hjemmemonitoreret behandling.

Der skal radikal nytænkning til i den danske sundhedssektor. Demografiske ændringer medfører, at den danske befolkning i løbet af de næste 10 år vil vokse med omkring 200.000 borgere i alderen 64+. Samtidig stiger den danske middellevealder løbende. En udvikling, som vil udfordre sundhedssektoren – og i særdeleshed sygehusvæsenet – med stigninger i mængden af borgere med behov for behandling af aldersbetingede lidelser og sygdomme. Dertil kommer en stigning af borgere med kroniske og behandlingskrævende sygdomme som diabetes og KOL samt hjerte- og muskel/skelet-lidelser.

Samlet budget på 190 mio. kr.

En række danske og udenlandske vidensinstitutioner med Syddansk Universitet i spidsen og 29 virksomheder – heraf 22 små og mellemstore virksomheder – har i Patient@Home fået bevilliget 70 mio. kr. af Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation til at oprette en strategisk forsknings- og innovationsplatform. Syddansk Vækstforum støtter projektet med 18,6 mio. kr., hvilket giver projektet et samlet budget på 190 mio. kr.

Projektet blev officielt skudt i gang den 18. juni 2012. Ét af projektmålene er, at 40 nye velfærdsteknologiske produkter til understøttelse af behovet for udlægning af hospitalspatienter til eget hjem står klar ved projektets afslutning. Grundlaget er 100 velfærdsteknologiske prototyper, som der skal arbejdes videre med.

22 forskere

Uffe Kock Wiil, professor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet, er forsknings- og overordnet projektleder på Patient@Home. Der skal ansættes 22 forskere, ph.d.-studerende og post.doc-ansatte, i projektet, hvoraf knap halvdelen får Syddansk Universitet som daglig arbejdsplads. De øvrige bliver ansat på andre forskningsinstitutioner, bl.a. Osaka University (kendt for robotteknologi) og University of Arizona (kendt for avanceret databehandling).

Nye eksportmuligheder

- Der er tale om en af de største forskningsbevillinger i Syddansk Universitets historie, så vi er naturligvis stolte. Vi har gennem flere år styrket forskning og uddannelse i velfærdsteknologi og er godt klædt på til at løfte den nye nationale opgave sammen med partnere i ind- og udland. Der er en stadig stigende efterspørgsel på innovative løsninger inden for plejesektoren, og da Danmark allerede har ry for at være nyskabende inden for ældreplejen, kan det nye forskningskonsortium være med til at bane vejen for helt nye eksportmuligheder for danske virksomheder, siger rektor ved Syddansk Universitet, Jens Oddershede.

Syddansk Universitet deltager i projektet med seks institutter – foruden Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet er det Mads Clausen Instituttet og Institut for Teknologi og Innovation på Det Tekniske Fakultet samt Institut for Idræt og Biomekanik, Klinisk Institut og Institut for Sundhedstjenesteforskning på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Patient@Home forløber over ca. seks år.

Juli 2012        

 

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: