dot_animation
30.9.2022
11:12

Evnen til at innovere markant stigende

Det viser Performanceregnskab 2012 fra Innovationsnetværk Danmark, som hvert år måler de danske innovationsnetværks resultater og aktiviteter

De danske innovationsnetværk har i 2011 hjulpet markant flere virksomheder med deres innovation sammenlignet med tidligere år. Sidste år udviklede over 700 virksomheder nye produkter, ydelser eller processer som følge af netværkenes aktiviteter. Det er mere end dobbelt så mange som året før. Samtidig fik over 1.800 virksomheder i 2011 tilført nye kompetencer, der øger deres evne til at innovere. Også her er der tale om en fordobling i forhold til 2010.

Det viser den seneste måling af innovationsnetværkenes resultater i performanceregnskabet for 2012, som Innovationsnetværk Danmark netop har offentliggjort.

To tredjedele af de knap 6.000 virksomheder, som deltager i innovationsnetværkene, er små virksomheder med under 50 ansatte.

Kerneopgaven er at bygge bro

Kerneopgaven for innovationsnetværkene er at bygge bro mellem erhvervslivet og den store produktion af viden, der foregår på universiteter, uddannelsesinstitutioner samt teknologiske serviceinstitutter (GTS-institutter). 

Målt over årene har innovationsnetværkene oplevet støt fremgang. Resultaterne i år er dog særligt gode. Det skyldes bl.a., at nogle netværk har eksisteret så længe, at resultaterne af deres arbejde for alvor viser sig nu. Det tager nemlig tid at skabe tillid, kortlægge virksomhedernes behov og bygge bro mellem virksomheder og videninstitutioner, oplyser Innovationsnetværk Danmark i forbindelse med offentliggørelsen af Performanceregnskab 2012.

Samtidig er innovationsnetværkene blevet dygtigere til at skræddersy deres aktiviteter til virksomhedernes konkrete behov, hedder det videre. Netværkene udbyder en bred vifte af aktiviteter, som skal give danske virksomheder et innovationsløft. Lige fra viden om den nyeste teknologiske udvikling, deltagelse i faglige netværk, matchmaking med relevante videnpersoner til deltagelse i større innovationsprojekter og internationale messer. 

Netværkenes performance

Hvert år måles innovationsnetværkenes performance ved at opgøre deres aktiviteter og resultater. Selvsagt ikke nogen let opgave, eftersom nogle effekter først viser sig efter 5-10 år. Andre effekter er indirekte og handler om de gevinster, der kommer ud af, at både virksomheder og videninstitutioner ændrer deres ”mindset” omkring mulighederne i vidensamarbejder. Ikke desto mindre hjælper målesystemet til et forsøg på at opgøre gevinsterne, skriver Innovationsnetværk Danmark i indledningen til Performanceregnskab 2012, der er det sjette i rækken.

Performanceregnskabet er i år udarbejdet af Netmatch, der i 2010 blev etableret som en supportfunktion for innovationsnetværkene og har som kerneopgave at sikre vidensdeling og erfaringsudveksling mellem netværkene, at sikre dem synlighed og at bistå dem i deres internationalisering. Tidligere blev regnskabet udarbejdet af IRIS Group i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Innovation.  

Omsætning på 280 mio. kr.

Videre i Performanceregnskab 2012 hedder det, at ”de samlede resultater og aktiviteter i netværkene skal ses i sammenhæng med de ressourcer, som netværkene får fra forskellige kilder: Staten, virksomheder, regioner/kommuner, EU, videninstitutioner m.v. Den samlede omsætning i netværkene var i 2011 på 280 mio. kr. Det svarer til en omsætning på godt 12,7 mio. kr. pr. netværk. Set i perioden fra 2008 til i dag er der særligt i 2011 sket en væsentlig stigning i den statslige bevilling til innovationsnetværkene, så den statslige bevilling i 2011 er på lige over 100 mio. kr., mens den i 2008 var på omkring 70 mio. kr.”

September 2012

 

I samarbejde med otte virksomheder har Plast Center Danmark, facilitator for Innovations-netværket PlastNet, udviklet en trappe i kompositmaterialer, som gør op med rustproblemer i danske svømmehaller. 

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: