dot_animation
23.6.2024
13:22

Reducerer gyllelugt
og øger gødningsværdi

Tredje generations gylleadditivet Active NS er udviklet af Karl Erik Molbech, der startede eget firma som 65-årig

Det er over 20 år siden, han opfandt produktet. Mange lignende produkter er kommet til gennem årene, men som ét af de eneste har hans produkt formået at holde sig på markedet i mere end to årtier. For to år siden udviklede han tredje generation af produktet og startede som 65-årig sit eget firma – med øjeblikkelig succes, afsætning i 15-20 lande verden over og en forventning om at ekspandere kraftigt i de kommende år. 

Karl Erik Molbech, indehaver af firmaet FCSI ApS i Kjellerup ved Viborg, er manden bag produktet Active NS, et gylleadditiv, der ikke kun reducerer lugten fra gylle, men øger også gyllens gødningsværdi og gør den lettere at arbejde med.

Active NS, der er et naturprodukt, anvendes i gylletanke og –laguner, gyllekanaler og –kummer, fortanke og biogasanlæg. Både økologiske og konventionelle landbrug kan bruge produktet, der ved at binde kvælstof i gyllen giver den positive dobbelteffekt – øger gødningsværdien og reducerer lugtgenerne. Sidstnævnte til glæde for både naboerne til landejendomme og landmanden selv, idet Active NS også kan anvendes i stalden.

Sammensætning af mineraler

- Ved at ændre sammensætningen af mineraler i produktet har jeg opnået, at Active NS kan binde mere kvælstof end de foregående generationer, siger Karl Erik Molbech, der gerne fortæller historien om en midtjysk landmand med en besætning bestående af 1.550 søer og en årlig produktion på i alt 46.500 grise. Han bruger Active NS i sit store biogasanlæg og kører den afgassede gylle ud på egne marker eller sælger den til andre landmænd.

- ”Hvis vi kører gylle ud om morgenen, efter at naboen er taget på arbejde, og er færdige, inden han når hjem, opdager han det ikke”, fortæller landmanden. Den slags udsagn betyder meget for mig og er med til at understøtte den dokumentation af produktets effekt, som er mit største aktiv i salgsarbejdet. I årenes løb har der været en del useriøse produkter på markedet, og det har bevirket, at jeg skal bevise, at mit produkt virker. Det gør jeg så. Rent faktisk investerer jeg for tiden 80 pct. af min indtjening i afprøvning og dokumentation. Det foregår på forskellige laboratorier, mest i udlandet – bl.a. på et landbrugsforskningscenter i Ungarn og på et universitet i Tyskland.

Bedre udnyttelse af gyllen

Et problem med gylle, specielt gylle fra svin og mink, er, at den meget hurtigt begynder at bundfælde og danne flydelag. Normalt vil den bundfælde med ca. 50 cm hver anden time og være helt bundfældet efter 16 timer. For at undgå disse aflejringer og sikre, at det er en homogen gylle, der bliver kørt ud på markerne, skal der røres i gyllen konstant. Det kan man slippe for ved at tilsætte et gylleadditiv.

- Man får på alle måder en bedre udnyttelse af gyllen, og det betyder en merindtjening for landmændene. Vi har regnet lidt på det. Når der tilsættes Active NS, får gyllen op til 1,2 kg. mere kvælstofindhold pr. m3. Alternativet er, at landmanden skal ud og købe kvælstof, men det koster langt mere. Vores beregninger viser, at landmanden får et afkast af sin investering i Active NS på ikke mindre end seks gange. Og en forrentning på ikke mindre end 10 gange ved at bruge gylle tilsat Active NS som gødning i marken, forklarer Karl Erik Molbech.  

Samarbejdsaftale med Vitfoss

Siden lanceringen af tredje generations gylleadditivet har FCSI solgt omkring 150 tons. Firmaet har indgået samarbejdsaftale med den DLG-ejede producent af vitaminer og mineraler til husdyr, Vitfoss, der har eneret på forhandling af Active NS i Danmark og en række andre lande. Over alt i verden foregår distributionen gennem forhandlere, og i USA har FCSI indgået et joint venture med det amerikanske firma Steelhead Specialty Minerals.

- Når vi forventer at ekspandere kraftigt i årene, der kommer, skyldes det dels, at vi vil begynde at markedsføre os i mange flere lande – om to år vil vi således være repræsenteret i hele EU. Og dels at vi får resultaterne af de forsøg, som står på lige nu, og dermed den fornødne dokumentation af vores produkt, siger Karl Erik Molbech.

Oktober 2012

 

Karl Erik Molbech – har udviklet gylleadditivet Active NS.

Sæk-Active-NS-110824-2.jpg - Højre billede 1144x1492  

Active NS kan binde mere kvælstof end de fore-gående generationer af gylleadditivet.

 

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: