dot_animation
6.12.2023
12:17

Opskriften på at skabe
virksomheder ud af forskning

Agro Business Park fokuserer på at generere innovation og iværksættere, og her er en række eksempler på, at det virker

Agro Business Park og Det Nationale Center for Jordbrug og Fødevarer under Aarhus Universitet ligger rent fysisk side om side i Foulum nær Viborg og arbejder også tæt sammen om at få den værdifulde forskning inden for det biobaserede samfund kommercialiseret gennem nye virksomheder og produkter. Hvor Aarhus Universitet Foulum fremavler forskningsresultaterne, kan Agro Business Park hjælpe med at nyttiggøre forskningen og få resultaterne hurtigt ud i samfundet.

Agro Business Park fokuserer på at generere innovation og iværksættere. Det kan f.eks. være ved at hjælpe forskere med at konvertere deres resultater til samfundsnyttige produkter, processer og virksomheder. Det, som Agro Business Park kan hjælpe med, er bl.a. patentering, vejledning, udarbejdelse af forretningsplan, netværk, faciliteter og ikke mindst risikovillig kapital bl.a. via eget kapitalselskab. De virksomheder, der bosætter sig i Agro Business Park, har desuden mulighed for at deltage i de mange projekter, som Agro Business Park hvert år gennemfører – og som alle understøtter innovation og iværksætteri i branchen.

Eksempler på spin-outs

Gode eksempler på spin-outs fra forskningen i Foulum er virksomhederne Sorbisense, Genoskan og Webstech, som alle har til huse i Agro Business Park. Alle tre er startet som en idé hos daværende forskere på Aarhus Universitet Foulum, og alle har fået hjælp af Agro Business Park til at realisere konverteringen fra idé til virksomhed. Kendetegnende for de tre er også, at de har vækstet på forholdsvis kort tid.

Sorbisense har udviklet og fremstiller en patenteret metode til passiv overvågning af vandkvalitet. Metoden måler indholdet af nærings- og fremmedstoffer i grundvand, dræn, drikkevand, vandløb og søer.

Genoskan har specialiseret sig i dna-genotyping af husdyr, men udfører også bestemmelse af dna-genotyper hos mennesker og i planter. Analyserne spænder fra en enkelt genetisk test på en enkelt prøve til storskalaanalyser, hvor der testes op til en million genetiske markører på titusinder af prøver.

Webstech udvikler og sælger trådløs sensorteknologi til overvågning af afgrødelagre til mindskelse af tab for landmanden og i sidste ende fødevarespild.

To trestjernede Europanyheder

Wildlife Communication Technologies og Animal Care ApS er to af de virksomheder, som Agro Business Park har hjulpet i gang i 2012, og begge er udvalgt som trestjernede Europanyheder på dette års Agromek.

Wildlife Communication Technologies har udviklet et system til bortskræmning af vildt i marker. Systemet er en intelligent kasse, der ved hjælp af akustisk registrering kan opdage tilstedeværelsen af vildt og bortskræmme disse, hvis de er i konflikt med menneskelige aktiviteter, f.eks. i forbindelse med landbrug, boligområder og lufthavne. Virksomheden er et spin-off fra Aarhus Universitet, hvor idéen til konceptet blev udviklet under et tværfagligt klyngeinitiativ under Technology Transfer Office ved Aarhus Universitet. Udviklingsarbejdet er sket i samarbejde mellem Institut for Ingeniørvidenskab og Institut for BioScience.

Webbaseret varmeapparatur

Animal Care ApS har udviklet et trådløst og webbaseret varmearmatur til smågrise, som via sensorer måler og regulerer temperaturen inde i grisehulen, alt efter grisenes behov. Temperaturen i hulen måles ud fra foruddefinerede kurver, der tager hensyn til smågrisenes alder. Det bevirker, at der kun bruges den mængde varme, som grisene har brug for. Det nedsætter samtidig energiforbruget og medvirker til, at grisenes nærmiljø altid er optimalt. Dermed øges sandsynligheden for, at grisene søger til hulen efter hver dieperiode, hvilket kan give en større overlevelsesrate pga. mindre varmetab pr. gris og færre ihjellægninger.

Der er 16 lejere i Agro Business Park lige nu.

November 2012

 

Agro Business Park ligger i Foulum nær Viborg.

2012-11-13 12.44.19.jpg - Højre billede 2709x2385

Der er 16 lejere i Agro Business Park lige nu.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: