dot_animation
23.6.2024
12:32

Intelligent varmeapparatur
til smågrise

Animal Care ApS har modtaget prisen ”trestjernet Agromek nyhed” for produktet eHeat

eHeat er et trådløst og webbaseret varmearmatur til smågrise, der installeres i grisehulernes tag. Produktet er udviklet af Animal Care ApS, der har specialiseret sig i innovative driftsløsninger til landbruget og bidrager til energioptimering, driftsbesparelser, bæredygtig produktion og bedre dyrevelfærd ved hjælp af IT og elektroniske løsninger.  

På eHeat-armaturet sidder sensorer, som måler og regulerer temperaturen inde i grisehulen, alt efter grisenes behov. Temperaturen i hulen måles ud fra foruddefinerede kurver, der tager hensyn til smågrisenes alder. Det bevirker, at der kun bruges den mængde varme, som grisene har brug for. Det nedsætter energiforbruget og medvirker til, at grisenes nærmiljø altid er optimalt. Dermed øges sandsynligheden for, at grisene søger til hulen efter hver dieperiode, hvilket kan give en større overlevelsesrate p.g.a. mindre varmetab pr. gris og færre ihjellægninger.

Intelligent kommunikationsplatform

Sensorerne i grisehulernes tag fungerer samtidigt som en intelligent kommunikationsplatform, hvor der sker trådløs dataopsamling og formidling. Temperaturmålinger og andre data sendes trådløst til landmandens pc, ipad eller smartphone, og han kan derfra regulere eventuelle uregelmæssigheder ved grisene.

Idéen med den trådløse platform har indtil videre resulteret i en Innovationspris under Grøn-IT pris i kategorien ”Energibesparende/miljørigtig IT-anvendelse” og den nyligt tildelte pris, trestjernet Europa nyhed, på Agromek, der finder sted i Messecenter Herning fra den 27.-30. november 2012, hvor Animal Care ApS er medudstiller på Agro Business Parks stand.

Samarbejde med Rockwool

I forbindelse med udviklingen af varmearmaturet fik Animal Care ApS brug for en speciel form for isolationsmateriale, da dette i den gængse form var alt for pladskrævende til virksomhedens brug.

- Rockwool har hjulpet med at dimensionere den isolering, der skal være imellem paraboler og selve kabinettet, så vi får en lav overfladetemperatur. Det er meget vigtigt, når vi laver de her produkter, at vi har al varmen inde i selve grisehulen og ikke afgiver udnødig varme til omgivelserne, som traditionelle røde varmeenheder gør. Dermed kan energiforbruget sænkes, ligesom behovet for ventilation formindskes. Her har Rockwool været behjælpelig med at lave diverse beregninger, og det er planen, at vi også fremadrettet skal arbejde sammen omkring vores udviklingsprojekter, fortæller Per Nielsen, iværksætter og direktør, der stiftede Animal Care ApS i maj 2012 i samarbejde med Innovation MidtVest og Agro Business Innovation.

Udover samarbejdet med Rockwool har Animal Care ApS også arbejdet sammen med MT Højgaard, Agroafdelingen, om det trådløse netværk til staldene og LVK Dyrlægerne omkring udvikling af brugerfladen og vidensdeling af den information, som dyrlægerne ligger inde med.

Bliver trendsættere

- I Danmark er vi langt fremme med hensyn til at energioptimere og udnytte webbaseret kommunikation inden for landbruget. Jeg tror, vi bliver trendsættere på de felter, ikke mindst for hvordan fremtidens trådløse platform kommer til at se ud. Det er utroligt spændende at være en del af den udvikling, siger Per Nielsen.

Animal Care ApS har til huse i Agro Business Park i Tjele og tæller i øjeblikket to ansatte, Per Nielsen og adm. direktør Søren Michael Pihl.

Oktober 2012

 

Illustrationen viser en 3D version af Animal Care’s intelligente varme-armatur til smågrise, eHeat.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: