dot_animation
26.5.2024
2:13

Dansk opfindelse kan reducere sundhedsrisiko ved fødevarer

Det er forkert, når man forsøger at isolere problemet til producenterne sydpå, siger Airvention-direktør Michael Stensbjerg 

Mediernes kikkertsigte har på det seneste været rettet imod de sydlandske producenter og deres håndtering af fødevarerne, som man mener afstedkommer omfattende sygdom og i øvrigt også reducerer fødevarernes holdbarhed.

Transportkæden og håndteringen i supermarkederne er en betydelig smittekilde af sygdomme, mener man hos det danske firma Airvention, der har patent på en løsning, der kan mindske problemet voldsomt eller i de fleste tilfælde helt eliminere det. Airventions patenterede løsning bidrager desuden til reduktion af fødevarespild, fordi løsningen medvirker til at forlænge råvarernes holdbarhed.

Det vurderes, at tusindvis af danskere årligt bliver syge af bakteriebefængte fødevarer, og at der i danske husholdninger er et fødevarespild til en værdi på mere end 16 milliarder danske kroner.

- Airvention kan reducere mængden af rådden frugt og grønt i kølecontainere, køletrailere og kølerum væsentligt, og dermed har Danmark fået en unik mulighed for at lægge sig i spidsen inden for eliminering af sygdomsrisici ved fødevarehåndtering og transport og reduktion af fødevarespild, forklarer Airvention-direktør Michael Stensbjerg.

De store smittespredere

- Det er forkert, når man forsøger at isolere problemet til producenterne sydpå. Problemet er rigtig stort i transportkæden af fødevarerne til Danmark og håndteringen i Danmark. Køleanlæggene er de store smittespredere, og det dokumenterer en lang række analyser. Alligevel har bl.a. transportsektoren, supermarkeder og storkøkkener været tilbageholdende med at investere i at løse problemet. Vi har næsten til tider haft fornemmelsen af, at beslutningstagere har sat kikkerten for det blinde øje, siger Michael Stensbjerg videre.

Den dansk-opfundne opfindelse, der har fået navnet CSC-systemet (Cooling System Cleaner), løser det velkendte problem i kølekæden: Køleanlæggets fugtige miljø fungerer i praksis som magnet for mikroorganismer og giver bakterier, gær og skimmelsvampe perfekte vækstvilkår. 

Dybt problematisk

- Det er dybt problematisk, for selv om du f.eks. opbevarer grøntsager i et rum eller lastrum, der opfylder alle hygiejnekrav og har den rette lave temperatur, skal luften stadig igennem køleanlægget. Når der i anlægget samler sig mikroorganismer, bliver disse i sagens natur spredt rundt i rummet med ventilationsluften. Resultatet er entydigt: En stor del af især frugt og grønt må kasseres eller afstedkommer sygdom, fordi mikroorganismerne forårsager forrådnelse eller spreder sygdomme, erklærer kemiingeniør Henrik Classen fra Teknologisk Institut, der har gennemanalyseret CSC-systemet.

Køleanlæg rengøres meget sjældent, da det er yderst kompliceret p.g.a. de tekniske installationer, og når det sker, bliver de hårdføre mikroorganismer ofte siddende på køleanlæggets flader. CSC-systemet destruerer bakteriernes DNA med UVC-lys og mikrobølgebestråling, og samtidig starter systemet en fotokatalyse, hvor frie radikaler dræber stort set alle mikroorganismer.

- Resultaterne ved at montere den enkelte CSC-enhed på kølenheder i transportsektoren eller stationære anlæg er forbløffende. Der er ingen tvivl om, at det her er en opfindelse, som kan være med til at reducere det voldsomme fødevarespild, vi ser under transport og i kølekæden og ikke mindst reducere sygdomsfaren for forbrugeren i sidste ende, konkluderede Henrik Classen, der forestod analysearbejdet for Teknologisk Institut.

Både Teknologisk Institut og Bureau Veritas har gennemtestet og dokumenteret effekten af Airventions CSC-rensekoncept til køleanlæg.

Sikkerhedskontrolleres ikke

Fødevaremyndighederne tjekker væsentlige dele af transport- og opbevaringskæden samt selve produkterne for at mindske risici. Men den store synder i form af kølesystemet tjekkes ikke. Der er ikke nogen proces eller kutyme for at måle denne forurenende genstand.

- Vi taler om de rette temperaturer i kølesystemet, men har overset selve systemets kontaminerende effekt. Ingen tvivl om, at der med fordel kan og bør lovgives på området. Og det kan være nødvendigt, hvis ikke transportbranchen og fødevaregrossister og salgssteder selv tager ansvar og affære, siger Michael Stensbjerg.

- Det er vores indtryk, at både den ene og anden del af værdikæden anerkender problemet, men ingen har for alvor lyst til at lave de nødvendige, men i øvrigt ikke en gang specielt voldsomme investeringer i at forbedre køleanlæggene med et CSC-anlæg – og dermed eliminere en stor smitterisiko, siger Michael Stensbjerg. 

Klar til at rulle ud internationalt

Bag opfindelsen af CSC-systemet står den danske opfinder Henrik V. Hendriksen og virksomheden Airvention, der er etableret på baggrund af den patenterede opfindelse af opfinderen selv og det sønderjyske innovationshus Mayday Invest og firmaets direktør Michael Stensbjerg.

Der har været udviklet på projektet i flere år, og senest er der foretaget en række banebrydende forbedringer i effekt og design, ligesom produktionen er hentet hjem fra Kina til Danmark.

Oktober 2012

 

Michael Stensbjerg – direktør i Airvention.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: