dot_animation
23.6.2024
13:43

Gode eksempler på
innovation i det offentlige
- men fokus er forkert

Er kulturen i det offentlige gearet til innovation? Thomas Stack fra brandingbureauet Brandhouse giver sit bud på, hvad der kræves, og hvor fokus skal ligge  

- Som jeg ser det, er der en masse gode eksempler på innovation i det offentlige, men det overordnede fokus er forkert. Man innoverer mere indefra og ud end udefra og ind. Det er de forkerte processer, der fokuseres på. Der er ganske enkelt for lidt fokus på borgeren – på at borgeren får noget ud af det. Det meste går ud på at effektivisere og spare personale, ikke at skabe maksimal værdi.

Det siger Thomas Stack, der har arbejdet med virksomhedskultur de sidste knap fem år og efter sommerferien – i nyt job på brandingbureauet Brandhouse – er gået i gang med at bygge en ny afdeling op, hvor man rådgiver om og implementerer innovation, service og kulturprojekter i private virksomheder og det offentlige.

- Det er ikke sådan, at man i det offentlige ikke kan finde på noget nyt. Rent faktisk er der mange eksempler på god innovation, hvor man udvikler og effektiviserer. Hvilket bl.a. kommer til udtryk, når vi kigger på den dokumentation, rapportering osv., der er blevet skabt gennem årene. Men man er for dårlige til at innovere med fokus på borgeren. I stedet for har man  fokus internt, på sig selv og på ikke at lave fejl. Kulturen i det offentlige læner sig op imod en nul fejl-kultur, hvor det er vigtigere ikke at lave fejl end at prøve noget nyt, mener Thomas Stack og fortsætter:

- Alle, der arbejder med innovation, har prøvet at lave noget, som har slået fejl. Lego, Apple osv. Et er at få idéer. Noget andet og lige så vigtigt er at få dem gjort færdige og prøvet af. Og komme videre. Det vil sige, at man skal lære at behandle fejl. Og medarbejderne skal have tillid til, at det går an at lave en fejl og tage en chance – uden at det får konsekvenser for dem i deres job.

Et andet sted det kikser

Et andet sted, hvor det kikser i det offentlige, er i tilgangen til at løse problemer, påpeger Thomas Stack.

- Den typiske reaktion på problemer i det offentlige er at lave regler og kontrol. Og hele tiden mere af det. Det offentliges opgave er vel ret beset at gøre mit liv som borger bedre, men fokus er et andet sted, og derfor er det, at man ofte løser problemer med regler og kontrol, siger han og efterlyser mere og bedre innovation.

- Og når det nu handler om at gøre mit liv bedre, så er det vel heller ikke sådan, at penge altid er det bedste at måle innovation i, hvilket typisk er det, der sker, siger han videre.

Den bedste innovation

Hvordan laver man så bedst innovation i det offentlige?

- Det vil være arrogant at tro, at der er ét svar på det spørgsmål. Rent faktisk er det ekstrem komplekst, og det er en stor organisation, vi har med at gøre. Netop kompleksiteten og størrelsen bevirker, at en hel del ansatte giver op på halvvejen, når det gælder innovation. Her er det, at vi, som kommer udefra, kan tilføre noget tro på, at det kan lade sig gøre, siger Thomas Stack.

Handler bl.a. om at bryde regler

Hvor det offentliges svar på problemer typisk er at lave nye regler, handler innovation bl.a. om at bryde regler, påpeger Thomas Stack og fremhæver Thyra Frank som en leder, der tør bryde regler på sit meget omtalte plejehjem Lotte på Frederiksberg.

- Måske er det ikke så smart at bryde regler og lave for meget innovation i CPR-registret. Om innovation kan komme på tale, kommer selvfølgelig an på, hvor vi er i det offentlige. Det, som har med drift at gøre, kan være vanskeligt at lave innovation på, hvorimod udvikling, mere komplekse ting, for mig er oplagt. Kernen til innovation er som sagt at tage udgangspunkt i borgeren. Hvilket lige præcist er det, Thyra Frank gør. Det drejer sig om at skabe noget værdifuldt og opnå en høj effekt. Men derfor behøver innovation ikke at koste en masse, blot det giver merværdi. Nogen gange må man dog investere penge for at spare penge, siger han.

Sæt en dag af

Uden tid, råderum, kan innovation ikke lykkes. Har man ikke tiden, må man finde den.

- F.eks. ved at sætte en dag af til innovation, til at træne i at generere idéer og øve sig i at gå fra idé til praksis, siger han og tilføjer, at man aldrig bør arbejde med mere end to-tre projekter ad gangen.

- Del op, sæt knivskarpt fokus på få ting og kom videre. Et projekt må ikke vare ”for evigt”, siger han. 

Flere små bedre end én stor

Mange mennesker har det svært med forandringer, især de store, og derfor er flere små innovationer ofte bedre end én stor, understreger Thomas Stack. Det kan kulturen i organisationen bedre kapere, mener han og anbefaler, at man vælger den iterative proces til det enkelte projekt.

- Den traditionelle tilgang til projektledelse og innovation er at beskrive hele projektet og gennemføre det. Det tager tid at lave beskrivelsen, ofte sker der ændringer i forudsætningerne, før projektet er gennemført. Beskrivelsen må ændres, det tager tid, måske sker der nye ændringer, tiden går, og på et tidspunkt siger man stop og gennemfører projektet på et grundlag, som ikke er 100 pct. opdateret. Med en iterativ tilgang opstiller man mål for og planlægger den første fase, sætter ressourcer af til den, gennemfører den og ser, hvad der kommer ud af det, inden man tager fat på anden fase. På den måde lærer man undervejs, påpeger han.

Det menneskelige touch

En anden overvejelse, som Thomas Stack tillægger stor værdi, går på at få genskabt det menneskelige touch i den offentlige service.

- Meget af det offentlige er blevet industrialiseret og har mistet det menneskelige aspekt. Der er brug for at få det genskabt, og det er innovation et middel til at gøre. Eksempelvis bør der ses på, hvordan man formulerer sig i skrivelser, så indholdet bliver intuitivt og hurtigt at gå til og forstå. Det skal også dreje sig om at bruge så lidt tid som muligt på administration og få mere tid til at skabe værdi for borgerne, siger han og fremhæver den megen omtalte støvsugning med robot hjemme hos ældre.

- Det sparer tid for hjemmehjælperen. Tid, som nu bliver anvendt til at klemme et ekstra besøg ind hos en anden ældre, men som hjemmehjælperen i stedet for kunne bruge til at sætte sig ned og få en lille snak med den ældre, siger Thomas Stack.

Forskellige mennesker

Med til at fremme innovation er at sætte forskellige mennesker med forskellig baggrund og forskellige meninger og holdninger sammen. Men ledere er ofte tilbøjelige til at ansætte folk, som ligner og tænker som dem selv. 

- En ny medarbejder, der er et spejl af én selv, vokser ind i og bliver en del af en fastlåst kultur. Og det resulterer i mindre innovation, siger Thomas Stack.

Løs problemerne med det samme

At løse problemerne med det samme, ved den første kontakt med borgerne, vil være et stort skridt i retning mod bedre borgerservice og mere tilfredse borgere. Det er praktisk taget et must i det private erhvervsliv og bør være et klart mål med al innovation i det offentlige, mener Thomas Stack, der har et helt fundamentalt bud på at drive innovationen videre i det offentlige: 

- De offentligt ansatte skal have værktøjer og rammer til at kunne ændre måden, man servicerer borgerne på, siger han.

Det handler om at få nye idéer

Innovation handler om at få nye idéer, og Thomas Stack ser ikke mindst Facebook som en hurtig vej til at samle idéer op fra borgerne. Gerne i en dialog mellem det offentlige og borgerne, hvor sidstnævnte bliver bedt om at tage stilling til, stemme om konkrete oplæg fra det offentlige.

- Mange kommuner er allerede på Facebook og laver ”borgerservice på Facebook”. Det synes jeg er rigtigt godt, siger han.

Giver energi i hverdagen

Og runder af med disse ord:

- Det offentlige løser en samfundsmæssig opgave, der går ud på at gøre noget for os alle sammen. Der er brug for stærke visioner og målsætninger, som overordnet set er energiskabende for medarbejderne og sigter mod meningsgivende mål. Har en kommune den vision, at man vil have Danmarks lykkeligste borgere, bliver det målet med al innovation i kommunen. Stærke visioner og målsætninger bevirker, at det for sygeplejersken, der har valgt sit job for at helbrede folk, kommer til at handle om det meningsfulde i det, og ikke om hun får fem kroner mere eller mindre i løn. Og det giver energi i hverdagen!

August 2012

 

Thomas Stack – i nyt job på brandingbureauet Brandhouse – er i gang med at bygge en ny afdeling op, hvor man rådgiver om og implementerer innovation, service og kultur-projekter.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: