dot_animation
26.5.2024
1:27

Mod – det er det, der skal til

”Innovation er højt prioriteret, men ofte bliver det ikke til mere end det – en prioritering”, siger Mads Thimmer fra Innovation Lab

- Innovation er at tænke nye tanker. Det gælder om at ville det nye og ikke at være bange. Har man mod og lyst, så kommer udviklingen én i møde. Har man ikke modet, så bliver alene ens bange anelser bekræftet. Det er ikke redskaber, uddannelse osv., der gør en forskel, men derimod indstilling. Mod. Det er det, der skal til for at lave innovation.

Mads Thimmer, CEO og medstifter af Innovation Lab – et videncenter for ny teknologi, har arbejdet professionelt med innovation i egen virksomhed de sidste 10 år og med brugerdrevet innovation, længe før det kom til verden som begreb. Han er en mand, der ser virkeligheden i øjnene, når den begynder at ske. Og så mener han i øvrigt, at ordet innovation er så fortærsket og misbrugt, at han foretrækker at udtrykke det med andre ord.

- Innovation er at være værdiskabende gennem nytænkning. Det er vores definition. Og vi ser altid innovation i sammenhæng, siger Mads Thimmer videre og understreger, at innovation er højt prioriteret i erhvervslivet rundt om i hele verden, men ofte bliver det ikke til mere end det – en prioritering.

Uvidenhed og manglende mod

- Uvidenhed og manglende mod præger mange virksomheder, som får travlt med at råde bod på ikke at være innovative, når de bliver ramt af andres innovation, teknologiskift, skift i værdikæder osv. De aner ikke deres levende råd og kører videre i det gamle spor. Og dør, siger han og fortsætter:

- Der er sket et skifte i vores infrastruktur. Efter 150 år med tog, skinner osv. har vi de sidste 10 år set højhastighedsteknologi, internet og digitalisering, forandre infrastrukturen og tvinge os til at tænke på en anden måde, at tage udgangspunkt et andet sted og komme i mål med helt andre ting end tidligere. Nye produkter, nye muligheder, nye måder at skabe på, nye måder at organisere sig på, nye måder at gå i dialog på osv. – der er er tale om et totalt opbrud af faste tænkemåder, alt er brudt op og en ny æra begyndt. De  virksomheder, som lever mentalt i den gamle æra og fysisk i den nye, ender op med at blive forvirrede og rådvilde. Der er nok at tage fat på, og jeg bliver i hvert fald ikke arbejdsløs i min levetid.

Ikke på internettet

Mads Thimmer peger på de mange butikker, som ikke mere kan få det til at løbe rundt, fordi de ikke er på internettet. Det samme gælder mange forlag. Og pladebranchen, der i 1997 solgte flere CD’er end nogensinde. Så opstod Google og Napster, og i dag er der kun en fjerdedel af CD-salget tilbage, mens forbruget af musik er blevet firedoblet.

- Det var ikke teknologien, som solgte, men derimod musikken, fastslår han.

Teknologiselskaber er de eneste, der er forblevet upåvirket af krisen. De har fået tag i brugerne gennem en digital indsats og fået vendt udviklingen til deres fordel, påpeger Mads Thimmer.

- Google og Apple er eksempler, og herhjemme – i mindre målestok – er der eksempelvis Podio og Osuma. Også TDC har gjort det godt. TDC er lille i forhold til flere af konkurrenterne, men har bevæget sig organisatorisk, forretningsmæssigt, teknologisk osv. Ikke mindst deres Play-koncept, som vi hos Innovation Lab har været med til at sætte i gang, er en succes, fortæller han.

Slet ikke noget håb

I 2007 gik Innovation Lab ud til en masse detailhandel og tilbød hjælp med at ruste butikkerne til fremtidens forandringer og udfordringer.

- Men ingen ville have vores hjælp dengang. Nu er det for sent for mange butikker, men nu kommer de til os. For mange af dem er der slet ikke noget håb, andre kan nå at lægge deres udbud om. Som f.eks. en golfbutik gjorde det, da omsætningen begyndte at forsvinde. Folk kom ind og så på golfkøller i butikken, men gik så hjem og købte dem billigere over internettet. Imidlertid manglede de et sted at prøve køllerne, konstaterede butiksejeren og begyndte at tilbyde det suppleret med ekspertvejledning formedelst 500 kr. Det betalte folk gerne, og golfbutikken kom igen til at køre godt, beretter Mads Thimmer, der må konstatere, at mange skal have alvorlige ”smæk”, før de får gang i innovationen.

Mens det går allerbedst

Det gælder om at være tidligt ude, men hvornår er det rigtige tidspunkt, og hvad er det for ”faresignaler”, man skal se efter?

- Et godt råd er at forberede sig på skiftende tider, mens det går allerbedst, mens man har allermest at lave. For ét er helt sikkert: Der kommer en dag, hvor det begynder at gå på en anden måde. Nedgang er naturligvis et pejlemærke, man kan bruge. Man kan også se på markedet, se efter ændringer i billedet. Begynder kunderne at agere lidt mærkeligt, skal man tage action. Billedligt talt skal man lægge ørerne ned til togskinnerne og lytte. Når det begynder at buldre og brage, er der noget på vej mod én, og så skal man rykke, siger Mads Thimmer og opfordrer til at glemme alt om at være ”forandringsparat”.

- Det er ikke godt nok. Det er som at vente på at få en kindhest, før man reagerer. Man skal være forandringsdrevet, drevet af ændrede vilkår og viljen til at finde ud af, hvordan man udnytter dem bedst muligt. Og så skal man gøre sig helt klart, at forandringer kan man ikke ”manage”. Man kan eksempelvis ikke bare rulle internettet tilbage, hvis det var det, man havde mest lyst til! Forandringer kommer, når de kommer, siger han.

Ikke studeret brugerne godt nok

Som i eksemplet med CD’en er det ikke teknologien, men musikken og dermed brugernes smag for musik, der er afgørende. Innovation handler således først og fremmest om at tænke i brug, eller forbrug om man vil, og er ikke et kapløb om teknologi, betoner Mads Thimmer.

- Det største problem for mange virksomheder er, at de simpelthen ikke har studeret deres brugere godt nok, siger han.

Oktober 2012

  Mads Thimmer - CEO og medstifter af Innovation Lab.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: