dot_animation
23.6.2024
12:35

Ny dansk sensorteknologi
kan løse globalt problem

Webstech ApS har udviklet en trådløs sensor, der kan afhjælpe et årligt tab på 17 pct. i verdens fødevarelagre pga. råd og svampevækst

I kraft af højteknologi indkapslet i små plasticbolde kan sensorer måle bl.a. temperatur og fugtighed i landbrugets afgrødelagre og varsle landmanden via sms eller e-mail, hvis der sker ændringer i forholdene i et afgrødelager. Dermed kan landmanden nå at reagere, inden afgrøden går tabt.

Det er Webstech ApS, som udvikler, producerer og markedsfører den patenterede trådløse sensorteknologi til overvågning af afgrøder og anden biomasse på lager i landbrug og fødevareindustri. Produkterne giver let adgang til sporbarhed, kvalitetssikring, egenkontrol og lagerstyring af biologiske materialer.

Bag udviklingen af teknologien står tidligere forsker på Aarhus Universitet og nu direktør i Webstech, Ole Green. Udviklingen er sket i samarbejde med Teknologisk Institut, og produkterne videreudvikles nu internt i virksomheden i Foulum, Tjele, hvor man benytter underleverandører til printene og selve plasticboldene (kabinetterne). Prototypen af det endelige produkt blev oprindeligt produceret på en privatadresse i Ringkøbing.

Måles på forskellige parametre

En af underleverandørerne, Vandborg A/S, som producerer plastprodukter og værktøjer til plastproduktion, har været med til at videreudvikle kabinetterne, idet der tages højde for, at der skal måles på forskellige parametre alt afhængig af afgrøden. Skal sensoren eksempelvis kunne måle på vandindholdet i korn, er der udviklet et kabinet, der er forsynet med små huller, så luftfugtigheden måles korrekt og efterfølgende omregnes til vejledende vandprocent i afgrøden.  

Derudover har Webstech indgået aftale med flere danske elektronikproducenter om produktion af print og elektronik til sensorboldene.

Kabinetter, printplader og anden elektronik leveres til Webstechs produktions- og testcenter i Agro Business Park i Foulum, hvor det hele samles, testes og pakkes af Webstechs eget personale.

Produktionen bliver i Danmark

På verdensplan findes der ingen sensorer som Webstechs, og sammenholdt med, at 17 pct. af verdens lagrede afgrøder går tabt pga. råd og svampevækst, betyder det, at der er et enormt potentiale for virksomhedens produkter. Markedet er kæmpestort, og selvom Webstech lige nu har travlt med at imødekomme 2012-ordrerne, er der stor fokus på udviklingen af nye sensorer til andre afgrøder end dem, man p.t. har gang i – ensilage, korn og frø samt frugt og grønt.

På trods af skalerbarheden af Webstechs produktsortiment og det store potentiale kan det rent økonomisk ikke betale sig at flytte produktionen til udlandet. Eksempelvis er de fuldautomatiserede printproducenter i Danmark meget konkurrencedygtige på prisen, og samtidig er der en meget lav fejlrate i produktionen. Hos Webstech tror man på, at man kan klare sig rent konkurrencemæssigt på, at produktet er lavet i Danmark, og at det er teknologi af meget høj kvalitet. Samtidig kan produktionsomkostningerne holdes på et niveau, som gør, at produktionen kan forblive her i landet. 

Nye, danske arbejdspladser

Salget har først for alvor taget fart i starten af året efter indgåelsen af en eksklusivaftale med Kongskilde Industries om eneforhandling af produkterne SENSSEED® og SENSSILAGE® på seks markeder – Sverige, England, Frankrig, Polen, Tyskland og Danmark. Allerede nu er der ved at være godt gang i salget på det svenske og det tyske marked, og eksporten forventes at stige til næste år. Ellers sker salget indtil videre hovedsageligt herhjemme, hvor Kongskilde sælger gennem DLG’s foderstofforretninger.

Webstech forventer en omsætning på ca. 10 mio. kr. i 2012. Vækstpotentialet i virksomheden er stort, og i løbet af kun seks måneder er man gået fra tre fastansatte til nu syv – og yderligere fire midlertidigt ansatte. Også hos underleverandørerne og DLG, som ved årsskiftet opkøbte 15 pct. af anparterne i virksomheden, genereres der nye danske arbejdspladser. 

Og med en forventet forøgelse i eksporten i 2013 er der gode udsigter til at skabe endnu flere.

August 2012

 

Patenteret trådløs sensorteknologi – ind-kapslet i små plasticbolde – overvåger afgrøder og anden biomasse på lager i landbrug og fødevare-industri.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: