dot_animation
26.5.2024
2:17

Kører gennem krisen med dansk trafikteknologi

Danske busvognmænd vil øge deres konkurrenceevne gennem teknologisamarbejde, der udspringer af et stort udviklingsprojekt

En styrkelse af danske busvognmænds muligheder for at effektivisere busdriften, disponere offentlige kørselsordninger og levere miljøeffektiv kørselsadministration, som vil imødekomme et kommende EU-krav om miljødeklaration af alle transportformer – det er formålet med et udviklingsprojekt, som foreningen Danske Busvognmænd er ved at lægge sidste hånd på, og som vil muliggøre et teknologisamarbejde, der skal øge busvognmændenes konkurrenceevne.

Udviklingsprojektet gennemføres i samarbejde med Ishøj-firmaet Finn Frogne A/S, der er eksperter inden for intelligente transport- og trafikplanlægningssystemer.

- Vi kan som de første tilbyde transportører teknologiske værktøjer, der imødekommer de miljø- og effektiviseringskrav, branchen vil blive mødt med i fremtiden. Med adgang til ét system, der både kan håndtere udbud, planlægning og afvikling af busdriften samt automatisere administrative rutiner, vil busvognmanden stå med et stærkt værktøj i hånden, der kan forbedre indtjening, øge passagergrundlag og frigøre tid hos den enkelte busvognmand, siger direktør Lasse Repsholdt fra Danske Busvognmænd.

Gevinster på flere fronter

Og han suppleres af direktør Kaare Frogne fra Finn Frogne A/S:

- Gevinsterne for den enkelte busvognmand vil kunne måles på flere fronter. Det være sig lavere driftsomkostninger ved at udnytte busser og chauffører effektivt og slippe for tomkørsel og ventetid. Eller sparet tid med kørebøger, kontering, køre-hviletids opgørelser, kørselsregnskaber m.v. med automatisering af administrative funktioner. Men det handler også om at kunne udvide og fremtidssikre forretningen ved f.eks. at tilbyde kommuner, trafikselskaber og egne kunder at fungere som internt kørselskontor, så busvognmanden nemt og effektivt kan byde på, koordinere og køre alle typer af offentlig kørsel, siger han og tilføjer:

- Når vi ved, at en tredjedel af samfundets miljøbelastning kommer fra transport, og det gælder om at indfri de ambitiøse 2020 mål med en 20 pct. reduktion af miljøbelastningen, så handler det om at komme i gang NU. Og den største gevinst ligger i at optimere her og nu med de tilgængelige værktøjer.

Skal ikke investere

Medlemmer af Danske Busvognmænd får adgang til flådestyring, der kan spare tid og omkostninger i skole-, handikap- og patientbefordring med fra 3-300 busser. Busvognmanden skal ikke investere, kun abonnere, idet løsningen tilbydes til en fast pris pr. måned pr. bil. Allerede efter to dage kan systemet være i drift.

En styregruppe bestående af otte Danske Busvognmænd-medlemmer har tilført udviklingsprojektet den nødvendige viden for at kunne skabe en brancheløsning, og endnu ét medlem har siden foråret 2012 deltaget i et pilotprojekt med at afprøve, teste og tilrette flådestyringen.

September 2012

 

Danske busvognmænd får gennem teknologi-samarbejde adgang til flådestyring, der kan spare tid og omkostninger i skole-, handikap- og patientbefordringen.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: