dot_animation
26.5.2024
2:1

Landsdækkende aluminiumsklynge skaber direkte output i virksomhederne

AluCluster har drejet skuden 180 grader mod det mere praktiske og kommer med både konstruktive og innovative løsningsforslag

Innovation er fast bestanddel i alt, hvad AluCluster, landsdækkende klyngeorganisation (Danmarks ældste) for virksomheder inden for aluminiumsbranchen, foretager sig. Kurser, projekter og rådgivning er de tre hovedområder, og sigtet med det hele kan koges ned til nogle få ord – at øge forbruget af aluminium.

- På kursussiden præsenterer vi og underviser i nye metoder til at svejse og lime aluminium. Sådanne kurser er ikke mindst aktuelle, når en virksomhed eksempelvis skifter fra at producere i jern til aluminium og skal omstille produktionen, fordi man ikke mere er konkurrencedygtig i jern. Vi går ind i projekter, der er et mastodontområde for os, og her kan der åbnes mange døre og virkelig flyttes noget med innovation. Og vi er både konstruktive og innovative i vores forslag til løsninger på de rådgivningsopgaver, vi bliver bedt om at kigge på, fortæller adm. direktør i AluCluster, Michael Nedergaard, der karakteriserer aluminium som lidt mere videnstung end f.eks. jern. Et andet særkende er, at aluminium giver mange muligheder for nichéleverancer.

Det sidste halvandet års tid har AluCluster gennemgået lidt af en forvandling. Skuden er blevet drejet 180 grader, forklarer Michael Nedergaard. En drejning mod det mere praktiske og mod en styrkelse af vidensnetværket.

Videncenter for aluminium

- Vi har været i clinch med en lang række nye virksomheder for at fortælle dem om, hvad de kan bruge AluCluster til, og heldigvis tilmelder flere og flere sig klyngen. Næsten ugentligt kommer der nye til. Det bevirker, at vi kommer til at stå stærkere og stærkere som videncenter for aluminium, siger Michael Nedergaard og fortsætter:

- Vi påtager os mangefacettede roller, ikke mindst i forbindelse med projekter, og vi er meget forhippede på, at vores indsats skal have direkte output i virksomheden, der står bag projektet. Det er et vigtigt paramter for os i dag, hvor vi ser på tingene med anderledes kommercielle briller end tidligere. Som neutral spiller kan vi gå ind alle steder og vise, at man kan bruge aluminium på mange andre måder, end man nok tror.

Katalysator for virksomhederne

En rolle, AluCluster påtager sig, er at være katalysator for virksomhederne i deres bestræbelser på at opkvalificere sig til at blive leverandør til store producenter i udlandet. Hvis der er tale om at konkurrere på tungere leverancer, sammensætter man små klynger blandt de tilknyttede virksomheder.

- I stedet for at tage skyklapper på og stå alene kan man ofte med fordel indgå i tætte samarbejdsrelationer og benchmarke op mod klynger i andre lande. Bl.a. har vi lige været i Tyskland med en mindre klynge. Den tyske autoindustri vækster hårdt og har brug for nye klynger af leverandører. Måske kan vi få en fod indenfor der. Det handler om for os at slå til, hvor der er udvikling. Og det handler om at reagere hurtigt, forklarer Michael Nedergaard.

Han siger videre, at AluCluster er delvist finansieret af midler fra Videnskabsministeriet og derfor har meget fokus på at agere effektivt og fleksibelt.

- Så industrien får noget for pengene. Henvendelser om konkrete problemstillinger bliver besvaret hurtigt og effektivt, pointerer Michael Nedergaard.

”Kursusfabrik”

Et område, hvor man har løftet overliggeren og højnet niveauet, er klyngeorganisationens ”kursusfabrik”. Som en eftervirkning fra finanskrisen sætter virksomhederne skarpt fokus på at få noget konkret og specifikt med hjem fra kurser, noget som er lige til at implementere i virksomheden.

- Derfor tilbyder vi i dag meget specifikke kurser f.eks. inden for svejsning og limning. De blev lanceret i forsommeren og tegner til at blive en stor succes. Også virksomhedstilrettede kurser tilbyder vi. Typisk højt specialiserede kurser, hvor vi tager en dialog med virksomheden, afdækker behovet og giver et tilbud på kurset, siger Michael Nedergaard.

EEN-kontor

AluCluster har et stort kompetencenetværk ikke kun i Danmark, men også i udlandet, hvor man har tæt kontakt til universiteter, videncentre, klynger osv. Desuden er AluCluster ét af seks danske EEN-kontorer. EEN, Enterprise Europe Network, har 550 kontorer worldwide og er verdens største database for udveksling af løsninger. For at få adgang skal man blot lægge sin profil ud på netværket. Det er gratis.  

- Vi bruger EEN til at øge vores viden om aluminium og udarbejder profiler til databasen for de virksomheder, der er tilknyttet os. Det har i flere tilfælde resulteret i et grænseoverskridende samarbejde, siger Michael Nedergaard, der opsummerer indsatsen i aluminiumsklyngen sådan her:

- Klynger flytter noget. Det er AluCluster bevis på. Samlet set har vi bidraget til en positiv udvikling i den danske aluminiumsbranche og vil gøre det i endnu højere grad fremover.

December 2011

  Alucluster.jpg 1414xInnovation er en fast bestanddel i hverdagen hos adm. direktør i AluCluster, Michael Nedergaard, der her ses foran et bilkarosseri i aluminium (til en Lotus Elise).

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: