dot_animation
23.6.2024
14:19

Sådan lykkes man
med innovation
i Gentofte Kommune

Siden 2004 har kommunen arbejdet på at opbygge en innovationskultur, og i dag har man et udviklingspotentiale, der er større end nogensinde før

- Det er hårdt arbejde.

Så bastant og kontant udtrykker kommunaldirektør i Gentofte Kommune, Jan Nielsen, sig, når han beretter om, hvordan man har fået opbygget en egentlig innovationskultur og gjort innovation til en naturlig del af kommunens organisation med ca. 9.000 medarbejdere. Det har været en lang proces, som tog sin begyndelse i 2004.

- Man opbygger ikke en innovationskultur over night. Det tager tid og rejser en række spørgsmål. Hvad er innovation i det hele taget? Hvordan skal man gribe det an? Hvilke fokusområder skal man satse på? Vi valgte at fokusere på vores ledere og ledernetværk, som vi har ca. 30 af, for det er vigtigt at arbejde sammen på tværs i hele organisationen. Processen skulle italesættes og derfor bad vi vores forskellige arbejdspladser fortælle, hvad de opfattede som innovation og give gode eksempler herpå. Vi fik et helt katalog af eksempler, og i 2005 besluttede vi i direktionen, at hele organisationen fremover skal have fokus på og arbejde med innovation, og at der skal være frihed til at gøre det på forskellige måder, fortæller Jan Nielsen og tilføjer, at det ved samme lejlighed blev besluttet at definere innovation således:

- Innovation er at få, videreudvikle og omsætte nye og originale idéer i praksis på en sådan måde, at de skaber værdi for borgerne.

Og hvad der har værdi for borgerne, har også værdi for hele den kommunale organisation og for den enkelte medarbejder. Det er to sider af samme sag, pointerer kommunaldirektøren.

En øjenåbner

En hændelse ude hos en borger, en alzheimerpatient, blev lidt af en øjenåbner for, hvad innovation kan være og kan føre til. Borgeren var aggressiv over for sygeplejersker og hjemmehjælpere, som kom i hjemmet, men ikke dem alle. Hvad var årsagen til det? Et kendetegn ved sygdommen er, at patienten bl.a. er bange for mørke og mørke ting. To i plejeteamet var mørkhårede, og det var dem, borgeren var aggressiv over for. Det affødte den idé, at de to skulle tage hvide tørklæder på, når de kom i hjemmet. Og derefter var der ingen problemer.

- Forløbet er præcist som beskrevet i vores definition af innovation, understreger Jan Nielsen.

Skrives ind i kommunens vision

”Gentofte Kommune er en professionel og innovativ organisation …” – som næste skridt på vejen mod en egentlig innovationskultur skrives innovation ind i kommunens vision i 2006.

- Innovation bliver dermed et pejlemærke for vores måde at arbejde på, siger Jan Nielsen.

Og i umiddelbar forlængelse heraf etableres en stab af interne konsulenter, som skal bistå de forskellige kommunale arbejdspladser i deres arbejde med innovation.

Herefter går det slag i slag. I 2006 arbejder alle ca. 380 ledere med innovation på lederuddannelsen på Gentofte Kommunes lederakademi. I 2007 er innovation for første gang med som et strategisk indsatsområde i kommunens virksomhedsplan. Ligeledes i 2007 starter projektet ”Ledelse på vej”, hvor unge ledertalenter (20 hvert år) arbejder med innovationsforsøg i samspil med arbejdspladser i organisationen. I 2009 formulerer direktionen tre projekter, hvor der er særligt fokus på innovation – velfærdsteknologi, sårbare børn og unge og udgifterne på specialområdet. I 2010-11 gennemføres i forbindelse med lederuddannelsen 152 innovationsforsøg, hvor flere ledere arbejder sammen.

Gør op med nul fejlskulturen

- Efter en proces på syv-otte år er vi kommet meget langt. Medarbejderne taler om innovation og tør prøve noget nyt, men vi døjer ligesom vel nok de fleste offentlige organisationer med nulfejlskulturen. Den forsøger jeg at gøre op med ved at melde ud til lederne, at ”det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse”. Får man en idé, skal man prøve den af, gøre noget ved den. Just do it! Mit gode råd er, at hvis du som leder har fået en god ide og afprøver denne på såvel medarbejdere som eventuelle bestyrelsesmedlemmer i en forældrebestyrelse, og de alle synes det er en god ide, så vil jeg gerne se den direktion eller kommunalbestyrelse, der vil sige nej til den. Jeg føler, at det har været med til at øge vores lederes risikovillighed, siger Jan Nielsen.

Som det sidste nye vil man gøre innovations-kompetencer til et af fire fokusområder i kommunens HR-strategi, hvor man også arbejder ud fra en overbevisning om, at forskellighed giver den største synergi og største udvikling. 

- Lige nu arbejder vi også med de sociale medier og ser på, hvad vi kan bruge dem til med henblik på at udbygge dialogen med borgerne, siger Jan Nielsen, der kigger ud over kommunegrænserne, hvad fremtiden angår. 

Samarbejde med nabokommuner

- Vi vil forsøge at praktisere den brede samarbejdskultur i forhold til vores nabokommuner og skabe tætte relationer til dem. Bl.a. gennem samarbejde med de andre frikommuner om borgerrettede opgaver som eksempelvis uddannelse, indkøb, byggemyndigheds-opgaver, digitalisering af folkeskolen, udvikling af velfærdsteknologi, fælles ferieplanlægning m.m. Fremadrettet håber vi desuden på at kunne øge samarbejdet med det private erhvervsliv, siger han.

Førende inden for kommunal innovation

Hvad er så status på det lange forløb? Hvad er kommunens erfaringer med innovation gennem en række år?

- Det ligger helt fast, at vi med innovationskraft og samarbejde på tværs genererer langt større udviklingspotentiale, end vi nogensinde før har gjort. I dag er det en naturlig del af vores organisation, at man spørger hinanden til råds på tværs af faglige skel. Det skete ikke for otte år siden. Ligeledes ligger det fast, at det handler om at skabe værdi for borgerne. Innovation skal ske i forhold til vores kerneopgave, ikke alt muligt andet, vi skal ind til kernen og se på, hvad vi skal præstere, hvad det er for mål vi skal nå – mål, som vi opstiller via dialog med borgerne. Og så skal der risikovillig kapital til for at lave innovation. Vi tager gevinsten hjem på forhånd og lægger ind i vores budget, at effekten kommer, siger Jan Nielsen og peger afslutningsvis på det første af tre punkter i visionen, som Gentofte Kommune har sat på tryk i sin Strategiplan 2012. Der står:   

”Vi vil være førende inden for kommunal innovation ved at omsætte idéer og viden til handling”.

September 2012

 

Jan Nielsen, kommunaldirektør i Gentofte Kommune, understreger, at det er hårdt arbejde at opbygge en innovationskultur.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: